Luận văn Nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý COD và độ màu của nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp lọc sinh

Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề đối với việc bảo vệ môi trường. Môi trường ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Chuyên gia môi trường dự đoán mỗi năm Việt Nam tạo ra khoảng 15 triệu tấn chất thải và tỉ lệ chấtthải rắn tăng từ 24% cho đến 30%. Các biện pháp xử lý truyền thống nhưlà chôn lấp, composting hay là thiêu đốt thông thường hiện nay hầu nhưkhông đáp ứng được. Biện pháp chôn lấp tốn diện tích, mặt khác lại gây ô nhiễm mùi, nguồn nước. Biện pháp thiêu đốt truyền thống gây ô nhiễm không khí đồng thời không thu lại được nhiều nguồn lợi nhưnhiệt lượng hay sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trường. Cacbon hóa là quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ nhẹ có thể bay hơi trong nhiên liệu nhằm mục đích thu nhận cacbon. Đây là quá trình đốt cháy không hoàn toànnhiên liệu. Các hợp chất hữu cơ phân hủy dưới tác dụng của nhiệt và tạo thành cacbon. Công nghệ cacbon hóa có thể xử lý được lượng chất thải rắn đô thị phát sinh, tạo ra các sản phẩm hấp phụ, có thể sử dụng nhưvật liệu lọc sinh học để xử lý ô nhiễm không khí, nước. Bên cạnh đó với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may thì sự ô nhiễm của nó cũng không phải là nhỏ, nhất là ô nhiễm về nước thải. Nước thải dệt nhuộm với những chỉ số COD, BOD rất cao, độ màu lớn đồng thờirất khó xử lý. Mục tiêu của đề tài này tôi muốn nghiên cứu khảnăng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị đểxử lý COD và độ màu của nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước có thổi khí với vật liệu lọc là than cacbon Trong nội dung báo cáo luận văn tốt nghiệp này tôi xin trình bày các vấn đề chính sau: Chương I. Tổng quan chất thải rắn đô thị, phương pháp cacbon hóa Chương II. Tổng quan về công nghiệp và nước thải dệt nhuộm Chương III. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chương IV. Kết quả và thảo luận Kết luận và kiến nghị

pdf46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý COD và độ màu của nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp lọc sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan