Luận văn Nghiên cứu các đột biến ảnh hưởng đến các protein tham gia vào chu trình tế bào của vi khuẩn caulobacter crescentus

(Bản scan) Sự điều khiển chu trình tế bào và sự biệt hóa tế bào là vấn đề trung tâm ở tất cả các sinh vật từ prokaryote cho đến eukaryote. Chu trình tế bào phối hợp chính xác của bốn quá trình: sao chép DNA, phân ly nhiễm sắc thể phân chia tế bào và tăng trưởng tế bào. Hai loài nấm Saccharomyces cerevisiae và Schizosacharomyces pombe là các hệ thống kiểu mẫu đầu tiên được dùng trong nghiên cứu chu trình tế bào của Eukryote

pdf32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu các đột biến ảnh hưởng đến các protein tham gia vào chu trình tế bào của vi khuẩn caulobacter crescentus, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Luận văn liên quan