Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế VIB Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Hòa nhập vào quá trình phát triển chung của nền kinh tế, tạo ra sự cạnhtranh gay gắt giữa các ngân hàng đòi hỏi VIB Cần Thơ luôn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Đề tài “Phân tích khả năng sinh lời của Ngân hàng quốc tế chi nhánh Cần Thơ” đã cho thấy được qua 3 năm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng đã không ngừng tăng lên. Trước hết, nội dung của đề tài đi vào phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh bằng khung phân tích tài chính - CAMEL cho thấy một số vấn đề sau: - Về tiềm lực vốn: Nguồn vốn của Ngân hàng đã không ngừng tăng lên qua các năm. Mặc dù, nguồn vốn huy động đã được cải thiện đáng kể nhưng Ngân hàng vẫn chưa chủ động được trong nguồn vốn của mình vì vốn điều chuyển vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn. - Về tài sản: Qua việc đánh giá tài sản có khả năng sinh lời; các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng cho thấy chất lượng tín dụng của Ngân hàng là tốt. Đồng thời cũng cho thấy chất lượng tài sản có của VIB Cần Thơ đang chuyển biến theo hướng tích cực và được tăng cao. - Về năng lực quản lý: Điều này được nhìn thấy rõ qua mô hình cơ cấu tổ chức, khả năng quản lý chi phí của Ngân hàng, mạng lưới hoạt động đã đạt kết quả khả quan. Điều quan trọng là Ban lãnh đạo Ngân hàng có đầy đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn về năng lực quản lý, đây là yếu tố quan trọng để đánh giá chỉ tiêu này. - Về khả năng sinh lời: Qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, ta tính được một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời. Mặc dù các chỉ tiêu này qua 3 năm có biến động nhưng nhìn chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng vẫn đạt hiệu quả. - Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của Ngân hàng qua 3 năm được xem là ngày càng chủ động. Tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào Hội sở chính. Tiếp đó, đề tài tập trung phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận thông qua phân tích cơ cấu thu nhập, chi phí và xác định lãi suất bình quân đầu vào và đầu ra. Sau đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng phương pháp thay thế liên hoàn.

pdf106 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 6648 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế VIB Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện ThS.ĐÀM THỊ PHONG BA LÊ THỊ DIỄM CHI MSSV: 4053706 Lớp : Tài chính – Ngân hàng khoá31 Cần Thơ - 2009 Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 2 LỜI CẢM TẠ Sau thời gian thực tập tại VIB chi nhánh Cần Thơ, em đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích khả năng sinh lời của VIB chi nhánh Cần Thơ”. Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình, ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân còn có sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và các anh chị trong ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc với môi trường làm việc tại ngân hàng. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị, đặc biệt là Phòng Tổng Hợp đã giúp em hiểu thêm về các quy chế trong ngân hàng và Phòng Tài Trợ Thương Mại đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc nghiên cứu thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng. Em vô cùng biết ơn quý Thầy Cô trong khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền đạt những kiến thức vô cùng quý giá, làm nền tảng nhận thức trong việc tiếp xúc thực tiễn và hành trang trong môi trường làm việc sau này của em. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô Đàm Thị Phong Ba đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. Kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong Ngân hàng VIB Cần Thơ luôn hoàn thành tốt công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất! Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Thị Diễm Chi Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày…...tháng…..năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Thị Diễm Chi Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2009 Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2009 ĐÀM THỊ PHONG BA Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 6 BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: ...........................................................................................  Học vị: ............................................................................................................................  Chuyên ngành: ................................................................................................................  Cơ quan công tác: ...........................................................................................................  Tên học viên: ..................................................................................................................  Mã số sinh viên:..............................................................................................................  Chuyên ngành: ................................................................................................................  Tên đề tài: ....................................................................................................................... ............................................................................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. Về hình thức ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 7 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ---------------------------------------------------------------------1 1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài -------------------------------------------------1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn-------------------------------------------------------2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------------------------2 1.2.1Mục tiêu chung------------------------------------------------------------------------2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -----------------------------------------------------------------------2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------------2 1.3.1 Không gian----------------------------------------------------------------------------2 1.3.2 Thời gian ------------------------------------------------------------------------------2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ---------------------------------------------------------------3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO-----------------------------------------------3 CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------------------------------------------4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN-------------------------------------------------------------------4 2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại ---------------------------------------------4 2.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại --------------------6 2.3.1 Mô hình CAMEL --------------------------------------------------------------------8 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------ 14 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ------------------------------------------------- 14 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------- 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH CẦN THƠ 17 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ ---------------------------------------------------------------------------------- 17 3.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ -------------- 17 3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ ----------------------- 18 3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ ------------------------------------ 19 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA 3 NĂM ---------------------------------------------------------------------------------- 22 3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO----------------------------------------------------------------------------- 22 3.3.1 Mục tiêu hoạt động ---------------------------------------------------------------- 22 Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 8 3.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo----------- 23 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT ------------------- 24 4.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH CAMEL 25 4.1.1 Vốn (Capital) ----------------------------------------------------------------------- 25 4.1.2 Tài sản (Assets)--------------------------------------------------------------------- 33 4.1.3 Quản trị (Management) ----------------------------------------------------------- 51 4.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)------------ 54 4.1.5 Thanh khoản (Liquidity) ---------------------------------------------------------- 59 4.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN 4.2.1 Thu nhập ---------------------------------------------------------------------------- 62 4.2.2 Chi phí ------------------------------------------------------------------------------ 69 4.2.3 Lợi nhuận---------------------------------------------------------------------------- 76 CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 81 5.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ----------------------------------------- 81 5.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ---------------------------------------------------------------------------------- 84 5.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng---------------------- 84 5.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng ---------------------------------------------------- 85 5.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ ------------------------------------------------- 85 5.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng --------------------------------------------------------- 86 5.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH -------------- 87 5.4 VỀ CHI PHÍ-------------------------------------------------------------------------------- 87 5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN HÀNG 88 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------------- 89 6.1 KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 89 6.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------- 91 6.1.2 Đối với Hội Sở --------------------------------------------------------------------- 91 6.2.2 Đối với VIB Cần Thơ ------------------------------------------------------------- 92 6.2.3 Đối với chính quyền địa phương------------------------------------------------- 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------- 93 Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA Trang 9 DANH MỤC BIỂU BẢNG **** Trang Bảng 1 Kết quả HĐKD của VIB- CT qua 3 năm --------------------------------- 22 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của VIB- CT qua 3 năm -------------------------- 26 Bảng 3: Cấu trúc vốn huy động của VIB- CT qua 3 năm------------------------ 27 Bảng 4: Tỉ lệ VHĐ trên vốn tự có qua 3 năm ------------------------------------- 30 Bảng 5: Giá trị tài sản có rủi ro nội bảng qua 3 năm ----------------------------- 31 Bảng 6: Giá trị tài sản có rủi ro ngoại bảng qua 3 năm -------------------------- 32 Bảng 7: Tỉ lệ VCSH trên giá trị TSRR quy đổi qua 3 năm ---------------------- 32 Bảng 8: Tình hình tài sản của VIB- CT qua 3 năm ------------------------------- 35 Bảng 9: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng ------------------------------- 38 Bảng 10: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế ---------------------------- 38 Bảng 11: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng -------------------------------- 41 Bảng 12: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế------------------------------- 41 Bảng 13: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng ---------------------------------- 45 Bảng 14: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế -------------------------------- 45 Bảng 15: Dư nợ trên vốn huy động ------------------------------------------------- 47 Bảng 16: Nợ xấu theo thời hạn tín dụng ------------------------------------------- 49 Bảng 17: Nợ xấu theo thành phần kinh tế------------------------------------------ 49 Bảng 18: Tỷ Lệ Nợ xấu cho vay --------------------------------------------------------- 50 Bảng 19: Hệ số thu nợ --------------------------------------------------------------- 51 Bảng 20: Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí chi phí của NH----------- 52 Bảng 21: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi của NH----------------------- 54 Bảng 22: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình thanh khoản --------------------------- 59 Bảng 23: Trạng thái thanh khoản của VIB-CT qua 3 năm ---------------------- 60 Bảng 24 Tình hình thu nhập của VIB – CT qua 3 năm -------------------------- 63 Bảng 25: Lãi suất bình quân đầu ra tại VIB- CT qua 3 năm -------------------- 68 Bảng 24 Tình hình chi phí của VIB – CT qua 3 năm ---------------------------- 70 Bảng 25:
Luận văn liên quan