Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay

Mục lục Chương I: Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay. 1.1 vai trò của sự nghiệp giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế- x• hội. 1.1.1 Vài nét về sự nghiệp giáo dục. 1.1.2 Vai trò của sự nghiêp giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế- x• hội. 1.2 Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 1.2.1 Nội dung chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 1.2.2 Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. 1.3 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. 1.3.1 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 1.3.2 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Chương II: Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua. 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế- x• hội và tình hình hoạt động sự nghiệp giáo dục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 2.1.1 Khái quát về đặc điểm kinh tế- x• hội. 2.1.2 Đặc điểm về sự nghiệp giáo dục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 2.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục PTTH ở Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 2.2.1 Cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 2.2.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 2.3 Những nguyên nhân cơ bản tác động đến quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục PTTH ở Phú Thọ trong thời gian tới. 3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của sự nghiệp giáo dục PTTH ở Phú Thọ trong thời gian tới. 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục PTTH ở địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm tới. 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt các giải pháp đề ra.

doc42 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan