Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ thị đánh giá tính bền vững về tài nguyên và môi trường cấp huyện: Áp dụng thử nghiệm tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An

(Bản scan) Để hòa nhập chung với sự phát triển của thế giới, trong điều kiện vẫn còn thiếu hụt số liệu, Việt Nam đang quan tâm xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững về tài nguyên và môi trường. Các nghiên cứu điển hình của Cục Môi trường (trước đây) đưa ra các bộ chỉ thị khác nhau cả về cách tiếp cận và số lượng các chỉ tiêu. Như vậy, hiện nay chúng ta vẫn chưa có bộ chỉ thị PTBV về tài nguyên và môi trường thống nhất. Mặt khác, đó là những tiêu chí chung mang tính tổng hợp ở cấp quốc gia hoặc khu vực, chưa có những tiêu chí cụ thể mà quy mô cấp thấp hơn có thể áp dụng được. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã phân cấp quản lý đến cấp huyện trong việc thực thi các nhiệm vụ chuyên môn về môi trường. Do đó cần thiết phải có những chỉ thị chi tiết hơn, cụ thể hơn để các ngành, các cấp quản lý hành chính địa phương dễ dàng hơn trong việc tổ chức quản lý, giám sát và đánh giá PTBV trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường của ngành, địa phương mình. Việc đánh giá cụ thể tính bền vững ở quy mô cấp huyện sẽ giúp cho công tác đánh giá sự PTBV quy mô các cấp cao thuận lợi hơn, từ đó đưa ra những hoạch định cho chiến lược PTBV trong thời gian tới.

pdf29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ thị đánh giá tính bền vững về tài nguyên và môi trường cấp huyện: Áp dụng thử nghiệm tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan