Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO năm 2009

Mục đích của đề tài: Thấy được thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO năm 2009 Đi sâu phân tích để thấy được những mặt tích cực, mặt hạn chế trong cơ cấu tài sản, nguồn vốn, trong việc thanh toán công nợ, trong việc sử dụng vốn năm 2009 của công ty. Xác định các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) dẫn đến tình hình tài chính như vậy trong năm 2009 của công ty. Đề xuất ra các phương pháp để giải quyết hoặc hạn chế các mặt tiêu cực, duy trì và phát triển hơn nữa các mặt tích cực. Từ đó giúp cho công ty đạt được tình hình tài chính tốt hơn trong năm 2010.

ppt19 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO năm 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hưởng Sinh viên : Nguyễn Vân Khánh Lớp : KTB 47 - ĐH1 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI NỘI DUNG CỦA BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2009 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN CỦA CÔNG TY VIPCO NĂM 2009 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY VIPCO NĂM 2009 BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH KẾT LUẬN Tổng TS của doanh nghiệp tăng, tăng 54,84% tức là tăng gần 800 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn vốn vay dài hạn và ngắn hạn. TS tăng chủ yếu tập trung vào TSCĐ. Việc mở rộng kinh doanh chủ yếu là do đi chiếm dụng vốn. Nhưng việc thanh toán của doanh nghiệp là khả quan, được thể hiện ở tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. Việc sử dụng nguồn vốn của công ty là chưa hiệu quả thể hiện thông qua kết quả hoạt động của công ty, sức sản xuất và sức sinh lời của VKD, TSCĐ, và VLĐ Bên cạnh đó công ty còn tồn tại một số hạn chế sau: Về tài chính: Khả năng tự chủ của doanh nghiệp còn thấp, việc mở rộng quy mô SX của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn vay. Vốn chủ sở hữu có sự thay đổi ít. Công tác định mức nguyên nhiên vật liệu chưa tốt nên chi phí SX của năm 2009 tăng mạnh Về quản lý: Trình độ của nhân viên chưa đồng đều, đặc biệt là trình độ tiếng Anh của thuyền viên, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi khai thác tuyến vận tải nước ngoài. KIẾN NGHỊ Về tài chính: Giảm chi phí để tăng lợi nhuận bằng cách tiến hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nhất là trong công tác định mức nguyên nhiên vật liệu cho các tàu. Tăng tích luỹ vốn để có thể thanh toán các khoản nợ và phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng lượng tiền mặt để đảm bảo khả năng thanh toán tức thời của công ty và tăng khả năng tự chủ độc lập về tài chính. Về kinh doanh: Từng bước trẻ hoá đội tàu để tăng năng lực SX cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường vận tải biển. Tiếp tục mở rộng quan hệ, tìm kiếm thị trường để có thêm nguồn hàng mới và các tuyến vận chuyển mới. Về quản lí: Hoàn thiện chương trình quản lí lao động, đặc biệt là khối sĩ quan thuyền viên. Tiếp tục làm tốt công tác quản lí, điều động sĩ quan thuyền viên và có kế hoạch đầu tư, đào tạo, bổ sung, nâng cấp chất lượng lao động và đội ngũ quản lí, đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập. Tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Luận văn liên quan