Luận văn Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo & PTNT Việt Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu kháchquan đối với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn phát triển hiện nay, đặc biệt đối với những nuớc đang chuyển đổi kinh tế như Việt Nam. Trong đó, thách thức lớn nhất là phải vượt qua khó khăn, xây dựng điều kiện tiền đề cần thiết để tranh thủ nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ để phát triển kinh tế nhanh chóng theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Trong xu thế đó ngành ngân hàng cần xây dựng một lộ trình mở cửa dịch vụ thích hợpnhằm phát huy thế mạnh và khắc phục những nhược điểm, từng bước tạo ra mộthệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đạt chuẩn mực của khu vực và quốc tế. Cùng với công cuộc đổi mớikinh tế đất nước, hệ thống Ngân hàng Việt Nam có sự thay đổi cơ bản theo mô hình hai cấp. Sự cải cách này đã đem đến những thay đổi theo chiều hướng tích cực, hệ thống ngân hàng không ngừng trưởng thành và vững mạnh cả về quy mô, mạng lưới, năng lực quản trị điều hành, số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần tích cực trong việc huy động vốn để cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên, khi bước vào tiến trình hội nhập kinh tế quốctế, NHNo và PTNT Việt Nam sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không những với các ngân hàng trong nước mà còn cả ngân hàng nước ngoài, điều đó đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống NHNo và PTNT Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược phát triển, hoạt động kinh doanh củariêng mình, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cũng như phát triển các sản phẩm dịch vụ đó nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, thu hút khách hàng đặc biệt là DNNVV ngày càng gia tăng, từ đó gópphần nâng cao lợi nhuận kinh doanh, chỉ có như vậy thì NHNo và PTNT Việt Nam mới có thể cạnh tranh đứng vững trong tiến trình hội nhập.

pdf133 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo & PTNT Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan