Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây lắp An Giang

Trong nền kinh tếthịtrường với nhiều thành phần kinh tếnhưhiện nay ởnước ta và với xu thếhội nhập sâu rộng vào nền kinh tếcủa thếgiới thì cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉlà giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có những doanh nghiệp nước ngoài sẽngày càng trởnên khốc liệt. Các doanh nghiệp có thểtrụvững trong thịtrường ấy hay không và có thểphát triển được hay không hay sẽphải chấp nhận sự đào thải… Điều này sẽphụthuộc rất nhiều vào sựmạnh hay yếu của các doanh nghiệp hay nói cách khác đó chính là tiềm lực tài chính của chính doanh nghiệp mình. Chính vì lẽ đó mà việc phân tích tình hình tài chính sẽcàng vô cùng quan trọng. Đềtài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty Xây Lắp An Giang” được thực hiện với các công việc nhưphân tích các Báo cáo tài chính, cụthểlà Bảng cân đối kếtoán, Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh và các tỷsốtài chính nhưkhảnăng thanh toán, khảnăng quản trịnợ, khảnăng sinh lời và hiệu quảsửdụng vốn đểtừ đó ta có thểthấy được khảnăng tiềm lực tài chính cũng nhưcác mặt còn tồn tại và thông qua đó ta sẽcó những biện pháp khắc phục. Qua việc phân tích tình hình tài chính của công ty trong khoảng thời gian ba năm 2007 – 2009 thì mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả, lợi nhuận đạt được ngày càng tăng tuy nhiên nếu xét tính tựchủvềmặt tài chính thì vẫn còn thấp do nợphải trảchiếm tỷtrong quá lớn ngày càng tăng lên, bên cạnh đó tình hình đầu tưvề chiều sâu chưa đang có xu hướng giảm xuống, khảnăng thanh toán của công ty vẫn còn tương đối thấp và đang có dấu hiệu được cải thiện tốt hơn. Thông qua các mặt còn tồn tại của công ty mà đềra các kiến nghị, giải pháp nhắm để ổn định tình hình tài chính và nâng cao hơn nữa hiệu quảsửdụng vốn như: quản trịtiền mặt, quản trịcác khoản phải thu, quản trịhàng tồn kho, quản lý vốn cố định, gia tăng doanh sốtiêu thụ….

pdf78 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 10780 | Lượt tải: 194download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty xây lắp An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH THẠCH THỊ NGỌC LAN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên – 05/2010 Long Xuyên – 05/2010 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG Giáo Viên Hướng Dẫn: Sinh Viên Thực Hiện Ths. Nguyễn Đăng Khoa Thạch Thị Ngọc Lan MSSV:DKT062073 Lớp: DH7KT1 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn:……………………………. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1:…………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2:…………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm và bảo vệ khóa luận Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày …. tháng …. năm …. LỜI CẢM ƠN ---------------------------------- Trong suốt quá trình học tập ở giảng đường đại học, em được tiếp thu biết bao là kiến thức nhưng chưa có dịp vận dụng vào thực tế. Việc tiếp cận và thực tập tại công ty Xây Lắp An Giang là cơ hội để em phần nào đánh giá được khả năng của mình đồng thời từng bước bổ sung và hoàn thiện vốn kiến thức. Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức có giá trị cho em trong suốt bốn năm học tập tại trường. Đặc biệt là thầy Nguyễn Đăng Khoa, thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tư vấn cho em rất nhiều trong quá trình viết đề tài này. Cùng với lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chi trong công ty Xây Lắp An Giang đã cung cấp những số liệu cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình để em có thể hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Do hạn chế về thời gian và kiến thức nêm bài viết không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của quý thầy cô ở trường cũng như các cô chú, anh chị trong công ty để đề tài của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Long Xuyên, ngày 22 tháng 5 năm 2010 Sinh viên thực hiện Thạch Thị Ngọc Lan TÓM TẮT YZ YZ Trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế như hiện nay ở nước ta và với xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới thì cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ là giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có những doanh nghiệp nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Các doanh nghiệp có thể trụ vững trong thị trường ấy hay không và có thể phát triển được hay không hay sẽ phải chấp nhận sự đào thải… Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự mạnh hay yếu của các doanh nghiệp hay nói cách khác đó chính là tiềm lực tài chính của chính doanh nghiệp mình. Chính vì lẽ đó mà việc phân tích tình hình tài chính sẽ càng vô cùng quan trọng. Đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty Xây Lắp An Giang” được thực hiện với các công việc như phân tích các Báo cáo tài chính, cụ thể là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tỷ số tài chính như khả năng thanh toán, khả năng quản trị nợ, khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn để từ đó ta có thể thấy được khả năng tiềm lực tài chính cũng như các mặt còn tồn tại và thông qua đó ta sẽ có những biện pháp khắc phục. Qua việc phân tích tình hình tài chính của công ty trong khoảng thời gian ba năm 2007 – 2009 thì mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả, lợi nhuận đạt được ngày càng tăng tuy nhiên nếu xét tính tự chủ về mặt tài chính thì vẫn còn thấp do nợ phải trả chiếm tỷ trong quá lớn ngày càng tăng lên, bên cạnh đó tình hình đầu tư về chiều sâu chưa đang có xu hướng giảm xuống, khả năng thanh toán của công ty vẫn còn tương đối thấp và đang có dấu hiệu được cải thiện tốt hơn. Thông qua các mặt còn tồn tại của công ty mà đề ra các kiến nghị, giải pháp nhắm để ổn định tình hình tài chính và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn như: quản trị tiền mặt, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản lý vốn cố định, gia tăng doanh số tiêu thụ…. MỤC LỤC YZ YZ Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các hình Danh mục các chữ viết tắt CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT Trang 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................................1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................................1 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................................2 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH..........................................3 1.1 Những khái niệm cơ bản...........................................................................................3 1.1.1 Khái niệm về tài chính ...................................................................................3 1.1.2 Khái niệm về phân tích Báo cáo tài chính .....................................................3 1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ và mục đích của việc phân tích Báo các tài chính .....................3 1.2.1 Ý nghĩa...........................................................................................................3 1.2.2 Nhiệm vụ........................................................................................................3 1.2.3 Mục đích ........................................................................................................4 1.3 Giới thiệu hệ thống Báo cáo tài chính ......................................................................4 2. NỘI DUNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH............................................................5 2.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán ................................................................................5 2.1.1 Đánh giá khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn........................................5 2.1.2 Phân tích mối liên hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn...............................5 2.1.3 Phân tích kết cấu của các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán...................6 2.1.3.1 Phân tích kết cấu tài sản....................................................................6 2.1.3.2 Phân tích kết cấu nguồn vốn.............................................................6 2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....................................................7 2.3 Phân tích các tỷ số tài chính .....................................................................................7 2.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán...................................................................7 2.3.1.1 Tỷ số thanh toán hiện hành...............................................................7 2.3.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.....................................................................7 2.3.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền................................................................8 2.3.2 Các tỷ số về quản trị nợ..................................................................................8 2.3.2.1 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ...........................................................8 2.3.2.2 Tỷ số nợ trên tổng tài sản..................................................................8 2.3.2.3 Hệ số thanh toán lãi nợ vay ..............................................................8 2.3.3 Các tỷ số về hiệu quả sử dụng vốn.................................................................8 2.3.3.1 Vòng quay các khoản phải thu..........................................................9 2.3.3.2 Vòng quay hàng tồn kho...................................................................9 2.3.3.3 Vòng quay tài sản cố định ................................................................9 2.3.3.4 Vòng quay tổng tài sản ...................................................................10 2.3.3.5 Vòng quay vốn chủ sở hữu .............................................................10 2.3.4 Các tỷ số về khả năng sinh lời .....................................................................10 2.3.4.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu .......................................................10 2.3.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản.....................................................10 2.3.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ..............................................10 2.4 Phân tích Dupont ....................................................................................................11 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .....................................................................................13 3.1 Phương pháp so sánh..............................................................................................13 3.2 Phương pháp liên hệ cân đối ..................................................................................14 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...............................................................15 1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty .................................................................................15 1.2 Quá trình hình thành và phát triển..........................................................................15 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN ...............................15 2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty.....................................................................................15 2.2 Nhiệm vụ của các phòng ban..................................................................................17 3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY....................................................17 3.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty..................................................................17 3.2 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán ................................................................................18 4. CÁC MẶT HÀNG KINH DOANH VÀ VỊ TRÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG ......................20 4.1 Các mặt hàng kinh doanh hiện nay.........................................................................20 4.2 Chất lượng sản phẩm và vị trí trên thị trường ........................................................20 5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG QUA BA NĂM 2007 – 2009..............................................................................................21 6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY.........................................................21 6.1 Thuận lợi.................................................................................................................21 6.2 Khó khăn ................................................................................................................22 7. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2010.................22 CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG 1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ....................24 1.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua Bảng cân đối kế toán............24 1.1.1 Đánh giá khái quát về tổng tài sản và tổng nguồn vốn ................................24 1.1.1.1 Đánh giá khái quát tổng tài sản.......................................................24 1.1.1.2 Đánh giá kháo quát tổng nguồn vốn ...............................................25 1.1.2 Phân tích mối liên hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.............................26 1.1.3 Phân tích sự biến động của các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán........28 1.1.3.1 Phân tích phần tài sản .....................................................................28 1.1.3.2 Phân tích phần nguồn vốn...............................................................33 1.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................................................................................................37 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ..................................................................................................40 2.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu...............................................40 2.1.1 Phân tích nhóm tỷ số thanh toán ..................................................................40 2.1.1.1 Tỷ số thanh toán hiện hành.............................................................40 2.1.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh...................................................................41 2.1.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền..............................................................42 2.1.2 Phân tích nhóm tỷ số quản trị nợ .................................................................43 2.1.2.1 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .........................................................43 2.1.2.2 Tỷ số nợ trên tổng tài sản................................................................44 2.1.2.3 Hệ số thanh toán lãi nợ vay ............................................................45 2.1.3 Phân tích nhóm tỷ số hiệu quả sử dụng vốn ................................................46 2.1.3.1 Vòng quay các khoản phải thu........................................................46 2.1.3.2 Vòng quay hàng tồn kho.................................................................47 2.1.3.3 Vòng quay tài sản cố định ..............................................................50 2.1.3.4 Vòng quay toàn bộ tài sản ..............................................................51 2.1.3.5 Vòng quay vốn chủ sở hữu .............................................................52 2.1.4 Phân tích nhóm tỷ số khả năng sinh lời .......................................................53 2.1.4.1 Tỷ số sinh lợi trên doanh thu ..........................................................53 2.1.4.2 Tỷ số sinh lợi trên tổng tài sản .......................................................54 2.1.4.3 Tỷ số sinh lợi trên vốn chủ sở hữu..................................................55 2.2 Phân tích Dupont ....................................................................................................57 2.3 Tóm tắt các tỷ số tài chính......................................................................................59 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN....................................................................................................................60 2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................................61 2.1 Quản lý vốn lưu động .............................................................................................61 2.1.1 Quản trị tiền mặt ..........................................................................................61 2.1.2 Quản trị các khoản phải thu .........................................................................62 2.1.3 Quản trị hàng tồn kho...................................................................................62 2.2 Quản lý vốn cố định ...............................................................................................62 2.3 Gia tăng doanh số tiêu thụ ......................................................................................63 2.4 Nâng cao khả năng sinh lợi ....................................................................................63 2.5 Xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn ...............................................................63 Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC BẢNG YZ YZ Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của ACC qua ba năm........................................................... 21 Bảng 4.1: Đánh giá khái quát tổng tài sản của ACC qua ba năm 2007-2009 ...................... 24 Bảng 4.2: Đánh giá khai quát tổng nguồn vốn của ACC qua ba năm 2007-2009................ 25 Bảng 4.3: Quan hệ cân đối 1 ................................................................................................ 26 Bảng 4.4: Quan hệ cân đối 2 ................................................................................................ 26 Bảng 4.5: So sánh số vốn đi chiếm dụng và bị chiếm dụng trong ba năm........................... 27 Bảng 4.6: Phân tích tình hình tài sản của ACC qua ba năm ............................................... 29 Bảng 4.7: Phân tích tình hình nguồn vốn của ACC qua ba năm ........................................ 34 Bảng 4.8: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ACC qua ba năm ......................... 38 Bảng 4.9: Phân tích tỷ số thanh toán hiện hành của ACC qua ba năm ................................ 40 Bảng 4.10: Phân tích tỷ số thanh toán nhanh của ACC qua ba năm .................................... 41 Bảng 4.11: Phân tích tỷ số thanh toán bằng tiền mặt của ACC qua ba năm ........................ 42 Bảng 4.12: Phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của ACC qua ba năm........................... 43 Bảng 4.13: Phân tích tỷ số nợ trên tổng tài sản của ACC qua ba năm................................. 44 Bảng 4.14: Phân tích hệ số thanh toán lãi nợ vay của ACC qua ba năm ............................. 45 Bảng 4.15: Phân tích vòng quay các khoản phải thu của ACC qua ba năm ........................ 46 Bảng 4.16: Phân tích vòng quay hàng tồn kho của ACC qua ba năm.................................. 48 Bảng 4.17: Phân tích vòng quay tài sản cố định của ACC qua ba năm ............................... 50 Bảng 4.18: Phân tích vòng quay toàn bộ tài sản của ACC qua ba năm ............................... 51 Bảng 4.19: Phân tích vòng quay vốn chủ sở hữu của ACC qua ba năm.............................. 52 Bảng 4.20: Phân tích tỷ số sinh lợi trên doanh thu của ACC qua ba năm............................ 53 Bảng 4.21: Phân tích tỷ số sinh lợi trên tổng tài sản của ACC qua ba năm ......................... 54 Bảng 4.22: Phân tích tỷ số sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của ACC qua ba năm................... 55 Bảng 4.23: Phân tích tốc độ tăng của chi phí và lợi nhuận .................................................. 58 Bảng 4.24: Tóm tắt các chỉ số tài chính ............................................................................... 59 i DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh của ACC qua ba năm....................................................... 21 Biểu đồ 4.1: Tổng tài sản của ACC qua ba năm ................................................................. 24 Biểu đồ 4.2: Tổng nguồn vốn của ACC qua ba năm........................................................... 25 Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng nguồn vốn .................................................... 30 Biểu đồ 4.4: Tỷ suất đầu tư của ACC qua ba năm .............................................................. 32 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn............................................................. 35 Biểu đồ 4.6: Tỷ suất tự tài trợ của ACC qua ba năm........................................................... 36 Biểu đồ 4.7: Tỷ số thanh toán hiện hành của ACC qua ba năm.......................................... 40 Biểu đồ 4.8: Tỷ số thanh toán nhanh của ACC qua ba năm................................................ 41 Biểu đồ 4.9: Tỷ số thanh toán bằng tiền của ACC qua ba năm........................................... 42 Biểu đồ 4.10: Tỷ số D/E của ACC qua ba năm................................................................... 43 Biểu đồ 4.11: Tỷ số D/A của ACC qua ba năm .................................................................. 44 Biểu đồ 4.12: Hệ số thanh toán lãi nợ vay của ACC qua ba năm ......