Luận văn Thực trạng công tác thu - Chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn an, huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Cùng với đó, đất nước ta đã có những cải cách vượt bậc trên tất cả mọi mặt kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nước ta trong giai đoạn 2010- 2014 đạt 5,7%. Tiếp đến, theo báo cáo của hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014 thu ngân sách đạt 782.700 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng. Theo dự toán, trong năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ là 6,2 % kiềm chế lạm phát ở mức 5%. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho đất nước ta rất nhiều thuận lợi bên cạch đó cũng mang lại không ít thách thức như trong năm 2014 đã có 67,8 nghìn doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động, chỉ số lạm phát dưới 3%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 5,3%. Do đó, yêu cầu đặt ra cho đất nước ta hiện nay đó là quản lý tốt các nguồn lực kinh tế, giảm thiểu nợ công, hạ thấp tỷ lệ bội chi ngân sách, phân phối thu nhập một cách hợp lý thông qua công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Kế toán thu- chi ngân sách được xác định là khâu trọng tâm trong lĩnh vực quản lý thu- chi ngân sách nhà nước cũng như trong công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chức năng của phần hành này giám sát và phản ánh kịp thời và trung thực các thông tin về vấn đề thu- chi ngân sách theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các thủ trưởng đơn vị cũng như các ban nghành chức năng nắm bắt kịp thời công tác thu chi để đưa ra các quyết định hợp lý nhằm hạn chế tình trạng bội chi cũng như chi sai mục đích và thực hiện thu đúng, thu đủ. Gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng mất ổn định về công tác thu- chi ngân sách ở một số cơ sở xã, phường đã làm cho nhân dân mất niềm tin vào chính quyền xã, phường. Một trong những nguyên nhân đó là tình hình vi phạm trong công tác kế toán tài chính ở một số xã, phường; quản lý thu- chi ngân sách thiếu sự thống nhất đã dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu linh hoạt trong vấn đề thu chi ngân sách tại địa phương

pdf110 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng công tác thu - Chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn an, huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN KIEÅM TOAÙN -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU - CHI NGÂN SÁCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN AN, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Cao Thị Hằng Th.S Hoàng Thùy Dương Lớp: K45-KTDN Niên khóa: 2011-2015 Huế, 5/2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện quá trình học tập và nghiên cứu của tôi sau bốn năm trên giảng đường đại học.Để hoàn thành bài khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ, động viên của quý thầy cô, ban lãnh đạo cơ quan, gia đình và bạn bè. Và nhân đây, tôi muốn gửi đến họ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trọng suốt bốn năm học tại trường. Đặc biệt là cô giáo, Thạc sỹ Hoàng Thùy Dương - người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này với tất cả lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên UBND xã Diễn An, các cô dì trong phòng kế toán và đặc biệt là chị Nguyễn Thị Liên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi có thể tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn và giúp đỡ tôi hoàn thành bài khóa luận trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và tất cả bạn bè đã luôn tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian vừa qua Do điều kiện thời gian có hạn cũng như những kiến thức của bản thân còn hạn chế nên đề tài của tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2015 Sinh viên thực hiện Cao Thị Hằng Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân KB : Kho bạc KBNN : Kho bạc nhà nước NSX : Ngân sách xã TK :Tài khoản SDNS : Sử dụng ngân sách MLNSNN : Mục lục ngân sách nhà nước NDKT : Nội dung kinh tế NKT : Nguồn kinh tế NS : Ngân sách M : Mục TM : Tiểu mục LK : Loại, khoản CCH : Chương QĐ : Quyết định TT : Thông tư XDCB : Xây dựng cơ bản TSCĐ : Tài sản cố định BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................ 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................................. 2 1.3 Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................................. 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 2 1.5 Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................... 3 1.6 Kết cấu đề tài ............................................................................................................ 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ ... 4 1.1 Những vấn đề chung về thu-chi ngân sách xã ...................................................... 4 1.1.1 Khái niệm về thu- chi ngân sách xã ............................................................... 4 1.1.2 Đặc điểm về ngân sách xã .............................................................................. 5 1.1.3 Phân loại các khoản thu_ chi ngân sách xã .................................................... 6 1.1.3.1 Các khoản thu ngân sách xã .................................................................... 6 1.1.3.2 Các khoản chi .......................................................................................... 7 1.1.4 Chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ngân sách xã ........................... 9 1.2 Kế toán thu- chi ngân sách xã ............................................................................. 10 1.2.1 Lập dự toán ngân sách xã............................................................................. 10 1.2.2 Kế toán thu ngân sách xã ............................................................................. 11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................. 11 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................. 12 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu ............................... 12 1.2.3 Kế toán các khoản chi ngân sách xã ............................................................ 17 1.2.3.1Chứng từ sử dụng ................................................................................... 17 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................. 17 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu .............................. 17 1.2.4 Quyết toán ngân sách xã ............................................................................... 22 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH TẠI UBND XÃ DIỄN AN ............................................................................... 23 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương 2.1 Tổng quan về UBND xã Diễn An ....................................................................... 23 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của UBND xã Diễn An............................. 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã Diễn An ....................... 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .................................................................... 25 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động tại UBND xã Diễn An ..................................... 27 2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của xã: ................................................................... 27 2.1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán xã Diễn An ......................... 27 2.1.5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ............................................................. 28 2.1.5.3 Các chính sách kế toán được áp dụng tại đơn vị ................................... 28 2.2 Thực trạng công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã Diễn An .................... 29 2.2.1 Dự toán thu – chi ngân sách xã .................................................................... 29 2.2.2 Kế toán thu ngân sách................................................................................... 37 2.2.2.1 Các khoản thu ngân sách xã .................................................................. 37 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................. 37 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................. 38 2.2.2.4 Trình tự hạch toán các khoản thu ngân sách ......................................... 38 2.2.2.5 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu ............................... 38 2.2.2.6 Phân tích tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách xã năm 2014 ..... 56 2.2.3 Kế toán chi ngân sách ................................................................................... 57 2.2.3.1 Các khoản chi ngân sách xã: ................................................................. 57 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng ................................................................................. 57 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................. 58 2.2.3.4 Phương pháp hạch toán một số ngiệp vụ chủ yếu ................................. 59 2.2.3.5 Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách xã năm 2014: ...... 77 2.2.4 Quyết toán thu- chi ngân sách xã: ................................................................ 78 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH TẠI UBND XÃ DIỄN AN ......................... 85 3.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thu – chi ngân sách tại UBND xã Diễn An .................................................................................................... 85 3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán tại UBND xã Diễn An ............................... 86 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương 3.2.1 Ưu điểm: ....................................................................................................... 86 3.2.2. Nhược điểm: .............................................................................................. 87 3.3 Đánh giá về công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã ........................ 87 3.3.1 Đánh giá về công tác thu ngân sách ............................................................ 87 3.3.1.2 Nhược điểm: .......................................................................................... 88 3.3.2 Đánh giá về công tác chi ngân sách ............................................................. 88 3.3.2.1 Ưu điểm: ................................................................................................ 88 3.3.2.2 Nhược điểm ........................................................................................... 89 3.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã Diễn An: ................................................................................................... 90 3.3.1 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện về công tác kế toán tại UBND xã Diễn An: ... 90 3.3.2 Đối với công tác kế toán chi ngân sách ........................................................ 93 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................... 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 97 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thống kê trình độ lao động tại UBNDxã qua 3 năm ............................. 27 Bảng 2.2 Bảng kê thu tiền phí, lệ phí ............................................................................ 40 Bảng 2.3 Bảng kê thu tiền phí, lệ phí ............................................................................ 41 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ................................................................. 42 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ................................................................. 48 Bảng 2.6 Bảng kê chứng từ thanh toán ............................................................................ 64 Bảng 2.7 Bảng kê chứng từ thanh toán ......................................................................... 72 Bảng 2.8: Bảng phân tích biến động chi ngân sách xã năm 2014 ................................. 77 Biểu 2.1: Dự toán thu NS .............................................................................................. 30 Biểu 2.2 Dự toán chi NS ................................................................................................ 31 Biểu 2.3 Quyết định phê duyệt dự toán ......................................................................... 32 Biểu 2.4 Dự toán thu NS xã năm 2014 .......................................................................... 33 Biểu 2.5 Dự toán chi ngân sách xã Diễn An năm 2014 ................................................ 34 Biểu 2.6 Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã .................................................. 35 Biểu 2.7 Biên lai thu tiền phí, lệ phí .............................................................................. 39 Biểu 2.8 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ........................................................... 43 Biểu 2.9 Bảng kê nộp thuế ............................................................................................ 44 Biểu 2.10 Sổ cái TK 1121 ........................................................................................... 45 Biểu 2.11 Sổ cái TK 7142 ............................................................................................. 45 Biểu 2.12 Sổ tổng hợp thu ngân sách xã ....................................................................... 46 Biểu 2.13 Bảng kê nộp thuế .......................................................................................... 46 Biểu 2.15 Báo cáo thu NSNN theo MLNS ................................................................... 48 Biểu 2.16 Sổ cái TK 1121 ............................................................................................. 49 Biểu 2.17 Sổ cái TK 7142 ............................................................................................. 49 Biểu 2.18 Sổ tổng hợp thu NSX .................................................................................... 50 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Biểu 2.19 Giấy rút dự toán .......................................................................................... 51 Biểu 2.20 Sổ cái TK 7142 ............................................................................................. 52 Biểu 2.21 Sổ cái TK 1121 ............................................................................................. 52 Biểu 2.22 Sổ tổng hợp thu NSX .................................................................................... 53 Biểu 2.23 Hóa đơn GTGT tiền điện .............................................................................. 59 Biểu 2.24 Giấy đề nghị thanh toán ................................................................................ 60 Biểu 2.25 Bảng kê chứng chi......................................................................................... 62 Biểu 2.26 Bảng kê chi NSX .......................................................................................... 63 Biểu 2.27 Sổ cái TK 8142 ............................................................................................. 65 Biểu 2.28 Sổ cái TK 1121 ............................................................................................. 65 Biểu 2.29 Sổ tổng hợp Chi NSX ................................................................................... 66 Biểu 2.30 Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư .............................................................. 69 Biểu 2.31 Sổ cái TK 1121 ........................................................................................... 73 Biểu 2.32 Sổ cái TK 8142 ............................................................................................. 74 Biểu 2.33 Sổ tổng hợp chi NSX .................................................................................... 74 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Thu tiền mặt nhập quỹ trước sau đó mới nộp kho bạc .................................. 12 Sơ đồ 1.2 Trình tự hạch toán các khoản thu nộp thẳng vào kho bạc............................. 13 Sơ đồ 1.3 Đối với những xã miền núi quá xa kho bạc .................................................. 13 Sơ đồ 1.4 Trình tự hạch toán các khoản thu phí, lệ phí do UBND xã thu .................... 13 Sơ đồ 1.5 Hạch toán các khoản thu do cơ quan thuế trực tiếp thu trên địa bàn ................... 14 Sơ đồ 1.6 Hạch toán thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ................................................ 14 Sơ đồ 1.7 Thu ngân sách xã bằng hiện vật nhập kho .................................................... 14 Sơ đồ 1.8 Thu NSX bằng hiện vật đưa vào sử dụng ngay ............................................ 15 Sơ đồ 1.9 Trường hợp nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng công trình .......... 15 Sơ đồ 1.10 Thoái thu ngân sách tại kho bạc .................................................................. 16 Sơ đồ 1.11 Trình tự hạch toán các khoản thoái thu ngân sách xã ................................. 16 Sơ đồ 1.12: Chi bằng chuyển khoản .............................................................................. 17 Sơ đồ 1.13 Trình tự hạch toán những khoản chi thẳng NSX bằng tiền mặt ................. 18 Sơ đồ 1.14 Chi mua sắm TSCĐ đưa về sử dụng ngay bằng chuyển khoản ................. 18 Sơ đồ 1.15 Mua TSCĐ đưa về sử dụng ngay bằng tiền mặt ....................................... 18 Sơ đồ 1.16 Mua TSCĐ bằng tiền mặt phải qua lắp đặt, chạy thử ................................. 19 Sơ đồ 1.17 Mua TSCĐ bằng chuyển khoản phải qua lắp đặt chạy thử ......................... 20 Sơ đồ 1.18: Kế toán nguyên vật liệu dùng cho XDCB ................................................. 20 Sơ đồ 1.19: Nhận vốn viện trợ chi thẳng cho công trình XDCB .................................. 21 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã ........................................................ 25 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán xã .............................................................. 28 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính .............................. 29 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN Đạ i h ọc K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Cùng với đó, đất nước ta đã có những cải cách vượt bậc trên tất cả mọi mặt kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nước ta trong giai đoạn 2010- 2014 đạt 5,7%. Tiếp đến, theo báo cáo của hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014 thu ngân sách đạt 782.700 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng. Theo dự toán, trong năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ là 6,2 % kiềm chế lạm phát ở mức 5%. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho đất nước ta rất nhiều thuận lợi bên cạch đó cũng mang lại không ít thách thức như trong năm 2014 đã có 67,8 nghìn doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động, chỉ số lạm phát dưới 3%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 5,3%. Do đó, yêu cầu đặt ra cho đất nước ta hiện nay đó là quản lý tốt các nguồn lực kinh tế, giảm thiểu nợ công, hạ thấp tỷ lệ bội chi ngân sách, phân phối thu nhập một cách hợp lý thông qua công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Kế toán thu- chi ngân sách được xác định là khâu trọng tâm trong lĩnh vực quản lý thu- chi ngân sách nhà nước cũng như trong công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chức năng của phần hành này giám sát và phản ánh kịp thời và trung thực các thông tin về vấn đề thu- chi ngân sách theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các thủ trưởng đơn vị cũng như các ban nghành chức năng nắm bắt kịp thời công tác thu chi để đưa ra các quyết định hợp lý nhằm hạn chế tình trạng bội chi cũng như chi sai mục đích và thực hiện
Luận văn liên quan