Luận văn Sử dụng 17a, 20b - Dihydroxy - 4 - pregnen - 3- one kích thích sinh sản nhân tạo cá tra pangasius hipophthalmus( sauvage 1987) trong liều quyết định

(Bản scan) Vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20 nhiều công trình nghiên cứu kích thích cá sinh sản đã được tiến hành. Trong đó có công đầu của Houssay (1930) Von Ihering (1935) và Gherbilskii (1938) họ đã chứng minh được rằng dịch chiết tuyến yên có khả năng kích thích cá sinh sản

pdf12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Sử dụng 17a, 20b - Dihydroxy - 4 - pregnen - 3- one kích thích sinh sản nhân tạo cá tra pangasius hipophthalmus( sauvage 1987) trong liều quyết định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan