Luận văn Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng tiếp cận nhận dạng âm vị tự động

Nhận dạng tiếng nói đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa người và máy. Nó giúp máy móc hiểu và thực hiện các hiệu lệnh của con người. Hiện nay trên thếgiới, lĩnh vực Nhận dạng Tiếng nói đã đạt được nhiều tiến bộvượt bậc. Tuy nhiên, hầu hết các công trình vẫn còn thực hiện ởtrong phòng thí nghiệm, đặc biệt là đối với các thứtiếng ít phổbiến nhưTiếng Việt của chúng ta. Ý tưởng vềxây dựng các hệthống nhận dạng tiếng nói đã có từnhững năm 50 của thếkỷ20 và đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Có 3 hướng tiếp cận chính cho nhận dạng tiếng nói: ™ Tiếp cận Âm học: Hướng tiếp cận này dựa vào các đặc điểm âm học được rút ra được từphổâmthanh. Tuy nhiên kết quảcủa hướng tiếp cận này còn thấp vì trong thực tế, các đặc trưng âmhọc có sựbiến động rất lớn. Hơn nữa phương pháp này đòi hỏi tri thức rất đầy đủvềâm học (Vốn tri thức âm học hiện nay chưa thể đáp ứng). ™ Tiếp cận Nhận dạng mẫu thống kê:Sửdụng các phương pháp máy học dựa trên thống kê đểhọc và rút ra mẫu thamkhảo từlượng dữliệu lớn. Hướng này đang được sửdụng nhiều, chủyếu là dựa vào Mô hình Markov ẩn(HMM). ™ Tiếp cận Trí tuệnhân tạo: là hướng kết hợp của cảhai hướng trên. Phương pháp này kết hợp được cảtri thức của chuyên gia và phương pháp mẫu thống kê. Đây sẽlà hướng tiếp cận tương lai của nhận dạng tiếng nói.

pdf91 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/11/2013 | Lượt xem: 1590 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng tiếp cận nhận dạng âm vị tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan