Luận văn Phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Hiện nay, nền kinh tế các nước trên thế giới vận hành theo xu thế hội nhập với sự hình thành của các tổ chức hợp tác quốc tế, các khu vực mậu dịch tự do và tiến tới nhất thể hóa. Do vậy, cùng với qúa trình đổi mới kinh tế nói chung, các nước đang phát triển cần phải phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình đổi mới, sắp xếp khối DNNN nhằm tạo ra một hệ thống doanh nghiệp đủ sức đương đầu trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Đối với Việt Nam, khi mà thời điểm gia nhập WTO đang đến gần, vấn đề đổi mới DNNN càng trở nên nóng bỏng và bức xúc. Việc tiếp cận mô hình mới trong chuyển đổi các DNNN, đặc biệt là các TCT nhà nước theo mô hình công ty mẹ-con là quan điểm hết sức đúng đắn của nhà nước. Luật DNNN (sửa đổi) năm 2003 và Nghị Định 153 của Chính Phủ ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển đổi này. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng phải đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới DNNN, đề tài luận văn cao học “ Phát triển mô hình công ty mẹ –con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ” được thực hiện nhằm đáp ứng một số vấn đề của yêu cầu trên.

pdf76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan