Thu thập và phân tích các thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm của thế giới

Thực phẩm Vệ sinh thực phẩm Ngộ độc thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm

ppt19 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 24/07/2015 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thu thập và phân tích các thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm của thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint Templatewww.themegallery.comBỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCMKHOA KHOA HỌC CƠ BẢNVỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMĐề tàiTHU THẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC THÔNG TIN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA THẾ GIỚIGVHD: LÊ THỊ HỒNG ÁNHSVTH: NHÓM 2THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 24/09/2013NỘI DUNGMột số khái niệm1Thực trạng VSATTP2Thông tin về VSATTP33MỘT SỐ KHÁI NIỆMThực phẩmVệ sinh thực phẩmNgộ độc thực phẩmVệ sinh an toàn thực phẩmTHỰC TRẠNG VỀ VSATTPtents mall developed by Guild Design Inc.& Contents mall developed by Guild Design Inc. Cycle DiagramTextTextTextTextTextCycle nameAdd Your TextDiagramConceptAdd Your TextTextTextTextTextTextTextDiagramAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextDiagramAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextDiagramAdd Your TitleAdd Your TitleAdd Your TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.DiagramAdd Your TitleTextTextTextText Cycle DiagramConceptBECDAAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextDiagram1ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.2ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.3ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.DiagramYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour Text2001200220032004Progress DiagramPhase 1Phase 2Phase 3Diagram2003.10 Add Your Text2003.10 Add Your Text2003.10 Add Your Text2001200220032004Company History2001.10 Add Your Text2001.10 Add Your Text2001.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2004.01 Add Your Text2004.03 Add Your Text2004.05 Add Your TextMapText1Text2Text3Text5Text43-D Pie ChartBlock DiagramAdd Your TextAdd Your TextconceptConceptConceptConceptwww.themegallery.comThank You !
Luận văn liên quan