Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ

1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu vươn tới của tất cả các công ty là lợi nhuận. Để đạt được điều đó đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của họ phải có hiệu quả. Nó phải được đặt trong mọi khâu, mọi lúc của quá trình kinh doanh. Bất kì một hoạt động kinh doanh không hiệu quả n ào cũng bị qui luật cạnh tranh nhanh chóng đào thải. Do đó trong kinh doanh làm thế nào để đạt được hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất, khắc phục được những mặt xấu và tránh được những rủi ro là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Đứng trên phương diện của các nhà quản trị, phân tích hoạt động kinh tế là vô cùng cần thiết trong đó phân tích tình hình tài chính là công c ụ hiệu quả nhất. Bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh dưới hình thái tiền tệ, giúp cho các nhà kinh tế đánh giá được diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ hiệu quả nhất, bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh với hình thức tiền tệ, giúp doanh nghiệp đánh giá được mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Phân tích tình hình tài chính không ch ỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là sự quan tâm đối với các nhà sử dụng các số liệu tài chính của doanh nghiệp. Nếu chỉ nhìn chung qua các bảng báo cáo tài chính thì rất khó để nhận định, đánh giá, có thể họ chỉ thấy đ ược mặt tốt, mặt xấu của từng chỉ tiêu nào đó chứ không thấy được sự tương quan giữa chúng, từ đó có thể dẫn đến những nhận định sai lầm. Công việc phân tích tình hình tài chính sẽ phản ánh được tình hình sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm cũng như tránh sai sót trong việc nhận định đánh giá sai lầm qua bảng báo cáo tài chính. Còn đối với ngân hàng khi quyết định cho vay hay không cho vay thì họ không chỉ nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn quan tâm đến các tỉ số tài chính của Công ty. Như vậy, việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để mang lại thật nhiều lợi nhuận cho mình và phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Vậy muốn tìm ra nguyên nhân để giải quyết đúng đắn thì việc phân tích báo cáo tài chính là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và từ các số liệu thực tế của Công ty cũng như sự hiểu biết của bản thân em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính công ty nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động trong các năm gần đây, khả năng thanh toán và tìm kiếm những chiến lược mới để nâng cao khả năng tài chính của công ty nhằm giúp cho hoạt động của công ty đạt hiệu quả hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi đó thông qua bảng cân đối kế toán. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ s ở đó tìm ra được mặt mạnh để phát huy và mặt yếu để khắc phục. - Phân tích các tỷ số tài chính quan trọng thể hiện rõ tình hình tài chính của công ty là mạnh hay yếu. - Tìm hiểu nghiên cứu nhằm đưa ra biên pháp củng cố tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. 1.3. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu về tình hình hoạt động tài chính được thực hiện tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ. - Tài liệu được thu thập tại phòng kế toán và phòng kinh doanh của công ty. 1.3.1. Phạm vi về thời gian: Thông tin số liệu được sử dụng cho luận văn là thông tin số liệu trong 3 năm từ năm 2006 đến 2008. Bài luận văn được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày 25/04/2009. 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu - Đưa ra một số lý luận làm cơ sở cho việc thực hiện bài luận văn. - Tổng quan địa bàn nghiên cứu. - Phân tích tình hình tài chính của công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu lợi nhuận. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty. 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Với mục tiêu làm thế nào để viết được một bài luận văn kết hợp được sự tổng quát, phong phú, đa dạng cũng như đúc kết lại được những mục tiêu cần nghiên cứu đã đề ra nên trong quá trình nghiên cứu em đã tham khảo một số tài liệu có liên quan đến đề tài như: * “Kế toán và phân tích tài chính doanh nhiệp vừa và nhỏ” của Tiến Sĩ Nguyễn Trọng Cơ và Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Ngô Thế Chi. Trong đó tác giả đã phân tích về tình hình tài chính của công ty: Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích, phương pháp và kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính  Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính  Phân tích khái quát tình hình tài chính: tình hình chung về tài chính. * “Quản trị tài chính” của TS.Trương Đông Lộc Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính: - Nhóm chỉ tiêu thanh toán ( thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời). - Nhóm chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (số vòng quay hàng tồn kho,vòng quay TS cố định, vòng quay tổng tài sản - Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận (tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, ty số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, phương trình DuPont). - Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính: Hệ số nợ so với tổng tài sản * “Tài chính doanh nghiệp” của Tiến Sĩ Nguyễn Minh Kiều – Nhà xuất bản thống kê năm 2006:  Giới thiệu chung: Phân tích báo cáo tài chính là phân tích dựa trên giác độ Công ty nắm tình hình tài chính Công ty từ đó đo lường đánh giá có những quyết định phù hợp hoạch định tài chính tương lai. - Phân tích xu hướng: kỹ thuật so sánh tỷ số qua nhiều năm thấy được xu hướng tốt hay xấu. - Phân tích cơ cấu: kỹ thuật phân tích dùng để xác định khuynh hướng thay đổi của từng khoản mục trong các báo cáo tài chính. * Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính: - Xác định đúng số liệu từ báo cáo t ài chính lắp vào công thức. - Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán. - Đánh giá tỷ số vừa tính toán (cao, thấp, hay phù hợp) - Rút ra kết luận về tình hình tài chính của Công ty. - Đưa ra khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố các tỷ số t ài chính.

pdf73 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh Viên Thực Hiện NGUYỄN XUÂN VINH HỒ THỊ THÙY LAN MSSV: 4053560 LỚP:KT0520A1 CẦN THƠ – 05/2009 www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm học tập tại trường Đại Học Cần Thơ, với những kiến thức đã tích lũy được kết họp với 3 tháng thực tập tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ nhằm củng cố kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế. Qua đó đúc kết được những kinh nghiệp bổ sung cho lí luận đến nay em đã hoàn thành đề tài luận văn của mình. Trong thời gian qua bên cạnh sự cố gắng của bản than, em luôn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của quí thầy cô khoa Kinh tế Và Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học cần Thơ đặc biệt là thầy Nguyễn Xuân Vinh cũng như nhậ được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú trong công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ. Tuy nhiên với thòi gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quí thầy cô cũng như Ban lãnh đạo, các cô chú anh chị trong công ty. Ngày........tháng .......năm.... Sinh viên thưc hiện Hồ Thị Thùy Lan www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày .........tháng.........năm........ Sinh viên thực hiện Hồ Thi Thùy Lan www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC    Họ và tên người hướng dẫn: .......................................................................................... Học vị: ........................................................................................................................... Chuyên ngành: ............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên học viên: ................................................................................................................. Mã số sinh viên: ............................................................................................................. Chuyên ngành: ............................................................................................................... Tên đề tài: ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về hình thức ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua ba năm .......................... 23 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn và tài sản của công ty từ năm 2006-2008 ................. 26 Bảng 3: Bảng tình hình biến động tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn ................ 29 Bảng 4: Bảng tình hình biến động các khoản phải thu ............................................ 31 Bảng 5: Bảng Tình hình biến động hàng tồn kho ..................................................... 32 Bảng 6: Bảng Tình hình biến động các tài sản lưu động khác ................................ 33 Bảng 7: Bảng Tình hình biến động tài sản cố định và đầu tư dài hạn ..................... 35 Bảng 8: Bảng Tình hình biến động nợ phải trả ........................................................ 38 Bảng 9: Bảng tình hình biến động ngồn vốn chủ sở hữu ......................................... 41 Bảng 10: Bảng phản ánh khả năng thanh toán ........................................................ 45 Bảng 11: Bảng phản ánh tỷ số nợ trên tổng tài sản ................................................. 47 Bảng 12: Bảng phản ánh các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động .................................. 47 Bảng 13: Bảng phản ánh các tỷ số về khả năng sinh lợi .......................................... 49 www.kinhtehoc.net DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - TS: Tài sản - TP.HCM: Thành Phố Hồ chí Minh - LN:Lợi Nhuận - HĐKD: Hoạt động kinh doanh - TN: Thu nhập - CP: Chi phí - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - ĐVT: Đơn vị tính - QLDN: Quản lí doanh nghiệp - ĐTTC: Đầu tư tài chính www.kinhtehoc.net TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS. Trương Đông Lộc (2006). Giáo trình Quản Trị Tài chính - Nhà xuất bản Tủ sách Đại Học Cần Thơ 2. TS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS. Ngô Thế Chi (2001) “Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ” - Nhà xuất bản thống kê Hà Nội 3. TS. Nguyễn Minh Kiều (2006) “ Tài chính doanh nghiệp - Nhà xuất bản thống kê 4. Một số luận văn của các khóa trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 5. Thông tin về lĩnh vực phân tích tài chính tìm trên trang web tìm kiếm google 6. Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997). Quản trị Tài Chính- Nhà xuất bản Tủ sách Đại Học Cần Thơ www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 1.1 Sự cần thiết của đề tài ...................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung .............................................................................................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 2 1.3.1.Phạm vi thời gian ........................................................................................... 3 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 3 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu ................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................................................. 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................. 5 2.1.1 Những lí luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp ........................ 5 2.1.2. Nội dung phân tích tài chính trong doanh nghiệp ..................................... 9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ...................................................................... 14 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................... 14 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUÁT KHẨU CẦN THƠ .............................................................................. 16 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY ........................... 16 3.2. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY .................. 17 3.2.1. Mục tiêu: ....................................................................................................... 17 3.2.2. Chức năng ...................................................................................................... 17 3.2.3. Nhiệm vụ ........................................................................................................ 18 3.3. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY ............................................................................................... 18 3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lí .................................................................................... 18 3.3.2. Nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty ................................................... 19 www.kinhtehoc.net 3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY HIỆN NAY .................... 20 3.4.1. Thuận lợi: ..................................................................................................... 20 3.4.2. Khó khăn: ..................................................................................................... 21 3.5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2009 ............. 21 3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY (2006 – 2008) .................................................................................................. 22 Chương4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ ............................... 25 4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................... 25 4.2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN ........................................... 27 4.2.1. Tình hình biến động tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn ....................... 27 4.2.2. Tình hình biến động tài sản cố định và đầu tư dài hạn............................. 33 4.3. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN .................................. 36 4.3.1. Tình hình biến động nợ phải trả ................................................................. 37 4.3.2. Tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu của công ty .......................... 39 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ........................... 42 4.4.1. Tình hình doanh thu ..................................................................................... 42 4.4.2. Lợi nhận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ................................... 44 4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ...................................................................................... 45 4.5.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn ................................................................... 45 4.5.2. Tỷ số nợ trên tài sản ..................................................................................... 47 4.5.3. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động .................................................................. 47 4.5.4. Phân tích các tỷ số khả năng sinh lợi ......................................................... 48 4.5.5. Sơ đồ Dupont ................................................................................................. 51 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHÂU CẦN THƠ ................................................................................................................ 52 5.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TY ................................... 52 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ................................................................................................................ 54 www.kinhtehoc.net 5.2.1. Nâng cao doanh thu và lợi nhuận............................................................... 54 5.2.2. Một số giải pháp khác .................................................................................. 55 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 57 6.1. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 57 6.2. KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 57 www.Google.com.vn www.kinhtehoc.net Bảng Tổng Kết Tài Sản Công Ty từ năm 2006 - 2008 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng(%) A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 35.557.499 55,26 60.520.927 80,25 5.7245.192 66,11 I. Vốn bằng tiền 8.921.013 13,86 2.408.914 3,19 848.089 0,98 1. Tiền mặt 18.536 0,03 2.408.914 3,19 848.089 0,98 2. Các khoản tương đương tiền 8.902.477 13,84 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5.000 0,01 23.795.520 31,55 21.020.000 24,27 1. Đầu tư ngắn hạn 5.000 0,01 23.795.520 31,55 21.020.000 24,27 2. Dự phòng giảm giá ĐTTC ngắn hạn 0,00 III.Các khoản phải thu 24.661.320 38,33 33.580.865 4,53 22.038.144 25,45 1. Phải thu khách hàng 7.600.752 11,81 1.960.343 2,60 9.653.917 11,15 2. Trả trước cho người bán 13.272.424 20,3 9.415.559 12,48 8.407.949 9,71 3. Phải thu nội bộ 4.110.496 6,9 4. Phải thu khác 3.311.439 5,5 26.404.792 35,01 7.990.363 9,23 5. Dự phòng phải thu khó đòi -3.633.791 -5,5 -4.199.829 -5,57 -4.014.085 -4,64 IV. Hàng tồn kho 1.893.717 2,4 146.479 0,19 12.279.070 14,18 1. Hàng tồn kho 1.893.717 2,4 411.903 0,55 12.279.070 14,18 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0,0 -265.424 -0,35 V. Tài sản ngắn hạn khác 76.449 0,2 589.149 0,78 1.059.889 1,22 1. Chi phí trả trước 0,0 143.413 0,19 275.019 0,32 2. Tài sản ngắn hạn khác 0,0 445.736 0,59 784.870 0,91 3. Tạm ứng 76.500 0,2 B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 28.786.603 44,4 14.895.230 19,75 29.350.951 33,89 I. Tài sản cố định 7.067.460 10,8 5.277.668 7,00 13.547.092 15,64 1. Tài sản cố định hữu hình 0,00 5.277.668 7,00 10.185.602 11,76 - Nguyên giá 12.512.145 19,5 12.098.637 16,04 17.868.087 20,63 -Giá trị hao mòn lũy kế -6.760.935 -10,1 -6.820.969 -9,04 -7.682.485 -8,87 2. Tài sản cố định vô hình 1.316.250 2,05 3.361.490 3,88 II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 21.719.142 33,75 7.724.061 10,24 7.751.961 8,95 1. Đầu tư vào công ty con 11.225.481 17,45 3.070.761 4,07 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 10.493.661 16,31 4.648.300 6,16 7.746.961 8,95 3. Đầu tư dài hạn khác 5.000 0,005 5.000 0,006 III.Các khoản phải thu dài hạn khác 1.893.501 2,51 8.051.898 9,30 TỔNG TÀI SẢN 64.344.102 100,00 75.416.157 100,00 86.596.143 100,00 P H Ụ L Ụ C www.kinhtehoc.net Bảng: Bảng tổng kết nguồn vốn của công ty từ 2006 – 2008 Năm 2006 Năm 2007 Năm2008 Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) A. NỢ PHẢI TRẢ 8.617.4
Luận văn liên quan