Luận văn Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp Cần Thơ

Ở nước ta, việc quản lý NSNN từng bước được hoàn thiện kể từ sau khi có luật NSNN (20/03/1996), sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh luật NSNN (20/05/1998) và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh luật NSNN (16/12/2002) bắt đầu thực hiện từ 01/01/2004, cùng với việc liên tục triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật NSNN đã tạo ra sự thay đổi một cách căn bản về cơ chế quản lý, đảm bảo sự chủ đạo của NSTW, đồng thời phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý thu và chi NSNN. Một trong những vấn đề quan trọng cần thiếthiện nay là việc hoàn thiện quản lý chi NSNN phải được quan tâm hàng đầu. Vì nếu xem xét một cách khách quan thì việc quản lý thu NSNN đã từng bước được quan tâm điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thu cho phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế. Ngược lại, việc quản lý chi NSNN thì cả xã hội quan tâm bức xúc tình trạng cấp phát sử dụng NSNN thời gian qua dàn trãi, kém hiệu quả, lãng phí, tham ô, tham nhũng,biển thủ tiền và tài sản công . còn chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Vì vậy, muốn lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia đặt ra cho chúng ta một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là phải hoàn thiện quản lý chi NSNN, đảm bảo hiệu quả chi NSNN phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Không ngoại lệ, việc quản lý chi NSNN ở TP Cần Thơ có nhiều tiến bộ tích cực theo định hướng hiệu quả. Song bên cạnh đó cũng còn rất nhiều bất cập, có những vấn đề chủquan và khách quan của thực trạng việc quản lý quá trình lập, chấp hành và quyết toán chi NSNN ởTP Cần Thơ trong thời gian qua, dẫn đến việc quản lý chi NSNN ở TP Cần Thơ chưa đạt hiệu quả cao như mong 7 muốn. Cần có giải pháp quản lý chi NSNN ở TP Cần Thơ tích cực và hiệu quả hơn, thực hiện mục tiêu đếnnăm 2010 TP Cần Thơ đạt các chuẩn cơ bản của đô thị loại I (theo nghị quyết của Thành ủy TP Cần Thơ), đồng thời là một trung tâm kinh tế động lực của vùng ĐBSCL (theo nghị quyết của Bộ Chính trị). Từ những vấn đề nêu trên, nội dung của đề tài nhằm vào việc xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp khoa học, hợp lý cho việc hoàn thiện quản lý chi NSNN ở TP Cần Thơ trong thời gian tới . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, các Luật định, định chế tài chính hiện hành; cơ sở lý thuyết về khoa học quản lý; đặc điểm tình hình, thực trạng quản lý chi NSNN ở địa phương trong thời gian qua; các giải pháp khả thi khoa học trong phạm vi chi NSNN có quan hệ với cân đối NSNN ở TP Cần Thơ. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin:Sử dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu, số liệu học tập ở trường và trong thực tiễn có liên quan đến đề tài, kết hợp với việc sử dụng các phương pháp khác như: Xin ý kiến, học tập kinh nghiệm của Thầy, cô, chuyên gia quản lý NSNN. Tập hợp thông tin xem xét và xử lý qua phân tích định tính, định lượng phục vụ cho các phần nội dung của đề tài. Nội dung của đề tài:Các phần chính được thể hiện qua các chương sau: Chương I:NSNN và quản lý chi NSNN. Chương II:thực trạng quản lý chi NSNN của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Chương III:Những giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách TP Cần Thơ

pdf85 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan