Luận văn Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

(Bản scan) Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp rất quan trọng trong vùng kinh tế động lực của cả nước là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa rất cao và sẽ trở thành một tỉnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đến năm 2020. Hiện tại, tỉnh đã có hơn 21 khu công nghiệp đi vào hoạt động (thu hút hơn 766 dự án, 254.677 lao động và 2.862 chuyên gia nước ngoài), có TP Biên Hòa (đô thị loại 2) và thị xã Long Khánh (đô thị loại 4). Các ngành kinh tế quan trọng khác của tỉnh cũng phát triển khá đồng đều và với tốc độ tăng trưởng cao, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ chủ đạo, không ngừng nâng cao mức sống nhân dân trong tỉnh. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, thì dự kiến đến năm 2020 tỉnh sẽ xây dựng khoảng 45-47 KCN hiện đại và 04 đô thị lớn gồm TP Biên Hòa, TP Nhơn Trạch (đô thị loại 2), Thị xã Long Khánh và đô thị Long Thành (đô thị loại 3). Nhìn chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai dự kiến mức độ CNH, HĐH và đô thị hóa tập trung rất cao trên địa bàn tỉnh, và điều này tất yếu sẽ tạo nên những áp lực ngày càng cao đối với tài nguyên và môi trường, đồng thời có thể gây ra các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường không thể xem nhẹ.

pdf39 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Luận văn liên quan