Luận văn Nghiên cứu sơ sở khoa học các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

(Bản scan) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và công nghiệp lớn nhất nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, hoạt động công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh những thành tựu to lớn về sự phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, TP HCM đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường nóng bỏng, trong đó có vấn đề chất thải rắn. Trong khi hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị đang dần đi vào nề nếp thì công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp với những đặc trưng về sự đa dạng nguồn phát sinh, sự phức tạp về thành phần và tính chất cũng như những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng... chỉ mới bắt đầu được nghiên cứu. Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu về tình hình phát sinh, đặc tính nguy hại cũng như hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thái nguy hại trên toàn địa bàn TP HCM còn hạn chế và thiếu hệ thống.

pdf63 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1394 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu sơ sở khoa học các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan