Thực trạng và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam

Quá trình phát triển kinh tế cũng đồng thời là quá tình làm thay đổi các loại cơ cấu kinh tế, kể cả những quan hệ tỷ lệ về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, thời kỳ công nghiệp hoá với những đảo lộn cách mạng về phương thức sản xuất, cũng đồng thời là quá trình có sự thay đổi rất lớn về các loại cơ cấu, trứơc hết là cơ cấu kinh tế. Sự thay đổi của cơ cấu ngành kinh tế phản ánh trình độ phát triển của sức sản xuất xã hội, biểu hiện chủ yếu trên hai mặt: Một là, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển tạo điều kiện cho quá trình phân công lao động xã hội trở lên sâu sắc. Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đến lượt nó lại càng làm cho các mối quan hệ kinh tế thị trường càng củng cố và phát triển. Như vậy, sự thay đổi về số lượng, chất lượng của cơ cấu kinh tế đặc biệt là cơ cấu ngành phản ánh trình độ của sức sản xuất xã hội. Và trong thời kỳ công nghiệp hoá, nó phản ánh mức độ đạt được của quá trình công nghiệp hoá. Chính vì thế, ngày nay kinh tế học phát triển coi chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những nội dung trụ cột, phản ánh mức độ phát triển của nền kinh tế. Để có một cái nhìn tổng quát về quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế tôi đã tiến hành làm đề tài này với mong muốn hiểu rõ thêm về quá trình này qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

doc23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên