Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội

Với tình hình nước ta hiện nay để thực hiện CNH-HDH thắng lợi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp để khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực. Trong tổng thể các giải pháp cơ bản nhất là tạo lập và sử dụng nguồn lực hợp lý.Vì vậy, vấn đề tạo ra nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả là điều kiện hàng đầu để thực hiện CNH- HDH đất nước. NHTM ra đời gắn liền với quá trình CNH-HDH đóng vai trò rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. NHTM được hiểu là tổ chức kinh doanh tiền tệ với nội dung chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay đầu tư và làm phương tiện thanh toán. Nó có ba vai trò chính trong nền kinh tế

doc56 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan