Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới tại Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh nằm trên vùng châu thổ Sông Hồng thuộc miền Bắc nước ta. Đặc điểm nổi bật nhất của tỉnh là sản xuất nông nghiệp nắm vai trò chủ đạo của nền kinh tế tỉnh tập trung phần lớn lao động. Là một tỉnh có dân số đông và trẻ nên các vấn đề về kinh tế chính trị xã hội hết sức phức tạp. Với các chức năng như quản lý Nhà nước về lao động, thực hiện các chính sách về lao động thương binh và xã hội Sở lao động thương binh và xã hội được thành lập và đã đi vào hoạt động. Với mục đích của báo cáo là để tìm hiểu một số nét chính về quá trình hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ này và hướng phát triển trong thời gian sắp tới của Sở LĐTB xã hội. Bố cục của Báo cáo tổng hợp này gồm 2 phần Phần I: Đặc điểm tình hình hoạt động của Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình Phần II: Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới

doc18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới tại Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên