Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu tại Công ty Giầy Thăng Long

Trong giai đoạn hiện nay khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở nên phổ biến thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kinh tế xã hội của một quốc gia. Với Việt Nam một quốc gia đang trong giai đoạn đầu của một quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá “Đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên, là trọng điểm kinh tế đối ngoại”. Hoạt động xuất khẩu mà các ngành kinh tế tham gia đem lại cho đất nước một lượng ngoại tệ khá lớn phục vụ quá trình xây dựng và đổi mới đất nước. Công ty giầy Thăng Long là một trong những con chim đầu đàn của Tổng công ty Da – Giầy Việt Nam chuyên sản xuất giầy xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Với chức năng sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu giầy đang phát triển đi lên trong điều kiện khó khăn nhiều mặt, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt ở cả trong và ngoài nước, thị trường truyền thống bị biến động… Để đứng vững và phát triển, công ty cần không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài, đề ra phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong từng giai đoạn cụ thể. Với năng lực còn hạn chế, mặt khác đây là một đề tài phong phú và đa dạng chứa nhiều vấn đề quan trọng hàng loạt các vấn đề nghiên cứu đòi hỏi bổ sung và hoàn thiện. Chuyên đề của em chỉ tập trung tìm hiểu phân tích một số vấn đề nội dung theo kết cấu sau: Chương I : Một số vấn đề lý luận về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty giầy Thăng Long Chương III : Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu tại công ty giầy Thăng Long

doc52 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu tại Công ty Giầy Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở nên phổ biến thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kinh tế xã hội của một quốc gia. Với Việt Nam một quốc gia đang trong giai đoạn đầu của một quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá “Đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên, là trọng điểm kinh tế đối ngoại”. Hoạt động xuất khẩu mà các ngành kinh tế tham gia đem lại cho đất nước một lượng ngoại tệ khá lớn phục vụ quá trình xây dựng và đổi mới đất nước. Công ty giầy Thăng Long là một trong những con chim đầu đàn của Tổng công ty Da – Giầy Việt Nam chuyên sản xuất giầy xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Với chức năng sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu giầy đang phát triển đi lên trong điều kiện khó khăn nhiều mặt, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt ở cả trong và ngoài nước, thị trường truyền thống bị biến động… Để đứng vững và phát triển, công ty cần không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài, đề ra phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong từng giai đoạn cụ thể. Với năng lực còn hạn chế, mặt khác đây là một đề tài phong phú và đa dạng chứa nhiều vấn đề quan trọng hàng loạt các vấn đề nghiên cứu đòi hỏi bổ sung và hoàn thiện. Chuyên đề của em chỉ tập trung tìm hiểu phân tích một số vấn đề nội dung theo kết cấu sau: Chương I : Một số vấn đề lý luận về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty giầy Thăng Long Chương III : Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu tại công ty giầy Thăng Long Từ thực trạng của công ty, ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của quá trình hoạt động xuất khẩu cũng như đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của xuất khẩu, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Hoàng Văn Hải cũng như các phòng chức năng của công ty (đặc biệt là phòng Tài chính, phòng nhân sự và phòng xuất nhập khẩu) đã giúp em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp này CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. I. XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Khái niệm xuất khẩu: Trong điều kiện hiện nay, xét trên phạm vi quốc tế, nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia. Trong tổng thể nền kinh tế được quốc tế hoá, một quốc gia không thể độc lập tách khỏi mối quan hệ cùng có lợi với bên ngoài vì như thế là tự đóng cửa nền kinh tế. Sản xuất hàng hoá ra đời và phát triển kéo theo sự phát triển của phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế. Việc trao đổi và lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển cao hơn và hiện đại hơn từ trao đổi hàng hoá với nhau trong từng vùng, giữa các vùng tiến tới vượt ra khỏi lãnh thổ của một nước để trao đổi, mua bán với các quốc gia khác hình thành nên thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xuất khẩu và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế các quốc gia. Hoạt động xuất khẩu là một quá trình kinh doanh bao gồm nhiều công đoạn khác nhau mà mỗi công đoạn lại mang những đặc điểm riêng được tiến hành theo cách thức nhất định nhằm đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh buôn bán ở phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi mua bán riêng lẻ mà là hệ thống các quan hệ mua bán trong nền thương mại có tổ chức cả bên trong ra bên ngoài nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, xuất khẩu là hoạt động kinh tế đối ngoại dễ đem lại những hiệu quả đột biến cao, có thể gây thiệt hại vì nó phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà các chủ thể trong nước tham gia xuất nhập khẩu không dễ dàng khống chế được. Vì vậy, khi buôn bán giao dịch với nước ngoài phải hết sức cảnh giác với những phần tử cơ hội phá hoại nền kinh tế. 2. Vai trò hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường - Vai trò quan trọng của hoạt động xuất khẩu nói riêng là tạo nguồn tài chính cho hoạt động nhập khẩu, đảm bảo sự cân bằng của cán cân thanh toán ngoại thương. Chính hoạt động xuất khẩu buộc các nhà sản xuất phải tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh, nghiã là việc bán hàng hoá trong nước ra nước ngoài sẽ hỗ trợ cho sản xuất trong nước. Xuất khẩu cho phép hạ giá bán ở thị trường nội địa và tăng lợi ích cho người tiêu dùng. - Xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh chung của một nước. Trong chiều hướng quay lại kinh doanh nội địa, xuất khẩu thường có xu hướng ổn định, tăng đều và góp phần làm giảm tác động khủng hoảng ngắn hạn. - Việc xuất khẩu trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tất yếu dẫn đến sự cạnh tranh, theo dõi kiểm soát lẫn nhau rất chặt chẽ giữa các chủ thể tham gia xuất khẩu. Nhờ sự cạnh tranh này làm cho chất lượng hàng hoá được nâng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật mới một cách thường xuyên và có ý thức. - Xuất khẩu dẫn đến xoá bỏ nhanh chóng việc các chủ thể kinh doanh các sản phẩm lạc hậu không thể chấp nhận được. Góp phần hoàn thiện các cơ chế quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu thông qua các đòi hỏi hợp lý của các chủ thể tham gia xuất nhập khẩu trong quá trình thực hiện. - Liên kết chặt chẽ giữa các nhà sản xuất và các nhà khoa học một cách thiết thực từ phía các nhà sản xuất, nó khơi thông nhiều nguồn chất xám cả trong và ngoài nước. 3.Chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp: - Chỉ tiêu doanh thu hàng xuất khẩu : Mxk = Qxk * Pxk * T Trong đó: Mxk : doanh thu hàng xuất khẩu tính theo đồng Việt Nam Qxk : số lượng hàng xuất khẩu Pxk : giá một đơn vị hàng xuất khẩu T : tỷ giá ngoạI tệ - Chỉ tiêu doanh thu gia công hàng xuất khẩu : Mgc = (Qgc * Pgc) + CFgc Trong đó: Mgc : doanh thu gia công hàng xuất khẩu Qgc : số lượng sản phẩm gia công Pgc : đơn giá chi phí gia công CPgc : chi phí phụ trợ gia công - Điểm hoà vốn : + Sản lượng hoà vốn Qhv = Fcđ/P-V Trong đó: Qhv : sản lượng hoà vốn Fcđ : chi phí cố định của doanh nghiệp P : giá bán một đơn vị sản phẩm V : chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm + Doanh thu hoà vốn : DThv = Qhv * P Trong đó: DThv : doanh thu hoà vốn + Thời điểm hoà vốn : Thv = DThv/Q Trong đó: Thv : thời điểm hoà vốn Q : mức tiêu thụ mỗi tháng Q = DTcả năm/12 tháng. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. 1.Hoạt động nghiên cứu đi tới lựa chọn thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp . Thị trường là một phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hoá, ở đâu có sản xuất và lưu thông hàng hoá thì ở đó có thị trường. Để nắm vững các yếu tố của thị trường, hiểu biết về qui luật vận động của chúng nhằm ứng xử kịp thời, mỗi nhà kinh doanh nhất thiết phải tiến hành các hoạt động về nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường hàng hoá thế giới có rất nhiều ý nghiã trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả các quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong công tác xuất nhập khẩu hàng hoá của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp nghiên cứu và nắm vững biến động của tình hình thị trường về giá cả hàng hoá trên thế giới là những tiêu đề quan trọng đảm bảo cho các tổ chức xuất nhập khẩu hoạt động trên thị trường thế giới có hiệu quả cao nhất. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu thì xuất siêu và tăng thu ngoại tệ - một vấn đề bức xúc với các tổ chức xuất nhập khẩu cũng như Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu thị trường hàng hoá thế giới còn bao gồm cả việc nghiên cứu toàn bộ quá trình tái sản xuất của một ngành sản xuất hàng hoá, tức là việc nghiên cứu không chỉ giới hạn ở lĩnh vực lưu thông mà cả lĩnh vực sản xuất, phân phối hàng. Đối với các tổ chức xuất nhập khẩu, nghiên cứu thị trường hàng hoá trên thế giới phải trả lời được các câu hỏi: xuất nhập khẩu cái gì? dung lượng của thị trường hàng hoá đó như thế nào? bạn hàng giao dịch là ai? Phương thức giao dịch, thanh toán nào được sử dụng? Việc nghiên cứu thị trường phải được tiến hành dựa trên một số phương pháp nhất định chứ không đơn thuần theo cảm tính. 1.1. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu : Việc nhận biết mặt hàng xuất khẩu trước tiên phải dựa vào nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng về qui cách và chủng loại kích cỡ, giá cả, thời vụ, thị hiếu và tập quán của từng vùng từng lĩnh vực sản xuất. Về khía cạnh thương phẩm phải hiểu rõ giá trị, công dụng, các đặc tính của nó, qui cách, phẩm chất mẫu mã. Nắm bắt được đầy đủ về giá cả hàng hoá, các mức giá và nguồn cung cấp chủ yếu của các công ty cạnh tranh, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho hàng hoá như bảo hành, cung cấp phụ tùng, sửa chữa thiết bị, hướng dẫn sử dụng… Để lựa chọn được mặt hàng kinh doanh, một số nhân tố nữa phải tính toán đến đó là tỷ suất ngoại tệ của các mặt hàng. Tỷ suất ngoại tệ hàng xuất khẩu là số lượng bản tệ phải chi ra để thu được một đơn vị ngoại tệ. Nếu tỷ suất tính ra lớn hơn tỷ giá hối đoái thì không thể xuất khẩu được. Việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu không chỉ dựa vào những tính toán hay ước tính, những biểu hiện cụ thể của hàng hoá mà còn dựa vào những kinh nghiệm của người nghiên cứu thị trường để dự toán được những xu hướng biến động của giá cả hàng hoá thị trường trong nước cũng như nước ngoài, khả năng thương lượng để đạt tới điều kiện mua bán có ưu thế hơn. 1.2. Dung lượng thị trường: Dung lượng thị trường là khối lượng hàng hoá nhất định giao dịch trên một phạm vi thị trường nhất định (thường là một năm). Nghiên cứu về dung lượng thị trường cần xác định nhu cầu nguồn một cách hợp lý kể cả lượng dự trữ, xu hướng biến động trong từng thời điểm, từng vùng và từng khu vực, từng lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng. Cùng với việc xác định nắm bắt nhu cầu của thị trường bao gồm: việc xem xét đặc điểm, tính chất, khả năng sản xuất hàng hoá thay thế khả năng lựa chọn mua bán. Một vấn đề nữa là thời vụ của sản xuất (cung) và tiêu dùng (cầu) hàng hoá đó trên thị trường thế giới để có biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn bảo đảm nhất định. Các nhân tố làm cho dung lượng thị trường thay đổi chia làm ba loại sau: 1.2.1. Nhân tố làm dung lượng thị trường biến đổi có tính chất chu kỳ. Đó là sự khủng hoảng có tính chất chu kỳ của kinh tế TBCN và tính chất thời vụ trong sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hoá. Nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến tất cả thị trường hàng hoá trên thế giới là sự vận động của tình hình kinh tế tư bản chủ nghĩa. Khi nền kinh tế TBCN rơi vào khủng hoảng tiêu điều thì dung lượng thị trường bị co hẹp và ngược lại. Nhân tố thời vụ của sản xuất cũng có ảnh hưởng đến thị trường hàng hoá. Do đặc điểm của sản xuất, lưu thông các loại hàng khác nhau nên sự tác động của nhân tố này rất đa dạng với các mức độ khác nhau. 1.2.2. Nhân tố tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp chính sách của Nhà nước và các tập đoàn tư bản lũng đoạn, thị hiếu tập quán của người tiêu dùng, khả năng sản xuất hàng thay thế. 1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tạm thời đối với dung lượng thị trường như các hiện tượng đầu cơ gây đột biến về cung cầu, các yếu tố tự nhiên như thiên tai, bão lũ, hạn hán… các yếu tố về chính trị như đình công… 1.3. Chọn lựa đối tượng giao dịch: Trong thương mại quốc tế, bạn hàng hay khách hàng nói chung là những người có quan hệ giao dịch với ta nhằm thực hiện các quan hệ hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, các hoạt động hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật liên quan đến cung cấp hàng hoá. Việc lựa chọn thương nhận để giao dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu: - Tình hình sản xuất kinh doanh của hãng, lĩnh vực và phạm vi kinh doanh để thấy được khả năng cung cấp lâu dài, thường xuyên khả năng đặt hàng và liên kết kinh doanh. - Thái độ và quan điểm kinh doanh là vươn tới chiếm lĩnh thị trường hay độc quyền về kinh doanh. Tìm hiểu uy tín và quan hệ kinh doanh cũng là một điều kiện quan trọng cho phép đi đến những quyết định trong mua bán một cách nhanh chóng và có hiệu quả hơn. Việc lựa chọn các đối tượng giao dịch có căn cứ khoa học là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi mua bán thương mại quốc tế. Song việc lựa chọn các đối tượng giao dịch cũng tuỳ thuộc một phần vào kinh nghiệm của người nghiên cứu và truyền thống mua bán của mình. Nghiên cứu thị trường hàng hoá thế giới trong thưong mại quốc tế nói chung và xuất khẩu nói riêng là hết sức cần thiết và quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Đó là bước chuẩn bị, bước tiền đề để xuất nhập khẩu hàng hoá được thực hiện có hiệu quả. Để nghiên cứu thị trường nước ngoài có thể áp dụng nhiều biện pháp như sử dụng các loại báo chí, ấn phẩm hay nghiên cứu trực tiếp ở thị trường. 1.4. Nghiên cứu giá cả hàng hoá xuất nhập khẩu Giá cả hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, đồng thời biểu hiện một cách tổng hợp các hoạt động kinh tế, các mối quan hệ trong nền kinh tế quốc dân như mối quan hệ giữa cung và cầu về hàng hoá, tích luỹ tiêu dùng, công nghiệp-nông nghiệp. Giá cả luôn gắn liền với thị trường, là một yếu tố cấu thành thị trường. Giá cả thị trường luôn biến động và chịu tác tác động của nhiều nhân tố. Giá cả có thể gồm các yếu tố : giá trị hàng hoá đơn thuần, bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm, các chi phí khác tuỳ theo từng bước giao dịch và sự thoả thuận của các bên tham gia. Nghiên cứu giá cả bao gồm việc nghiên cứu mức giá từng mặt hàng tại từng thời điểm, các loại giá trên thị trường, xu thế biến động của giá cả thị trường và các nhân tố ảnh hưởng. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá trên thị trường có nhiều và có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu. Đó là nhân tố chu kỳ, nhân tố lũng đoạn, nhân tố cạnh tranh, cung cầu, nhân tố lạm phát, nhân tố thời vụ. Ngoài những nhân tố đó, giá cả hàng hoá còn chịu tác động của nhiều nhân tố khác như chính sách của Nhà nước, xung đột xã hội đình công, thiên tai….Đây là những nhân tố có tác động trong thời gian ngắn. Khi nghiên cứu giá cả thị trường phải phân tích được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến xu hướng biến động trong từng giai đoạn, tình hình cụ thể. 2. Tổ chức hoạt động giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu 2.1. Giao dịch - Đàm phán Để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán người xuất khẩu và người nhập khẩu thường phải trải qua một quá trình giao dịch, thương lượng với nhau về điều kiện giao dịch. Các bước chủ yếu đó là: - Hỏi giá: Với phương diện pháp luật thì đây là lời thỉnh cầu bước vào giao dịch. Nhưng xét về thưong mại thì đây là việc người mua đề nghị người bán báo cho mình biết giá cả và điều kiện mua hàng. Nội dung của hỏi giá gồm: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, thời gian giao hàng. Giá cả mà người mua có thể trả cho mặt hàng thường được ngưòi mua giữ kín. Việc hỏi giá không ràng buộc trách nhiệm của người được hỏi giá. Người hỏi giá thường hỏi nhiều nơi nhằm nhận được nhiều bản chào hàng cạnh tranh để so sánh lựa chọn bản chào hàng thích hợp nhất. Chào hàng: Trong kinh doanh việc phát giá là chào hàng, là việc người xuất khẩu thể hiện rõ ý định bán hàng của mình. Trong chào hàng nêu rõ : Tên hàng, quy cách, phẩm chất, giá cả, số lượng, điều kiện thanh toán, bao bì, ký mã hiệu, thể thức giao nhận… Đặt hàng: Lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất phát từ giá người mua được đưa ra dưới hình thức đặt hàng. Trong đặt hàng người mua nêu cụ thể về hàng hoá định mua và tất cả những nội dung cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Hoàn giá: Khi người nhận được chào hàng không nhận lời chào hàng đó mà đưa ra một đề nghị mới thì đề nghị này là hoàn giá. Khi có hoàn giá, chào hàng đó bị huỷ bỏ. Chấp nhận: Là sự đồng ý hoàn toàn tất cả moị điều kiện của chào hàng mà giá bên kia đưa. Khi đó một hợp đồng được lập thành. Xác nhận: Hai bên mua bán sau khi thống nhất thoả thuận về các điều kiện giao dịch, có khi ghi lại thoả thuận gửi cho bên kia. Đó là văn kiện xác nhận, thường được lập thành hai bản, bên xác nhận ký trước rồi gửi bên kia, bên kia ký xong giữ lại một bản và gửi lại một bản. Trong những bước đàm phán trên thì “chào hàng” được quan tâm hơn cả vì đó là cơ sở dẫn đến hợp đồng. Do đặc điểm của kinh doanh thương mại quốc tế, những bước giao dịch nói trên thường được tiến hành thông qua thư tín, điện tín, điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp. Các hình thức đàm phán chủ yếu: Đàm phán qua thư tín: Là hình thức chủ yếu để giao dịch. Những cuộc đàm phán thường qua thư từ ngay cả sau nàykhi hai bên đã có điều kiện gặp gỡ trực tiếp thì việc duy trì quan hệ cũng phải qua thư từ thương mại. Đàm phán qua điện thoại: Việc đàm phán qua điện thoại nhanh chóng, giúp nhà kinh doanh tiến hành đàm phán một cách khẩn trương, đúng vào thời cơ cần thiết nhưng phí tổn điện thoại cao các cuộc trao đổi thường bị hạn chế về mặt thời gian, các bên không thể trao đổi chi tiết. Đàm phán bằng cách gặp gỡ trực tiếp: Việc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên để trao đổi về mọi điều kiện buôn bán là một hình thức tốc độ giải quyết mọi vấn đề giữa hai bên và nhiều khi là lối thoát cho những đàm phán bằng thư tín hoặc điện thoại Người tiến hành đàm phán nên biết dùng ngôn ngữ dùng để đàm phán, vì như vậy sẽ dễ chủ động, linh hoạt và nâng cao được tốc độ đàm phán. 2.2. Ký kết hợp đồng xuất khẩu Việc ký kết hợp đồng xuất khẩu cần được tiến hành kịp thời khi điều kiện đã chín muồi. Không nên nôn nóng trong việc ký kết dù thấy thời gian đàm phán đã sắp hết. Nếu một bên nắm được bên kia có ý định hợp đồng trong đợt đàm phán thì sẽ ép buộc bên kia có nhiều nhượng bộ. Các bên tham gia ký kết cần chú ý các điểm chính sau: Chủ thể tham gia ký kết : xác định xem người tham gia ký kết có đủ thẩm quyền không để đảm bảo cho hợp đồng sau khi được ký kết có đủ giá trị pháp lý. Hình thức của hợp đồng mua bán ngoại thương : Bằng văn bản hoặc bằng miệng. Nội dung của hợp đồng phải hợp pháp, hợp lệ. Nguyên tắc ký kết phải tự nguyện, hai bên cùng có lợi. * Trình tự ký kết hợp đồng xuất khẩu Cần nghiên cứu khả năng thu mua hoặc sản xuất hàng xuất khẩu . Nghiên cứu thị trường các nước và khu vực cũng như thị trường của mặt hàng định xuất khẩu để nắm chắc mặt hàng, bao bì, giá cả, ước tính hiệu quả kinh doanh. Tìm khách hàng thông qua giao dịch chào hàng, cần chú ý tới việc lựa chọn hình thức và biện pháp giao dịch phù hợp nhất. Đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp. Ký kết hợp đồng. * Phương pháp ký kết: Tuỳ từng điều kiện cụ thể của hợp đồng kinh tế ngoại thương có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau; Hai bên ký vào một hợp đồng mua - bán. Người bán xác nhận bằng văn bản là người muâ đã đồng ý với các điều khoản của thư chào hàng tự do nếu người mua nếu người mua viết đúng thủ tục cần thiết. Trao đổi bằng thư xác nhận đạt được những điều thoả thuận trong đơn đặt hàng trước đây của hai bên. Trong hợp đồng không được có những điều khoản trái với luật lệ hiện hành của nước bán hoặc nước mua. Người đứng ra ký kết phải đúng là người có thẩm quyền. Ngôn từ dùng để xây dựng hợp đồng phải là ngôn từ mà hai bên đều thông thạo. 2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Sau khi hợp đồng được ký kết, hai bên trao đổi, mua bán theo thoả thuận. Điều kiện quyết định để giao hàng là khách hàng phải mở L/C của mình theo đúng yêu cầu. Đây là biện pháp tránh rủi ro trong thanh toán ngoại thương. Việc làm thủ tục hải quan, không nhất thiết tại cảng giao hàng mà có thể làm tại kho bãi của doanh nghiệp dưới sự kiểm tra, giám sát việc đóng hàng của hải quan. Kiểm tra L/C do bên mua mở. Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu Uỷ thác thuê tàu Kiểm nghiệm hàng hoá Làm thủ tục hải quan Giao hàng lên tàu Mua bảo hiểm hàng hoá Làm thủ tục thanh toán Giải quyết khiếu nại (nếu có) 2.4. Đánh giá kết quả xuất khẩu Do cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ chưa chấm dứt nên thị trường nước ta vẫn còn bị ảnh hưởng khó khăn ở thị trường nước ngoài là đơn đặt hàng mới chưa nhiều, thị trường cũ chưa ổn định, còn ở trong nước các sản phẩm của Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông… đã lấn sân vì sản phẩm của họ đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng của n
Luận văn liên quan