Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin Multimedia và ứng dụng

Nội dung của luận văn được tổ chức và trình bày trong 10 chương, chia làm 4 phần. Phần 1 là chương đầu giới thiệu tổng quan về đềtài. Phần 2 gồm các chương từ2 đến 6 trình bày các cơsởlý thuyết. Phần 3 là 3 chương tiếp theo (từchương 7 đến chương 9) trình bày các vấn đềliên quan đến quá trình xây dựng ứng dụng. Và chương 10 là phần tổng kết và hướng phát triển. Chương 1 Giới thiệu :Giới thiệu tổng quan về đềtài. Trong đó, phần đầu nêu lên lịch sửphát triển của multimedia và các vấn đềliên quan. Từ đó nêu lên mục tiêu của đềtài này. Chương 2 Tổng quan vềDRM:Trình bày lịch sửhình thành, các khái niệm và đặc điểm của DRM (Digital Rights Management). Chương 3 Công cụbảo vệdữliệu số: Trình bày các công nghệ được dùng trong DRM như: mã hóa, định danh và các mô hình bảo mật cơsở(nhưSSL, CA, chữký điện tử). Chương 4 Mô hình DRM : Mô tảcấu trúc các thành phần của mô hình DRM và đưa ra một sốmô hình đang được áp dụng trong thực tế. Chương 5 TừDRM đến IPMP : Trình bày một sốhạn chếcủa mô hình DRM, dẫn đến một giải pháp mới, IPMP (Intellectual Property Management and Proctection), cùng với một vài công nghệmới được áp dụng đểtăng tính an toàn của mô hình IPMP này. Chương 6 Mô hình IPMP : Mô tảcấu trúc các thành phần của mô hình IPMP.

pdf142 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin Multimedia và ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan