Luận văn Văn thư - Lưu trữ và quản trị văn phòng của học viện

Công tác văn thư và lư trữ chiếm vị trí hết sức quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính nói chung, cải cách nền hành chính quốc gia nói riêng. Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác này đòi hỏi phải được xác định ngang tầm với các ngành khoa học - xã hội khác. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác văn thư - lưu trữ nên nhiều ngành, nhiều đơn vị đã giúp cho hoạt động của đơn vị, ngành mình triển khai có kết quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Vì vậy mà mỗi cơ quan đơn vị cần có sự quan tâm hơn đến công tác văn thư - lưu trữ. Công tác văn thư lưu trữ được xác định là một nhiệm vụ cơ bản, thực hiện tốt công tác sẽ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị đề ra và góp phần đáng kể vào kết quả của sự quản lý, điều hành của Học viện. Được tham gia thực tập tại Viện Thông tin Khoa học bản thân tôi có điều kiện liên hệ giữa những kiến thức được các thầy, các cô trang bị ở trường áp dụng vào việc xử lý phân loại tài liệu và những công đoạn cụ thể trong công tác văn thư - lưu trữ. Qua một thời gian thực tập, vận dụng lý luận đã học kết hợp với thực tiễn hoạt động của Học viện và trong công tác văn thư lưu trữ, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Học viện, Văn phòng và Viện Thông tin khoa học, nhất là các anh chị làm trực tiếp đã giúp đỡ tôi hoàn thành đợt thực tập và bản báo cáo tốt nghiệp Ngành lưu trữ học - Quản trị văn phòng. Nội dung của bản báo cáo gồm các phần: Phần I: Lý luận chung: 66 trang Phần II: Kết quả nghiên cứu khảo sát tình hình công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ Phần III: Nhận xét, kiến nghị về công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ của Học viện Phần IV: Những đúc rút và thu hoạch về nhận thức lý luận và thực tiễn của bản thân qua thực hành nghiệp vụ về văn thư - lưu trữ. Phần V: Phần phụ lục

doc167 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 01/08/2013 | Lượt xem: 11421 | Lượt tải: 77download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Văn thư - Lưu trữ và quản trị văn phòng của học viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao thuc tap tot nghiep.doc
  • docbao cao.doc
  • docbia.doc
Luận văn liên quan