Phân tích rủi ro của dự án đầu tư

Nội dung cơbản của chuyên đề • Giải thích lý do vì sao phải phân tích độnhạy cảm rủi ro từkhía cạnh một dựán riêng lẽ. • Thực hiện phân tích độnhạy đơn giản và hiểu rõ kết quảphân tích. • Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV nhưlà một chỉ dẫn vềrủi ro dựán. • Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sựthay đổi trong định phí, biến phí và giá bán tác động nhưthếnào đến điểm hòa vốn. • Tính toán giá trịkỳvọng và mô tả được ý nghĩa của chúng. • Nhận thức giữa tương quan xác định hoàn toàn, tương quan độc lập và tương quan phủ định hoàn toàn của dòng tiền. • Biết được việc mô phỏng được thực hiện nhưthếnào. • Lên sơ đồcây quyết định và tính toán kết quảcủa các khảnăng xảy ra. • Hiểu rõ những cách xác suất ước tính được ứng dụng vào trong thực tế. • Giải thích vềmột vài cách quản trịrủi ro dựán. • Lên danh sách vài cách chọn lựa dựán khi liên quan đến dòng tiền có rủi ro.

pdf21 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích rủi ro của dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên