Một số giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Trong nhiều năm qua, Nhà nước Việt Nam đã liên tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách để hỗ trợ và tạo đà cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Nhằm tổ chức trao đổi về khuôn khổ pháp luật và chính sách hiện hành, phát hiện những điểm chưa hợp lý và kiến giải những biện pháp hoàn thiện. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một nội dung chủ yếu trong đường lối xây dựng và phát triển kinh tế, góp phần phát huy mọi khả năng của các tầng lớp nhân dân, của cả dân tộc trong công cuộc chấn hưng đất nước. Qua thực tiễn của trên mười năm đổi mới vừa qua, có thể nêu lên một số vấn đề cơ bản trong việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, trước hết ta cần phải hiểu thế nào là các doanh nghiệp nhỏ và vừa?

doc37 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên