Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị

Hi- Tech là một trung tâm công nghệ cao của trường Đại Học Bách Khoa - Hà Nội. Hiện nay trung tâm này được nhà nước và trường Đại Học Bách khoa Hà Nội đầu tư một số thiết bị tin học khá hiện đại. Với đặc thù của các thiết bị tin học, công việc sửa chữa và bảo hành là công việc hết sức cần thiết. Xuất phát từđiều kiện thực tiễn này, trung tâm có nhu cầu xây dựng một phần mềm quản lý thiết b ị trợ giúp cho người quản trị hệ thống có phương tiện theo dõi quá trình sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Internet trong thời đại hiện nay phát triển rất mạnh và tiện lợi cho người dùng, mọi người có thể truy cập Internet ở bất cứđâu vàở bất cứ khi nào mà chỉ yêu cầu có một cổng Internet. Nhưng vào giữa thập niên 90, khi bắt đầu bùng nổ sự truy cập Web thìđa số những người sử dụng máy tính đều có thể truy cập thông tin trên Internet. Tuy nhiên các nhà thiết kế Web gặp phải khó khăn trong việc đưa thông tin lên Web và cập nhật chúng. Để giải quyết vấn đềđó ASP (Active Server Page) đã cho phép người sử dụng tương tác dễ dàng với máy chủ và cơ sở dữ liệu. Trong những công nghệđó cóADO (ActiveX Data Object), được thiết kếđể cung cấp một phương pháp truy cập dữ liệu chung cho tất cả mọi người, nó có thể dùng cho bất kỳ ngôn ngữ nào tương thích với COM (Component Object Model). Những gì cần khi tạo một trang Web động, sử dụng ASP sẽ làm cho nó có thể kết nối đến tập tin văn bản hay cơ sở dữ liệu của bạn để lấy và hiển thị thông tin. Bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa dữ liệu, sự thay đổi đó sẽ thay đổi ngay trên trang Web mà không phải thay đổi bất cứ dòng HTML nào. Công việc này có dễ dàng không? Thật may may mắn ASP có thể làm tốt nhất và nó cung cấp khả năng truy xuất đến một tập hợp các thành phần chỉđể thực hiện tác vụ này. Các thành phần đó chính là ADO- kết hợp sức mạnh của cơ sở dữ liệu với tính phổ biến của Web để tạo nên nhưng ứng dụng Web.

pdf67 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 25/10/2013 | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Luận văn: “xây dựng phần mềm quản lý thiết bị” 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I. Mô tảđề tài Hi- Tech là một trung tâm công nghệ cao của trường Đại Học Bách Khoa - Hà Nội. Hiện nay trung tâm này được nhà nước và trường Đại Học Bách khoa Hà Nội đầu tư một số thiết bị tin học khá hiện đại. Với đặc thù của các thiết bị tin học, công việc sửa chữa và bảo hành là công việc hết sức cần thiết. Xuất phát từđiều kiện thực tiễn này, trung tâm có nhu cầu xây dựng một phần mềm quản lý thiết bị trợ giúp cho người quản trị hệ thống có phương tiện theo dõi quá trình sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Internet trong thời đại hiện nay phát triển rất mạnh và tiện lợi cho người dùng, mọi người có thể truy cập Internet ở bất cứđâu vàở bất cứ khi nào mà chỉ yêu cầu có một cổng Internet. Nhưng vào giữa thập niên 90, khi bắt đầu bùng nổ sự truy cập Web thìđa số những người sử dụng máy tính đều có thể truy cập thông tin trên Internet. Tuy nhiên các nhà thiết kế Web gặp phải khó khăn trong việc đưa thông tin lên Web và cập nhật chúng. Để giải quyết vấn đềđó ASP (Active Server Page) đã cho phép người sử dụng tương tác dễ dàng với máy chủ và cơ sở dữ liệu. Trong những công nghệđó cóADO (ActiveX Data Object), được thiết kếđể cung cấp một phương pháp truy cập dữ liệu chung cho tất cả mọi người, nó có thể dùng cho bất kỳ ngôn ngữ nào tương thích với COM (Component Object Model). Những gì cần khi tạo một trang Web động, sử dụng ASP sẽ làm cho nó có thể kết nối đến tập tin văn bản hay cơ sở dữ liệu của bạn để lấy và hiển thị thông tin. Bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa dữ liệu, sự thay đổi đó sẽ thay đổi ngay trên trang Web mà không phải thay đổi bất cứ dòng HTML nào. Công việc này có dễ dàng không? Thật may may mắn ASP có thể làm tốt nhất và nó cung cấp khả năng truy xuất đến một tập hợp các thành phần chỉđể thực hiện tác vụ này. Các thành phần đó chính là ADO- kết hợp sức mạnh của cơ sở dữ liệu với tính phổ biến của Web để tạo nên nhưng ứng dụng Web. Chính vì tính phổ biến của Web nên em phát triển phần mềm này dựa trên giao diện Web và sử dụng ASP kết hợp ADO. 3 II. Khảo sát sơ bộ: 1. Mục tiêu xây dựng: - Hỗ trợ ba lớp người sử dụng. - Những người quản trị thao tác trên cơ sở dữ liệu như: Đọc, ghi, chỉnh, sửa, thống kê. 2. Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống. - Đối với người quản trị thiết bị có các quyền sau:  Bổ sung, sửa và xoá danh mục các thiết bị cần quản lý.  Cập nhật tình trạng thiết bị.  Lập phiếu yêu cầu bảo hành, bảo trì thiết bị.  Thống kê thiết bị theo nhóm, tình trạng.  Tổng hợp lịch sử thiết bị. - Đối với cán bộ quản lý:  Thống kê thiết bị theo nhóm, tình trạng.  Tổng hợp lịch sử thiết bị. - Đối với cán bộ quản trị hệ thống:  Bổ sung người sử dụng.  Liệt kê người sử dụng.  Loại bỏ người sử dụng.  Cập nhật thông tin người sử dụng. 3. Mô tả các danh mục các thiết bị. Các thiết bịđược chia thành các nhóm, có thể bổ sung hoặc sửa đổi với các nhóm. Mỗi thiết bị có thể có những nhóm thuộc tính sau: - Mã số thiết bị. - Tên thiết bị. - Chủng loại. 4 - Tính năng kỹ thuật. - Xuất xứ. - Serial các bộ phận cấu thành. - Trạng thái hiện tại. - Ghi chú. Mỗi thiết bị cần quản lý có lịch sử hoạt động ( bao gồm các giai đoạn sửa chữa nếu có hỏng hóc). 5 III. Cấu trúc đồán Cấu trúc đồán gồm có ba chương Chương 1: Giới thiệu đề tài I. Mô tảđề tài II. Khảo sát sơ bộ Chương 2: ASP (Active Server Page) vàADO (ActiveX Data Object) I. Giới thiệu ASP II. Ngôn ngữ sử dụng lập trình với ASP III. VBscript IV. Những vấn đề liên quan đến xây dựng ứng dụng ASP V. Các đối tượng trong ASP VI. ADO ( ActiveX Data Object) Chương 3: Xây dựng ứng dụng I. Thiết kế cơ sở dữ liệu II. Mô hình sử dụng Web III. Thiết kế trang Chương 4: Kết luận 6 CHƯƠNG 2: ACTIVESERVERPAGEVÀ ADO (ACTIVEXDATAOBJECT) I.Giới thiệu về Active Server Page: 1. Active Server Page là gì: Microsoft Activer Server Page là một trường hỗ trợ cho các script chạy trên máy chủ (Server), cho phép chúng ta tạo ra và chạy các ứng dụng Web Server động. ASP hoạt động dựa vào các Script do người lập trình tạo ra. Active Server Page chạy trên các môi trường sau đây: - Microsoft Internet Information Server trên window NT Workstation. - Microsoft Peer Web Services trên Window NT Workstation. - Microsoft Personal Web Server trên Windows 95, Windows 98 2. Hoạt động của Active Server Page Mô hình tổng quát hoạt động của ASP 7 3. Cách hoạt động của ASP: Các Script của ASP được chứa trong các File văn bản (File Text) có tên mở rộng là .ASP. Trong các Script có chứa các lệnh của một số ngôn ngữ nào đó. Khi một Web Browser gửi một yêu cầu (Request) tới một File .ASP thì Script chứa trong file sẽ chạy để trả kết quả về cho trình duyệt (Browser) đó. Khi Web Server nhận được yêu cầu (Request) tới một file .ASP thì nó sẽđọc từđầu tới cuối File .A SP đó, thực hiện các lệnh Script trong đó kết quả trả về cho Web Browser dưới dạng của một trang HTML. 8 VBscript Interpretor Custom Component s Internet Information Server ISAPI Application Perl Awk etc CGI Script CGI Application Giao diện DLL cho ASP Server Side Inludes (SSI) Jscript Interpretor Active Database Compenents(ADO) Active Server Components ODBC Driver Active Server Pages (.ASP files) DATA Mạng Internet Or Intranet Mô hình chi tiết hoạt động của ASP 9 4.Cấu trúc của file ASP: Một file ASP có tên mở rộng là .ASP, nó bao gồm các thành phần như: - Văn bản (Text) - Thẻ HTML (HTML Tags) - Lệnh Script (Script commands) 5. Các tính chất của ASP: Với ASP ta có thể chèn các Script thực thi được vào trực tiếp các File HTML. Khi đó việc tạo ra trang HTML và sử lý Script trở nên đồng thời, điều này cho phép ta tạo ra các hoạt động của Web Site một cách linh hoạt uyển chuyển, có thể chèn các thành phần HTML động vào các Web tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. ASP cho ta các tính chất sau: - Có thể kết hợp với file HTML. - Dễ sử dụng, dễ tạo các Script, không cần phải biên dịch (Compiling) hay kết nối ( Linking) các chương trình được tạo ra. - Hoạt động theo hướng đối tượng, với các đối tượng được cài đặt sẵn (build – in object) rất tiện dụng: Request, Response, Server, Appllication, Session. - Có khả năng mở rộng các thành phần ActiveX Server (ActiveX Server Components). Môi trường của ASP sẽđược cài đặt trên máy chủ (Server) cùng với Web Server. Một ứng dụng viết bằng ASP là một File hay nhiều File văn bản (File text) có phần mở rộng là .ASP, các File này được đặt trong một thư mục ảo (Virual Dirrectory) của Web Server. Các ứng dụng ASP dễ tạo vì chúng ta dùng các ASP Script để viết các ứng dụng. Khi tạo các Script của ASP ta có thể dùng bất kì ngôn ngữ nào, chỉ cần có Script Engine là Visual Basic Script (VBscript) và Java Script (JScript). Ngoài ra ASP còn cung cấp sẵn các ActiveX Component rất hữu dụng, ta có thể dùng chúng để thực hiện các công việc phức tạp như truy 10 xuất cơ sở dữ liệu, truy xuất file,.. không những thế mà ta còn có thể tự mình tạo ra các thành phần (Component) của riêng mình và thêm vào để sử dụng trong ASP. ASP tạo ra các trang HTML tương thích với Web Browser chuẩn. 11 II. Ngôn ngữ lập trình sử dụng với ASP: 1. Các lênh Script (Script Command) của ASP : Một script là một chuỗi các lệnh gán biến, các lệnh yêu cầu Web Server gửi thông tin đến một trình duyệt (Browser) (Như giá trị biến). Các lệnh này kết hợp lại thành thủ tục (Procedure) hay hàm (Function) để thực hiện một công việc cụ thể. Mỗi Script của ASP được chứa trong một file .ASP. Mỗi file của .ASP có thể coi như một file HTML có thể chèn vào các lệnh của ngôn ngữ Script nào đó. Thực ra nó là một file văn bản (File Text) nhưng các văn bản (Text) đó có những vùng mà khi Web Server đọc tới thì nó hiểu đó là những vùng Script chưa những lệnh của một ngôn ngữ Script nào đó, Web Server sẽ gọi tới các Script Engine để thực thi các lệnh Script trong khi đó. ASP quy định một vùng Script nằm giữa hai dấu hoặc trong vùng của hai Tags và Script làđoạn chương trình thể hiện các yêu cầu của người lập trình đối với ASP, nó chứa các câu lệnh mà người lệnh trình muốn ASP thực hiện và nội dung người đó muốn tạo ra trên các trang HTML kết quả trả về cho Web Browser gọi đến ứng dụng. Tóm lại: Script giống như một chương trình được người lập trình viết ra để thực thi trên môi trường hoạt động của ASP, cũng giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác như C, Pascal.., chỉ cóđiều khác là chương trình của ngôn ngữ khác phải biên dịch ra dạng thực thi được và dùng dạng thực thi được để chạy trên một môi trường cụ thể (DOS, Windows,..); Còn Script thì không phải biên dịch trước ra dạng thực thi đựơc màđem dạng văn bản (Text) chạy thăng trong môi trường của ASP. Ví dụ minh hoạ: <% Myname = “pham van bieu” If Time >= # 12:00:00 am # AND time < # 12:00:00pm # Then %> 12 chao buoi sang “ & myname” xin chao 2.Ngôn ngữ Script (Script luanguage) và Script Engine: Script của ASP được cấu thành từ các lệnh của ngôn ngữ Script (Script Language) nào đó, xen lẫn vào đó là nội dung dạng HTML, để trả về kết quả cuối cùng ở dạng HTML. Ngôn ngữ Script (Script Language) nằm ở khoảng ngôn ngữ siêu văn bản (HTML) và các ngôn ngữ lập trình như Java, C++, Visual Basic.. Ta biết HTML dùng dểđịnh dạng và liên kết các văn bản, còn các ngôn ngữ lập trình có khả năng tạo ra chuỗi các lệnh phức tạp cho máy tính thực hiện. Đối với scripting language, nó nằm ở giữa, tuy nhiên nó gần với ngôn ngữ lập trình hơn là HTML. Khác nhau cơ bản giữa ngôn ngữ Script (Scripting Language) và các ngôn ngữ lập trình làở chỗ các luật và cú pháp của ngôn ngữ Script (Scripting Language) linh hoạt và hiểu hơn các ngôn ngữ lập trình. Scripting Engine là các đối tượng có nhiệm vụ xử lý các Script. ASP cung cấp một môi trường chủ cho các Script Engine và phân phối các Script trong các file .ASP cho các máy (Engine) này để xử lý. Để sử dụng được một ngôn ngữ Script (Scripting Language) cùng với ASP ta phải cài đặt Script Engine tương ứng vào Web Server. Ví dụ như Visual Basic Script (VBscript) là Script Language mặc định của ASP, do đó ta phải có VBscript. tương tự ASP có thể cung cấp môi trường Script cho các ngôn ngữ script (Scripting Language) như Jscript, Rexx, Perl,.. ASP cho phép người lập trình dùng nhiều ngôn ngữ script (Scripting Language) cùng lúc để tạo các thủ tục phức tạp mà không phải bận tâm các Browser có trợ giúp các ngôn ngữ script (Scripting Language) hay không. Vì tất cả các Script đều được thực thi ở máy chủ (Server). Không những thế 13 ta còn có thể dùng nhiều ngôn ngữ script (Scripting Language) trong cùng một file .ASP chỉ cần bằng cách một thẻ HTML (HTML Tag) để khai báo ngôn ngữ Script nào được dùng. ASP mặc định sử dụng ngôn ngữ script (Scripting Language) chính ( Primary Scripting Language) là VBscript. Tuy nhiên ta vẫn có thểđịnh lại ngôn ngữ script (Scripting Language) chính trong cả hai phạm vi là toàn bộ môi trường ASP, hay chỉ trong một file .ASP nào đó. Để thay đổi ngôn ngữ script (Scripting language) chính trong toàn bộ môi trường ASP ta phải thay đổi tên ngôn ngữ script (Scripting Language) trong giá trị của một Registry Entry của hệ thống có tên là Default Script Language. Ví dụ như trị mặc định là VBscript, ta có thể thay đổi lại hay Jscript,.. Để thay đổi ngôn ngữ script (Script Language) chính chỉ trong một file .ASP nào đó, ta chỉ cần đặt ởđầu File một thẻ ( Tag) đặc biệt có dạng: với ngôn ngữ script (Scripting Language) là tên ngôn ngữ script (Scripting Language) muốn đặt làm ngôn ngữ script (Scripting Language) chính như VBscript, Jscript,.. 3. Viết các thủ tục ( Procedure) với ngôn ngữ: Như ta đã nói, một trong các đặc tính mạnh của ASP là khả năng kết hợp nhiều ngôn ngữ script (Scripting Language) trong một file .ASP. Nếu biết tận dụng khả năng này ta cóđược một công cụ rất mạnh để thực hiện những công việc phức tạp. Một thủ tục (Procedure) là một nhóm các dòng lệnh Script thực hiện một tác vụ nhất định. Ta có thể tạo ra các thủ tục (Procedure) để dùng nhiều lần trong các Script. Có thểđịnh nghĩa các thủ tục (Procedure) bên trong các dấu phân cách (Delimeter) nếu như cóđược viết bằng ngôn ngữ script (Scripting Language) chính. Nếu không thì có dùng trong các thẻ (Tag). Ta cóđịnh nghĩa các thủ tục (Procedure) trong các file .ASP có gọi đến nó trong các file riêng chỉ chứa các thủ tục ( Procedure) rồi Include File đó 14 vào khi cần gọi thủ tục (Procedure) đó. Thường các file Include trong ASP qui ước cóđuôi .INC. 15 III. Visualbasic Script Language (VBscript) 1. Giới thiệu về VBscript: VBscript là một thành phần mới nhất trong họ ngôn ngữ lập trình Visual Basic, cho phép tạo ra những Script sử dụng được trên nhiều môi trường khác nhau các Script chạy trên trình duyệt (Browser) của máy khách (client) (MS Internet Exploer) nay trên Web Server (MS Internet Information Server). Cách viết VBscript tương tự như cách viết các ứng dụng trên Visual Basic hay Visual Basic Application. VBscript giao tiếp với ứng dụng chủ (Host Application) bằng cách sử dụng các ActiveX Scripting. 2. Các kiểu dữ liệu của VBscript: VBscript chỉ có một loại sữ liệu được gọi là Variant là một kiểu dữ liệu đặc biệt có thể chứa đựng những loại thông tin khác nhau tuỳ theo cách sử dụng. Tuy nhiên nó cũng là kiểu dữ liệu trả về bởi tất cả các hàm, ởđây đơn giản nhất là Variant có thể chứa thông tin số hoặc chuỗi tuỳ theo văn cách sử dụng. Các loại dữ liệu (Subtype) mà Variant có thể biểu diễn là: Empty, Null, Boolean, Byte, Currency, Date, Time, String, Object, Error… VBscript có sẵn một hàm sốđể chuyển từ Subtype này sang Subtype khác 3.Biến trong VBscript Một biến là một tên tham khảo đến một vùng nhớ, là nơi chứa thông tin của chương trình mà thông tin này có thể thay đổi trong thời gian Script chạy. ví dụ có thểđặt một biến tên là Clickcount đểđếm số lần người sử dụng chọn (User click) vào một đối tượng (Object) trên một trang Web nào đó. Vị trí của biến không quan trọng, ta chỉ truy xuất nó thông qua tên mà thôi. Trong VBscript biến luôn có kiểu là Variant Khai báo biến: Dùng phát biểu Dim, Public (cho biến toàn cục) hay Private ( cho biến cục bộ) Ví dụ: 16 Dim lickcount Tên biến phải bắt đầu bằng kí tự chữ, trong tên tiến không chứa dấu chấm, chiều dài tối đa là 255 kí tự và một biến là duy nhất trong tầm hoạt động mà nóđược định nghĩa. Tầm hoạt động và thời gian sống của một biến: Có hai loại biến là Procedure Level và Script Level tương ứng với hai tầm hoạt động là cục bộ (Local) và Script Level. Thời gian sống của một biến được tính từ khi nóđược khai báo đến khi Script kết thúc, đối với biến cục bộ (Local) là từ khi nóđựơc khai báo đến khi thủ tục (Procedure) chứa nó kết thúc. Biến trong VBscript có thể là biến đơn hay biến dãy. Khi khai báo Dim(10) thì Script tạo ra một dãy có 11 phần tử ( vì phần đầu có chỉ số là 0). Một biến dãy có thẻ mở rộng tới 60 chiều, nhưng thường dùng 2 đến 4 chiều. Có thay đổi kích thước môt dãy trong thời gian chạy bằng cách dùng phát biểu Redim Ví dụ Dim myarray(25) … Redim myarray(30) hay Redim Preserve Mayarray (30) ‘giữ lại các giá trị trong dãy cũ. 4. Hằng trong VBscript. Hằng là một tên có nghĩa đại diện cho một số hay một chuỗi và không thể thay đổi trong quá trình chạy tạo một hằng bằng phát biểu Const. Ví dụ Const mysting= “this my string” 17 5. Các toán tử trong VBscript: VBscript có các toán tử khác nhau như số học, luận lý so sánh. Nếu muốn chỉđịnh thứ tựưu tiên của toán tử một cách rõ ràng thì dùng dấu ngoặc ( ), còn không thì thứ tựưu tiên như sau (từ trên xuống dưới từ rái qua phải): - Số học: ^, - (âm), * , / , mod, + , - , &, \ (chia lấy số nguyên). - So sánh: =, , , = , IS. - Lý luận: NOT, AND, OR, XOR, EQV, IMP. Toán tử * và /, + và - có cùng độưu tiên vàđược thực hiện từ trái qua phải. 6. Các cấu trúc điều khiển: If… Then … Else… Endif Do… Loop While… Wend For … Next 7. Thủ tục (Procedure) trong VBscript: Có hai thủ tục (Procuduce) là Sub và Function - Sub Procedure: Là một chuỗi các phát biểu VBscript nằm trong phát biểu Sub và EndSub, thực hiện một số công việc và không trả về giá trị. - Function Procedure tương tự như Sub nhưng trả về giá trị Ngoài những kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc điều khiển nhưđã giới thiệu ở bên ngôn ngữ Script còn rất nhiều hàm tạo nên sự sinh động cho chương trình. 18 IV. Những vấn đề liên quan đến việc xây dựng ứng dụng ASP: Khi xây dựng một ứng dụng trên một môi trường ASP để chương trình sinh động ta cần lưu ý khi: - Xây dựng file Global.asa - Viết mã Script - Thêm các đối tượng ( Object) có sẵn vào trong chương trình. - Sử dụng các ActiveX Component - Lấy thông tin người sử dụng (User), gửi thông tin người sử dụng ( User). 1. File Global.asa: File Global.asa là một file tuỳ chọn, trong đó bạn có thể khai báo các Script đáp ứng biến cố, các biến có tầm hoạt động là Application (ứng dụng) hay Session (phiên). Đây không phải là file nhìn thấy bởi người sử dụng (User), trái lại nó chứa những thông tin được sử dụng bởi ứng dụng một cách toàn cục. File này phải đặt tên là Global.asa vàđược đặt trong thư mục gốc của ứng dụng. Mỗi ứng dụng chỉ có một file Global.asa duy nhất. Một file Global.asa có thể chứa các thành phần sau: Application Event, Session Event, định nghĩa các đối tượng. Nếu bạn viết các Script không được bao bởi thẻ (Tag) , hoặc định nghĩa các đối tượng không có tầm hoạt động Application hay Session thì máy chủ (Server) sẽ trả về lỗi. Máy chủ (Server) sẽ bỏ qua những Script có chứa những thành phần HTML mà các biến cố Application và Session không thể xử lý như trong một File HTML thông thường. Những Script trong File Global.asa có thểđược viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào có hỗ trợ Script. Nếu các Script được viết bởi cùng một ngôn ngữ thì có thể hợp chúng trong cùng một thẻ (Tag) duy nhất. Khi bạn thay đổi File Global.asa và ghi lại nó thì máy chủ ( Server) hoàn tất việc xử lý những nhu cầu ứng dụng hiện thời trước khi nó biên dịch lại file Global.asa, trong khoảng thời gian này máy chủ (Server) từ chối và ra 19 thông báo : “The request cannot be procesed while the application is being restarted”, sau khi các yêu cầu (Request ) được xử lý xong máy chủ (Server) xoá bỏ tất cả các phiên (Session) đang chạy, gọi biến cố Session_Onend tương phiên (Session) mà nó xoá, tiếp theo gọi biến cố Application_Onend. File Global.asa được biên dịch lại, yêu cầu (Request) của người sử dụng (User) tiếp theo sẽ khởi động ứng dụng trở lại (gọi biến cố Application_Onstart và Session_Onstart). Tuy nhiên khi lưu lại những file được Include trong file Global.asa thì không gây lên biến cố này, muốn khởi động lại phải ghi lại file Global.asa. các thủ tục trong file Global.asa chỉ có thể gọi trong từ các Script trong biến cố: Application_Onstart, Application_Onend, Session_Onstart, Session_Onend. Các thủ tục này không thể gọi trong các trang ASP trong ứng dụng dựa trên ASP Để Share các thủ tục giữa các file ASP khác nhau trong một ứng dụng, cần định nghĩa chúng trong một file riêng rồi dùng Include để chèn chúng vào các trang ASP có gọi thủ tục đó. Những File Include thường có phần mở rộng .INC. 2. Khai báo đối tượng và biến cố :  Biến cố Application: Application_Onstart: Xảy ra trước khi phiên (Session) đầu tiên được tạo, nghĩa là trước biến cố Session_Onstart, khi có yêu cầu đầu tiên đến trang ASP của ứng dụng. Chỉ có các đối tượng ứng dụng (Application) và các đối tượng cài đặt trong máy chủ ( Server Build - In) là có thể sử dụng. Các tham khảo đến đối tượng Session, Request, Re