Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Lan Việt

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và nên kinh tế thế giới. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra không ít các thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì phải lựa chọn cho mình bước đi thích hợp , phải có tầm nhìn chiến lược từ tổ chức sản xuất đến tiếp cận thị trường và đặc biệt, phải có công cụ quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những biện pháp kinh tế, tài chính khác nhau thì kế toán luôn là công cụ chủ yếu và hiệu quả để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó, tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra được những hạn chế cần khắc phục và phát huy những nhân tố tích cực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức mẫu mã, chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, việc thu hồi vốn diễn ra nhanh chóng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Nhận thức được vai trong quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ; cùng với sự giúp đỡ, chỉ đảo tận tình của thầy giáo- Tiến sĩ Trần Văn Dung và các cán bộ kế toán công ty TNHH Lan Việt, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài : “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty TNHH Lan Việt” Nội dung luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp sản xuất Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt. Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt.

doc159 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Lan Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và nên kinh tế thế giới. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra không ít các thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì phải lựa chọn cho mình bước đi thích hợp , phải có tầm nhìn chiến lược từ tổ chức sản xuất đến tiếp cận thị trường và đặc biệt, phải có công cụ quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những biện pháp kinh tế, tài chính khác nhau thì kế toán luôn là công cụ chủ yếu và hiệu quả để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó, tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra được những hạn chế cần khắc phục và phát huy những nhân tố tích cực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức mẫu mã, chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, việc thu hồi vốn diễn ra nhanh chóng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Nhận thức được vai trong quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ; cùng với sự giúp đỡ, chỉ đảo tận tình của thầy giáo- Tiến sĩ Trần Văn Dung và các cán bộ kế toán công ty TNHH Lan Việt, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài : “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty TNHH Lan Việt” Nội dung luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp sản xuất Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt. Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lan Việt. Là một sinh viên, mặc dù em đã hết sức nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu thực tế để hoàn thành luận văn xong do năng lực còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo để bổ sung hoàn chỉnh luận văn cũng như kiến thức cho bản thân em trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực tế công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 4 năm 2010 Sinh viên Lê Thị Lĩnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU i CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1 1.1. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1 1.1.1 Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm 1 1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm 1 1.1.1.2. Ý nghĩa của thành phẩm 2 1.1.1.3. Yêu cầu quản lý thành phẩm 3 1.1.2 Tiêu thụ và yêu cầu quản lý việc tiêu thụ thành phẩm 4 1.1.2.1. Khái niệm tiêu thụ 4 1.1.2.2. Ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 5 1.1.2.3. Yêu cầu quản lý việc tiêu thụ thành phẩm 6 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 7 1.1.3.1. Vai trò của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 7 1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 9 1.2. Tổ chức kế toán thành 9 1.2.1 Đặc điểm, phân loại, đánh giá thành phẩm 9 1.2.1.1. Đặc điểm 9 1.2.1.2. Phân loại thành phẩm 9 1.2.1.3. Đánh giá thành phẩm 9 1.2.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm 11 1.2.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán thành phẩm: 12 1.2.2.2. Kế toán chi tiết thành phẩm 12 1.2.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm 18 1.2.3.1. Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18 1.2.3.2. Trường hợp DN hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 20 1.3. Tổ chức công tác kế toán bán hàng 21 1.3.1 Các phương thức bán hàng 21 1.3.1.1. Phương thức giao hàng trực tiếp 21 1.3.1.2. Phương thức gửi hàng 22 1.3.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 23 1.3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 23 1.3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 27 1.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 33 1.3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên 33 1.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp 35 1.3.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 35 1.3.4.2. Nội dung 35 1.3.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 37 1.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 40 1.4.1.1. Nội dung 40 1.4.1.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng: 41 1.4.1.3. Trình tự kế toán 41 1.5. Hệ thống sổ và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 42 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 44 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 44 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 44 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 46 2.1.2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty 46 2.1.2.2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 48 2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất: 48 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 50 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Lan Việt 53 2.1.4.1. Mô hình tổ chức công tác kế toán tại công ty. 53 2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 54 2.1.4.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: công ty TNHH Lan Việt áp dụng hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ” 55 2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 58 2.2.1 Kế toán thành phẩm 58 2.2.1.1. Đặc điểm thành phẩm và công tác quản lý thành phẩm 58 2.2.1.2. Đánh giá thành phẩm 59 2.2.1.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 61 2.2.1.4. Kế toán chi tiết thành phẩm 66 2.2.1.5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 74 2.2.2 Kế toán Doanh thu bán hàng 75 2.2.2.1. Các phương thức bán hàng 75 2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 76 2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 80 2.2.3.1. Chiết khấu thương mại 81 2.2.4 Kế toán thanh toán với khách hàng 84 2.2.4.1. Nội dung: 84 2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 85 2.2.5 Kế toán thuế phải nộp 93 2.2.5.1. Nội dung 93 2.2.5.2. Trình tự kế toán 94 2.2.6 Kế toàn giá vốn hàng bán 101 2.2.6.1. Nội dung 101 2.2.6.2. Chứng từ tài khoản sử dụng. 101 2.2.7 Kế toán chi phí bán hàng 103 2.2.7.1. Nội dung 103 2.2.7.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 103 2.2.7.3. Chi phí nhân viên bán hàng 106 2.2.7.4. Trích BhXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 106 2.2.7.5. Trích khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng 107 2.2.7.6. Chi phí Nguyên vật liệu phục vụ bán hàng 108 2.2.7.7. Chi phí bán hàng : chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác 109 2.2.8 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 109 2.2.8.1. Nội dung. 109 2.2.8.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 110 2.2.8.3. Tính lương và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý 113 2.2.8.4. Trích Bảo hiểm xã hội 113 2.2.8.5. Trích khấu hao TSCĐ 114 2.2.8.6. Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí VPP, chi phí bằng tiền khác phục vụ quản lý 115 2.2.9 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 116 2.2.9.1. Nội dung: 116 2.2.9.2. Trình tự kế toán 116 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 132 3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 132 3.1.1 Nhận xét chung: 132 3.1.2 Những ưu điểm cơ bản 133 3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán: 133 3.1.2.2. Về hệ thống chứng từ kế toán 134 3.1.2.3. Về kế toán thành phẩm 135 3.1.2.4. Về kế toán tiêu thụ thành phẩm. 136 3.1.3 Những hạn chế còn tồn tại 136 3.1.3.1. Về kế toán thành phẩm 136 3.1.3.2. Về tin học hóa trong kế toán 137 3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Lan Việt 138 3.2.1.1. Ý kiến 1 : Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 138 3.2.1.2. Kiến nghị về tổ chức bộ máy kế toán 139 3.2.1.3. Kiến nghị về tiêu thụ nội địa 140 3.2.1.4. Kiến nghị về về thực tăng giá trị xuất khẩu 140 3.2.1.5. Kiến nghị về Phương thức chiết khấu thanh toán 141 KẾT LUẬN 143 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm Khái niệm thành phẩm Nhiệm vụ chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) là sản xuất ra các sản phẩm. Các sản phẩm do DNSX sản xuất ra bao gồm thành phẩm, nửa thành phẩm, lao vụ dịch vụ. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến, đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, được nhapaj kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. Nửa thành phẩm là những sản phẩm mới hoàn thành ở một (hoặc một vài) giai đoạn chế biến nào đó của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm qua kiểm tra kỹ thuật được xác nhận là phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng quy định. Nửa thành phẩm chủ yếu được sử dụng để tiếp tục chế biến thành phẩm hoặc có thể đem bán ra ngoài. Như vậy, sản phẩm và nửa thành phẩm có sự không đồng nhất với nhau mà có sự khác nhau về phạm vi, giới hạn xác định. Sản phẩm có phạm vi rộng hơn thành phẩm , nói đến sản phẩm là nói đến kết quả của quá trình sản xuất tạo ra nó, còn nói đến thành phẩm là nói đến quá trình sản xuất gắn với quá trình công nghệ nhất định trong phạm vi doanh nghiệp, cho nên sản phẩm gồm cả nửa thành phẩm và thành phẩm. Trong phạm vi một doanh nghiệp thì nửa thành phẩm còn tiếp tục chế tạo cho đến hoàn chỉnh nhưng toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì nửa thành phẩm của doanh nghiệp có thể bán ra ngoài cho các doanh nghiệp khác sử dụng .Việc phân biệt thành phẩm và nửa thành phẩm chỉ có ý nghĩa trong phạm vi mỗi doanh nghiệp .Ví dụ : Cùng là sợi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định được nhập kho hoặc bán trên thị trường của công ty dệt thì được gọi là nửa thành phẩm; trong khi đó sợi của nhà máy sợi thì nó lại được gọi là thành phẩm vì nó đã sản xuất qua toàn bộ các giai đoạn của quy trình công nghệ kỹ thuật theo thiết kế. Còn đối với tổng thể nền kinh tế, đối với thị trường thì chúng không có ý nghĩa gì, nếu chúng được mua bán thì gọi chung là sản phẩm . Thành phẩm được thể hiện trên hai mặt giá trị và mặt hiện vật. Mặt hiện vật được thể hiện ở số lượng và chất lượng của thành phẩm. Số lượng thành phẩm phản ánh quy mô thành phẩm mà doanh nghiệp chế tạo hay sản xuất ra và được xác định bằng các chỉ tiêu có thể cân, đo, đong, đếm được như (Cái, viên, mét, lít, bộ...) .Chất lượng của thành phẩm phản ánh qua giá trị sử dụng của thành phẩm và được xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm cấp (loại 1, loại 2,...) Mặt giá trị thể hiện giá trị sản xuất thực tế của thành phẩm nhập kho hay giá vốn thành phẩm tiêu thụ. Giá trị của thành phẩm là sự kết tinh của đối tượng lao động và sức lao động cùng các chi phí khác trong sản xuất. Ý nghĩa của thành phẩm Thành phẩm là kết quả lao động sáng tạo của doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khối lượng thành phẩm phản ánh quy mô của doanh nghiệp, chất lượng của thành phẩm tạo nên uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời thành phẩm cũng là căn cứ xem xét và phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh Yêu cầu quản lý thành phẩm Nhận thức được ý nghĩa của thành phẩm bởi vậy công tác quản lý thành phẩm trong doanh nghiệp cần làm tốt các công tác sau : Một là: Để quản lý về mặt khối lượng thành phẩm: Để quản được khối lượng thành phẩm đòi hỏi phải thường xuyên phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm cả về mặt số lượng và giá trị , từ đó kịp thời phát hiện thành phẩm tồn kho lâu ngày trong kho, tránh ứ đọng vốn thành phẩm Hai là: Để chất lượng thành phẩm ngày càng hoàn thiện, mẫu mã thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đòi hỏi doanh nghiệp phải làm tốt công tác kiểm tra, phân loại thành phẩm và có chế độ bảo quản thích hợp đối với từng loại thành phẩm, ngăn chạn việc lưu thông những thành phẩm không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp phải đầu tư khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, từ đó tăng khả năng cạnh tranh. Việc quản lý thành phẩm đòi hỏi phải đầy đủ, chính xác, kịp thời và khoa học. Kế toán phải thường xuyên cung cấp thông thông tin về thành phẩm cho chủ doanh nghiệp, từ đó giúp cho chủ DN để ra các quyết định ngắn hạn, các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lsy thành phẩm nói riêng và hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung. Tuy nhiên, bất kỳ DNSX nào chế tạo ra thành phẩm không phải để tiêu dùng nội bộ , tự cung tự cấp mà thành phẩm chỉ thực sự đem lại lợi ích cho doanh nghiệp khi nó được đưa vào quá trình tiêu thụ. Tiêu thụ và yêu cầu quản lý việc tiêu thụ thành phẩm Khái niệm tiêu thụ Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn cố gắng để đáp ứng và thỏa mãn tốt nhất và có thể nhu cầu tiêu dùng xã hội, nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận ngày càng cao. Muốn vậy thành phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua quá trình tiêu thụ- khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp. Xét về góc độ kinh tế, quá trình tiêu thụ sản phẩm chính là quá trình chuyển giao quyền sở hữu thành phẩm của doanh nghiệp gắn với phần lón lợi ích và rủi ro cho người mua, đồng thời doanh nghiệp được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán theo giá cả đã thỏa thuận. Xét trên góc độ luân chuyển vốn, tiêu thụ thành phẩm là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, tức là chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ(Hàng-Tiền) và hình thành kết quả bán hàng. Như vậy có thể chia quá trình tiêu thụ thành phẩm làm 2 khâu: Thứ nhất: Đơn vị bán hàng giao sản phẩm cho đơn vị mua. Đó là quá trình vận động của hàng hóa, song chưa phản ánh được kết quả bán hàng. Thứ hai: Khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình tiêu thụ đến đây kết thúc và hình thành kết quả bán hàng. Tóm lại quá trình tiêu thụ thành phẩm có đặc điểm sau : Có sự thỏa thuận giữa người mua và người bán Có sự thay đổi giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng Người bán nhận tiền hoặc chưa được chấp nhận thanh toán Tiêu thụ nói chung bao gồm: Tiêu thụ nội bộ: Là việc chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị thuộc cùng một nghành, Tổng công ty... hạch toán toàn ngành. Tiêu thụ ra bên ngoài: Là việc chuyển giao sản phẩm cho các đơn vị khác hoặc cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm có vai trong rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và bản thân doanh nghiệp nói riêng. Đối với nền kinh tế quốc dân: Tiêu thụ là điều kiện để tái sản xuất xã hội vì các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (sản xuất- phân phối- trao đổi- tiêu dùng) có quan hệ mật thiết với nhau. Tiêu thụ là tiền đề cho cân đối sản xuất và tiêu dùng, cân đối tiền và hàng trong lưu thông cũng như cân đối giữa các ngành trong các khu vực và trong nền kinh tế quốc dân. Giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân có mối quan hệ với nhau, sản phẩm của ngành này có thể là tư liệu sản xuất của ngành kia. Do đó Quá trình tiêu thụ thành phẩm tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trường một cách rõ rệt. Cung và cầu chỉ gặp nhau khi quá trình tiêu thụ thành phẩm được tổ chức tốt. Đối với bản thân doanh nghiệp: Thành phẩm tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có điều kiện để bù đắp toàn bọ chi phí đã chi ra, đảm bảo cho quá trình gái sản xuất được diễn ra và duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp mới có thể thực hiện được giá trị lao động thặng dư, nghĩa là thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình. Yêu cầu quản lý việc tiêu thụ thành phẩm Chính vì tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng như vậy nên đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức quản lí chặt chẽ quá trình này. Cụ thể. Về khối lượng thành phẩm : Phải thường xuyên theo dõi về số lượng thành phẩm tồn kho đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất tiêu thụ và lượng dự trữ cần thiết để có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Về giá vốn của thành phẩm xuất bán trong kỳ: Phải xác định được và ghi nhận chính xác vì đây là toàn bộ chi phí thực tế cấu thành nên thành phẩm và là biểu hiện về mặt giá trị của thành phẩm tiêu thụ. Đó là cơ sở để xác định giá bán và tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về giá bán và doanh thu : Giá bán phải bù đắp chi phí và có lãi, đồng thời phải được khách hàng chấp nhận. Giá bán cần có sự linh hoạt để kích thích tiêu thụ, phù hợp với điều kiện cụ thể. Doanh thu bán thành phải được xác định và ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh, đúng quy định của chế độ kế toán ( điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu theo CM 14) Về chất lượng: Quản lý về hất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của DN. Tìm hiểu, khai thách và mở rộng thị trường, áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp và có các chính sách tín dụng thương mại, chính sách hậu mãi hợp lý nhằm kích thích tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm chi phí. DN cần quản lý nhằm kích thích tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm chi phí. DN cần quản lý chặt chẽ từng phương thức tiêu thụ theo đúng hợp đồng đã ký kết đồng thời phải theo dõi thời hạn thanh toán của từng khách hàng, đôn đóc thu hồi đầy đủ và kịp thời tiền vốn nhằm đảm bảo lợi ích cho DN. Quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí hoạt động khách nhằm tối đa hóa lợi nhuận.Đây là các khoản chi phí ngoài sản xuất cùng với giá vốn hàng bán tạo nên giá thành toàn bộ của thành phẩm. Loại chi phí này có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, cần xây dựng dự toán chi phí cho từng đơn vị thành phảm, lập dự toán cho từng loại, từng thời kỳ. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ Vai trò của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp nói riêng và với Nhà nước nói chung Với Doanh nghiệp : Từ số liệu của kế toán thành phẩm và tiêu thụ cung cấp, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành toàn bộ và lợi nhuận. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu để duy trì sự cân đối thường xuyên giữa yếu tố đầu ra và yếu tố đầu vào. Với Nhà nước: Từ số liệu của báo cáo kế toán do kế toán thành phẩm và tiêu thụ cung cấp, Nhà nước có thể nắm được tính hình tài chính và kết quả kinh doanh của từng DN từ đó thực hiện chức năng quản lý và kiểm soát vĩ mô nền kinh tế . Đồng thời cũng qua số liệu đó, Nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp về kinh tế tài chính nói chung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, nghĩa vụ tài chính với các bên có tham gia quan hệ kinh tế nói riêng. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Để đảm bảo thực hiện và phát huy vai trò quan trọng của mình, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cần phải thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau . Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, ch
Luận văn liên quan