Thái độ của học sinh - Sinh viên trước phương án tăng học phí đại học

Trên bước đường tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đang cố gắng xây dựng một đất nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống: kinh tế, chính trị, xã hội Các ban ngành, các nhà chức trách của mỗi lĩnh vực luôn tìm tòi và đưa ra những chính sách, những điều luật để thúc đẩy sự phát triển đi lên của lĩnh vực đó. Và giáo dục cũng không nằm ngoài vòng quay mang tính quy luật trên. Quá trình hội nhập của đất nước với toàn cầu đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực của nhiều lĩnh vực trong đời sống. Và một vấn đề đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực có tri thức, có văn hóa phục vụ cho quá trình hội nhập này. Với phương châm thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đưa ra phương án tăng học phí ở các bậc học từ thấp lên cao. Trong thời gian gần đây, phương án này đã gây nhiều xôn xao trong dư luận xã hội với các ý kiến đồng tình, bác bỏ, .Thế nhưng, trước vấn đề đang rất nóng bỏng này lại chưa có cuộc nghiên cứu xã hội học nào đi sâu vào tìm hiểu thái độ của chính những người trong cuộc là học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, chúng tôi-nhóm sinh viên K8B khoa Xã Hội Học, trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn đã chọn đề tài: “Thái độ của học sinh - sinh viên trước phương án tăng học phí đại học” với hy vọng thu thập được ý kiến của các học sinh - sinh viên, những người đang trực tiếp thụ hưởng nền giáo dục của nước nhà nhằm làm cho chính sách mới này được khả thi và toàn diện hơn.

doc42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thái độ của học sinh - Sinh viên trước phương án tăng học phí đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên