Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua

mục lục Lời mở đầu1 chương 13 Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông3 1.1- Khái niệm, vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông3 1.1.1- Khái niêm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:3 1.1.2- Vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông;3 1.2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:7 1.2.1- Nội dung chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:7 1.2.2- Đặc điểm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:10 1.3.- Quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông:12 1.3.1- Lập dự toán chi NSNN cho giáo dục Trung học phổ thông:12 1.3.2- Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung họcphổ thông:13 1.3.3- Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho giáo dụcTrung họcphổ thông:14 Chương 215 Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.15 2.1.Vài nét về đặc điểm tự nhiên, Kinh tế -X• hội tỉnh Lạng Sơn:15 2.2.Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:17 2.3. Thực trạng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở Lạng Sơn :20 2.3.1. Tổng quan về chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:20 2.3.2. Đánh giá cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục Trung học phổ thông:22 2.4 .Thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:30 2.4.1. Lập dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:30 2.4.2. Chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:33 2.4.3. Quyết toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:34 Chương 3:36 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới .36 3.1. Chủ trương phát triển giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới:36 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn :39 3.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn định mức chi cho giáo dục Trung học phổ thông hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng:39 3.2.2. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục Trung học phổ thông Lạng Sơn:40 3.2.3. Tiếp tục tăng cường tự quản lý chi cho giáo dụcTrung học phổ thông hơn nữa để tạo điều kiện cho các đơn vị này ngày càng nâng cao được tính tự chủ của mình vài đây là một đơn vị có thu:41 3.2.4. Tiếp tục hoàn thiên cơ chế cấp phát kinh phí theo hướng cấp phát theo dự toán:43 3.2.5 Bố trí cơ cấu chi tiêu Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông hợp lý:44 3.2.6. Tăng cường quản lý Ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông ở tất cả các khâu của chu trình Ngân sách và tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra:46 3.2.7. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kế toán cơ sở:48 Kết luận50

doc56 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan