Tâm lý học đại cương bài tập học kỳ

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP (từ 6% đến 12%) là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá . Trong xu thế phát triển chung, đặt biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây lắp có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có ở nước ta. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng giao thông cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua khâu (thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu .) địa bàn sản xuất luôn thay đổi thời gian kéo dài có khi lên tới vài năm. Là sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán qua quá trình học tập và nghiên cứu lý thuyết đồng thời được thực tập thực tế tại Công ty cầu 12, tôi cảm thấy công tác kế toán trong nền kinh tế thị trường là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Chính vì thế, tổ chức bộ máy kế toán hợp lý là một vấn đề hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng nguyên tắc tài chính công khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hài hoà của chủ doanh nghiệp và người lao động. Báo cáo thực tập gồm: + Lời nói đầu. + Chương I: Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cầu 12 + ChươngII: Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cầu 12.

doc21 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tâm lý học đại cương bài tập học kỳ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan