Luận văn Thiết kế phần mềm xếp thời khóa biểu cho trường Đại học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ của chương trình xếp thời khóa biểu : _ Tạo và in ấn số liệu dự kiến cho từng học kỳ như kế hoạch giảng dạy trong học kỳ, kế hoạch giảng dạy của các nhóm lớp–môn học, kế hoạch giảng dạy của các nhóm lớp ghép-môn học trước khi phân công và sau khi phân công cho cán bộ giảng dạy. _ Xếp thời khóa biểu dự kiến trên cơ sở số nhóm lớp-môn học ứng với số sinh viên của các khoa, đăng ký giờ bận của cán bộ giảng dạy và những dữ liệu về phòng học trong học kỳ. _ Hiệu chỉnh thời khóa biểu theo thời gian thực (ví dụ dời thời khóa biểu 1 cụm tiết, 1 buổi học, xóa TKB 1 cụm tiết ) _Quản lý tình trạng báo dạy cho giảng viên, bộ môn, lịch học của các nhóm lớp,phòng học. _ In ấn các biểu mẫu liên quan đến thời khóa biểu cán bộ giảng dạy, lớp, phòng học.

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế phần mềm xếp thời khóa biểu cho trường Đại học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC.doc
  • pdfbaocao.pdf