Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long

1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu: Ngày nay, cùng với nhịp độphát triển của đất nước, hoạt động kinh doanh giữvai trò vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tếphát triển ngày càng mạnh mẽ. Mặt khác, Việt Nam trởthành thành viên chính thức của ASEAN, đã tham gia AFTA, gia nhập APEC và là thành viên thứ150 của WTO. Chính những sựkiện này tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam phát triển hoà nhập vào nền kinh tếthếgiới và đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng náo nhiệt, sôi nổi hơn và trong kinh doanh cũng đòi hỏi phải có một sựcạnh tranh gay gắt quyết liệt hơn nữa giữa các nhà doanh nghiệp. Nhưta đã biết, mỗi một công ty là một đơn vịsản xuất kinh doanh, là một tếbào trong nền kinh tếvới chức năng hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm của chính công ty làm ra, nhằm đáp ứng đầy đủnhu cầu của từng khu vực, từng thịtrường. Vì vậy, vấn đềquan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh hiện nay là làm sao đểthoảmãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời, phải mởrộng thịtrường tiêu thụvà khai thác những thịtrường tiềm năng đểnhằm tiêu thụ được tối đa sản phẩm của công ty. Do đó, trong quá trình sản xuất kinh doanh thì giai đoạn tiêu thụsản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định sựthành công hay thất bại của một công ty. Ngoài ra, tình hình tiêu thụsản phẩm và kết quảhoạt động kinh doanh của một công ty được biểu hiện qua lợi nhuận của công ty và đây cũng chính là yếu tốkhẳng định uy tín cho từng sản phẩm nói riêng và uy tín cho cảcông ty nói chung tại thịtrường nội địa và cảthị trường ởcác nước khác trên thếgiới. Vì vậy việc phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm là thật sựcần thiết đểqua đó công ty có được kếhoạch sản xuất và tiêu thụsản phẩm một cách hợp lý để đem lại lợi nhuận cho công ty và giúp cho công ty ngày càng phát triển hơn trong tương lai. ðối với công ty Kim Khí Thăng Long, là một trong những công ty sản xuất các mặt hàng kim khí phục vụsản xuất và tiêu dùng. Sởdĩ, công ty ngày càng phát triển mạnh mẽvà đi lên nhưhiện nay chính là vì công ty đã phải trải qua một thời gian dài đểnghiên cứu, tìm hiểu, phân tích kỹtừng nhân tốcủa thị trường, từ đó, đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn, đểxác định được một cách chính xác từng thịtrường từthịtrường mục tiêu, thịtrường chủlực đến thị trường tiềm năng cho quá trình tiêu thụsản phẩm của công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất, đẩy mạnh sựphát triển của công ty. Nếu sản phẩm mà công ty tạo ra không tiêu thụ được sẽlàm cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty bị đình trệ, ngược lại nếu sản phẩm của công ty được tiêu thụmạnh thì sẽtác động đến quá trình hoạt động kinh doanh của công ty nhanh thêm, lợi nhuận tích luỹ ngày càng nhiều hơn và đó là yếu tốquyết định sựtồn tại và phát triển của công ty. Xuất phát từnhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm của công ty nên qua thời gian thực tập tại công ty Kim Khí Thăng Long em đã quyết định chọn đềtài: “Phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm của công ty Kim Khí Thăng Long” đểlàm luận văn tốt nghiệp cho mình. 1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn: Hiệu quảkinh doanh không những là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng tổchức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp mà còn là vấn đềsống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tếthịtrường. Người ta dùng phương pháp so sánh đểso sánh lợi nhuận thực hiện năm nay so với năm trước nhằm biết được tốc độtăng trưởng lợi nhuận của công ty, hay nói cách khác là xem xét công ty hoạt động ngày càng có hiệu quảkhông? Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối. Trong đó: Mức biến động tuyệt đối: được xác định trên cơsởso sánh trịsốcủa chỉ tiêu giữa hai thời kỳ, đó là kỳphân tích và kỳgốc hay chung hơn so sánh sốphân tích và sốgốc. Mức biến động tương đối: là kết quảso sánh giữa sốthực tếvới sốgốc đã được chỉnh theo một hệsốcủa chỉtiêu có liên quan theo hướng quyết định quy mô của chỉtiêu phân tích. Hiệu quảhoạt động kinh doanh là một chỉtiêu được nhiều người quan tâm vì nó là căn cứ đểcác nhà quản trịra quyết định, các nhà đầu tưhay các nhà cho vay xem xét có nên đầu tưhay cho vay không ? Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tếthịtrường đểtồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. ðể đạt được hiệu quảcao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sửdụng các điều kiện sẵn có vềcác nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độvà xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quảhoạt động kinh doanh. Nhưchúng ta đã biết: Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉcó thểtiến hành phân tích hoạt động kinh doanh mới giúp các nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủvà sâu sắc mọi hoạt động kinh tếtrong trạng thái thực của chúng. Trên cơsở đó, nêu lên một cách tổng hợp vềtrình độhoàn thành các mục tiêu - biểu hiện bằng hệthống chỉtiêu kinh tế. ðồng thời, phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉtiêu đó trong sựtác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó, đánh giá đầy đủmặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp đểnhằm phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Mặt khác, nó còn giúp doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng thịtrường, khai thác tối đa những nguồn lực của doanh nghiệp nhằm đạt đến hiệu quảcao nhất trong kinh doanh. Tài liệu của phân tích kinh doanh còn là những căn cứquan trọng, phục vụcho việc dự đoán, dựbáo xu thếphát triển kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1. Mục tiêu chung: Thông qua việc phân tích các yếu tốliên quan đến tình hình tiêu thụsản phẩm của công ty, đồng thời dựa trên quá trình phân tích đểtìm ra và đánh giá các nhân tốthuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụsản phẩm của công ty ởhiện tại cũng nhưtrong tương lai. Từ đó đềra những biện pháp cụthể nhằm gia tăng sốlượng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụthể: Phân tích thực trạng tình hình kinh doanh của công ty đểnắm bắt được sự phát triển của công ty trong những năm qua cũng nhưtình hình tiêu thụsản phẩm tại công ty theo từng thời kỳhoạt động kinh doanh. Và qua đó đánh giá chung về doanh thu công ty giữa thực tếvà kếhoạch đềra. Phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm của công ty qua 3 năm 2005, 2006 và 2007 đểbiết được sốlượng sản phẩm tiêu thụcủa công ty tăng giảm ra sao đểtừ đó có kếhoạch tiêu thụsản phẩm ngày một tốt hơn cho công ty trong thời gian sắp tới, cũng nhưnâng cao sốlượng sản phẩm tiêu thụlàm cho doanh thu của công ty ngày một tăng lên. Phân tích những nhân tốthuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụsản phẩm của công ty đểbiết rõ nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng sản phẩm tiêu thụtrong thời gian qua. Qua đó đềra các giải pháp kịp thời nhằm hạn chếtối thiểu những tác động ảnh hưởng đến sựtiêu thụsản phẩm của công ty trong tương lai. ðềra những biện pháp và kiến nghịcụthểnhằm ngày một đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng đồng thời nâng cao sốlượng sản phẩm tiêu thụcủa công ty trong thời gian tới.

pdf55 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ -QTKD ******* LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Trương Thị Bích Liên Huỳnh Ất Mịnh Mã số SV: 4043537 Lớp: QTKD tổng hợp 1-K30 : Cần Thơ, 05/2008 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh i LỜI CẢM ƠN ðược sự giúp ñỡ của Trường ðại Học Cần Thơ cùng với sự chấp nhận của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nước Một Thành Viên Kim Khí Thăng Long, qua ba tháng thực tập tại Công ty Kim Khí Thăng Long kết hợp với lý thuyết ñược học ở nhà trường ñến nay em ñã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với ñề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Kim Khí Thăng Long – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh”. ðể có ñược ngày hôm nay, em ñã nhận ñược sự giúp ñỡ, ñộng viên, tạo ñiều kiện thuận lợi của Ban Giám Hiệu, Quý Thày Cô Trường ðại Học Cần Thơ và Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh cùng với gia ñình và bạn bè. Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô Trường ðại Học Cần Thơ, các Thầy Cô Khoa Kinh tế và Cô Trương Thị Bích Liên ñã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám ðốc Chi nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nước Một Thành Viên Kim Khí Thăng Long cùng các Anh Chị ở các Phòng ban trong Công ty và anh Nguyễn Tấn Sang ñã nhiệt tình hướng dẫn và tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt quá trình thực tập tại Quý Công ty. Cuối cùng, em xin kính chúc các Thầy Cô trường ðại Học Cần Thơ, các Thầy Cô Khoa Kinh tế, Ban Giám ðốc Công ty cùng các Anh Chị ở các Phòng ban ngày càng ñược dồi dào sức khỏe và ñạt nhiều thành công tốt ñẹp trong công việc của mình. Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 08/05/2008 Sinh viên thực hiện Huỳnh Ất Mịnh Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh ii LỜI CAM ðOAN  Tôi cam ñoan rằng ñề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Huỳnh Ất Mịnh Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng ñơn vị (ký tên và ñóng dấu) Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: ...................................................................................... • Học vị:…………………………… ............................................................................ • Chuyên ngành: ........................................................................................................... • Cơ quan công tác: ..................................................................................................... • Tên học viên: ............................................................................................................. • Mã số sinh viên:......................................................................................................... • Chuyên ngành: .......................................................................................................... • Tên ñề tài: ................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Về hình thức: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của ñề tài ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. ðộ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả ñạt ñược (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức ñộ ñồng ý hay không ñồng ý nội dung ñề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 200…. NGƯỜI NHẬN XÉT Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU.................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ..................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ............................................................ 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung................................................................................... 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................... 4 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................... 4 1.3.1. Không gian ......................................................................................... 4 1.3.2. Thời gian............................................................................................. 4 1.3.3. ðối tượng nghiên cứu......................................................................... 4 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................................................. 5 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................ 6 2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm......................................................... 6 2.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh..................................................... 6 2.1.3 Khái niệm về doanh thu...................................................................... 6 2.1.4 Khái niệm về chi phí ........................................................................... 7 2.1.5 Khái niệm về lợi nhuận....................................................................... 8 2.1.6 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ .................. 9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................. 9 2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu ............................................................. 9 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu......................................................... 10 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh vii CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY........................................................................... 11 3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.......................................... 11 3.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY.......................................... 14 3.3.1 Chức năng ............................................................................................ 14 3.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn ........................................................................... 14 3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC.................................................................................. 15 3.5 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY ....... 17 3.5.1 Về tình hình nhân sự............................................................................ 17 3.5.2 Cơ sở vật chất của công ty ................................................................... 17 3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY. ............................................................................................. 17 3.6.1 Thuận lợi .............................................................................................. 17 3.6.2 Khó khăn.............................................................................................. 18 3.6.3 Phương hướng phát triển của công ty................................................. 18 3.7 THÀNH QUẢ ............................................................................................ 19 3.8 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ................................................................... 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG 4.1 KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2005-2007) .......................................................................... 21 4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ TIÊU THỤ CÁC LOẠI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM............................................................. 25 4.2.1 Về mặt giá trị ......................................................................................... 26 4.2.2. Về mặt số lượng sản phẩm tiêu thụ trong ba năm ............................... 30 4.2.3 ðánh giá tình hình thực hiẹn kế hoạch sản lượng qua ba năm 2005-2007.................................................................................... 33 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh viii 4.3 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY .............................................................................................. 35 4.3.1. Phân tích về mặt số lượng................................................................ 35 4.32 Tình hình dự trữ hàng hóa và quản lý hàng tồn kho ....................... 35 4.4 CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ BẢN THÂN CÔNG TY........................... 37 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ............................................................... 39 5.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ðỂ KHẮC PHỤC TỒN TẠI. .............. 40 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN............................................................................................... 42 6.2. KIẾN NGHỊ.............................................................................................. 42 6.2.1 ðối với nhà nước ............................................................................... 42 6.2.2. ðối với Công ty ................................................................................ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 44 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh ix DANH MỤC BẢNG  Trang BẢNG 4.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG NĂM (2005 – 2007)...............................23 BẢNG 4.2: MỨC ðỘ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CHUNG CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM (2005-2007) ..............................................................25 BẢNG 4.3: TRỌNG DOANH THU CỦA CÁC SẢN PHẨM TRONG BA NĂM (2005-2007)..........................................................................26 BẢNG 4.4: SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG QUA 3 NĂM (2005 – 2007) .....................................31 BẢNG 4.5: LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG GIỮA THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 2005-2007 ...........34 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh x DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: SƠ ðỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NHÁNH .....................15 Hình 2: SƠ ðỒ SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG BẾP DẦU ............................20 Hình 3: SƠ ðỒ SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG VÀNH VÀ ỐNG XẢ XE MÁY ....................................................................................21 Biểu ñồ 4.1: THỂ HIỆN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM 2005-2007 ....................................................22 Biểu ñồ 4.2: TỶ TRỌNG DOANH THU CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 2005................................................................................................22 Biểu ñồ 4.3: TỶ TRỌNG DOANH THU CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 2006 ...............................................................................................26 Biểu ñồ 4.4: TỶ TRỌNG DOANH THU CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 2007................................................................................................27 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty kim khí Thăng Long. GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Huỳnh Ất Mịnh 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên
Luận văn liên quan