Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập vớikinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải tự vươn lên để có thể tồn tại và đứng vững trong xu thế mới này, bên cạnh đó, các kênh huy động vốn cho nền kinh tế cũng được hình thành và phát triển, trong đó không thể thiếu thị trường chứng khoán. Qua 6 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy quy mô cònnhỏ bé nhưng đã thật sự trưởng thành và có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty niêm yết cũng lớn dần lên. Chúng là những “tế bào” cấu thành nên thị trường chứng khoán. Khi mới đi vào hoạt động, Trung Tâm Giao DịchChứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 loại cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE) và Công Ty Cổ Phần Cáp và Vật Liệu Viễn Thông (SAM) được niêm yếtgiao dịch. Số lượng cổ phiếu niêm yết tăng dần qua các năm. Tính đến ngày 28/7/2006, ngày thị trường chứng khoán Việt Nam tròn 6 tuổi, đã có 44 loại cổ phiếuđược niêm yết, với trên 768 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn hóa thị trường gần 43.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5% GDP năm 2005 của Việt Nam. Thị trường chứng khoán đã giám sát và thúc đẩy các công ty niêm yết phải thay đổi phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và ngược lạicác công ty niêm yết lớn mạnh làm cho TTCK phát triển. Chính vì thế nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn và cấp thiết. 2. Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN Luận văn đưa ra một số đóng góp chính như sau: _ Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán, các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, tỷ suất sinh lợi của các 12 công ty niêm yết, các nhântố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tỷ suất sinh lợi của công ty niêm yết. _ Điểm qua tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam sau 6 năm xây dựng và phát triển. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết qua kết quả sản xuất kinh doanh mà các công ty đã đạt được và xem thị trường đánh giá các công ty niêm yết này như thế nào qua phân tích tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu để từ đó có những đánh giá sơ bộ về các công ty niêm yết. _ Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết cũng như những giải pháp góp phần phát triển thị trường chứng khốnViệt Nam trong thời gian tới. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết cũng như các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khóan Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sắp tới. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu là các công ty niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí MInh (44 công ty cho đến thời điểm 28/7/2006). Như vậy luận văn sẽ không đề cập đến những cổ phiếu giao dịchtrên Trung Tâm Giao Dich Chứng Khoán Hà Nội, những cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC, cũng như không đề cập đến trái phiếu niêm yếtvà chứng chỉ quỹ VF1. Riêng phần phân tích hiệu quả của các công ty niêm yết, luận văn chỉ phân tích hiệu quả của 32 công ty niêm yết đến thời điểm 31/12/2005. Thời gian nghiên cứu là 6 năm từ 28/7/2000 đến 28/7/2006 với 44 cổ phiếu được niêm yết giao dịch. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã sử dụng một số phương pháp kết hợp như duy vật biệnchứng, phương pháp thống kê mô tả. Kết quả phân tích thống kê sẽ được so sánh qua các năm để thấy xu hướng phát triển và so sánh với 13 các thị trường khác để xác định vị thế của TTCK Việt Nam. Dựa vào kết quả luận văn phân tích và đánh giá. 6. BỐ CỤC LUẬN VĂN ? Phần mở đầu ? Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán và công ty niêm yết ? Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ? Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ? Kết luận

pdf140 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan