Tài nguyên khí hậu và một số ảnh hưởng của nó đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh

Mọi hoạt động kinh tế- xã hội (KT-XH) đều có quan hệmật thiết với môi trường không khí. Các điều kiện và tài nguyên khí hạu là thành phần quan trọng của hệsinh thái và là cơsởquyết định cho sựphát triển KT-XH mỗi khu vực. Việc khai thác và sửdụng hợp lý dạng tài nguyên này có ý nghĩa quan trọng trong sựphát triển bền vững của mỗi địa phương. Trong các ngành kinh tế, thì du lịch cùng với nông nghiệp chịu sự ảnh hưởng không nhỏcủa các đặc điểm và tài nguyên khí hậu. Quảng Ninh là một tỉnh nằm ở địa đầu Đông Bắc của Tổquốc nhưng lại là một trong những tỉnh của vùng kinh tếtrọng điểm Bắc Bộ. Sựphát triển đột phá của Quảng Ninh trong những năm qua dựa trên hai thếmạnh là công nghiệp khai thác than và du lịch. Trong đó, du lịch “ngành công nghiệp không khói” sẽlà hướng phát triển bền vững của tỉnh. Sựphát triển của du lịch chịu sựchi phối của nhiều điều kiện, trong đó khí hậu có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của ngành. Vì vậy, tiểu luận sẽxem xét ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh nhằm phát huy những thuận lợi và khắc phục phần nào những khó khăn do nó tạo ra với tiêu đề“Tài nguyên khí hậu và một số ảnh hưởng của nó đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh”. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ

pdf22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài nguyên khí hậu và một số ảnh hưởng của nó đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan