Tiểu luận Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu về nhiều mặt, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người, là vấn đề sống còn của dân tộc, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Do vậy lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó giành được nhiều thắng lợi. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường "cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” ‘xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” đã có biết bao tấm gương thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Ngày nay trong thời kì đổi mới thanh niên Việt Nam lại phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp CNH – HĐH hiện nay, công tác đoàn kết thanh niên càng trở nên cấp bách để thu hút, tập hợp và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để phát huy vai trò cao nhất của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa giao lưu với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để phát triển, chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự thù địch với âm mưu ‘diễn biến hoà bình,bạo loạn lật đổ” mà mục tiêu của chúng là nhằm vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm lôi kéo thanh niên phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. chúng ta cũng phải đương đầu với mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực tới đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên. Do vậy tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX với hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thông qua các phong trào này nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa góp phần bảo vệ chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Tỉnh Nghệ AN nói chung và của Huyện Quế Phong nói riêng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng tìm tòi những hình thức, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong đã đạt được kết quả nổi bật bằng việc đa dạng hoá phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đoàn thanh niên Huyện Quế Phong đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hành động và phong trào của thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Song bên cạnh đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Huyện Quế Phong vẫn gặp không ít những khó khăn thử thách, đặc biệt là thanh niên thuộc nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong tục tập quán khác nhau, trình độ nhận thức của thanh niên còn thấp, dễ bị lôi kéo kích động, bên cạnh đó đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, tồn tại nhiếu thủ tục lạc hậu .Do vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn.Với những lí do trên em chọn đề tài “Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ An.Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Nghệ An trong thời gian tới.

doc58 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 12689 | Lượt tải: 150download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trong thời gian hai năm được học tập và rèn luyện tại Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Bản thân em luôn được đón nhận những tình cảm sâu sắc, được nghiên cứu được học hỏi và được trang bị những kiến thức lý luận, Kỹ năng nghiệp vụ công tác và các kiến thức về xã hội đó chính là tiền đề, niềm tin và cơ sở vững chắc để vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Được học tập tại Học Viện TTN Việt Nam là trường chính trị trẻ tuổi, bản thân em rất vinh dự và tự hào đã thực hiện được ước mơ, nguyện vọng và nhu cầu của công tác. Đến nay thời gian học tập và nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiến ở địa phương và viết chuyên đề tốt nghiệp đã kết thúc và hoàn thành tốt đẹp.Với chuyên đề “Các phương thức đoàn kết, tập hợp Thanh Niên trên địa bàn Quế Phong, Tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với bản thân em trong quá trình vận dụng kiến thức đã được học và nghiên cứu thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời có ý nghĩa sát thực với công tác đoàn kết tập hợp Thanh Niên trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Để có những kết quả ngày hôm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn lòng sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trong Học Viện TTN Việt Nam. Đặc biệt là PGS.TS: Vũ Hồng Tiến đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Trong quá trình học tập, nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp, còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Kính mong sự quan tâm đóng góp, giúp đỡ của các thầy cô giáo, giúp em hoàn thiện hơn trong báo cáo chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn! A: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu về nhiều mặt, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người, là vấn đề sống còn của dân tộc, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Do vậy lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó giành được nhiều thắng lợi. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường "cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” ‘xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” đã có biết bao tấm gương thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Ngày nay trong thời kì đổi mới thanh niên Việt Nam lại phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp CNH – HĐH hiện nay, công tác đoàn kết thanh niên càng trở nên cấp bách để thu hút, tập hợp và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để phát huy vai trò cao nhất của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa giao lưu với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để phát triển, chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự thù địch với âm mưu ‘diễn biến hoà bình,bạo loạn lật đổ” mà mục tiêu của chúng là nhằm vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm lôi kéo thanh niên phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. chúng ta cũng phải đương đầu với mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực tới đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên. Do vậy tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX với hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thông qua các phong trào này nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa góp phần bảo vệ chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Tỉnh Nghệ AN nói chung và của Huyện Quế Phong nói riêng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng tìm tòi những hình thức, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong đã đạt được kết quả nổi bật bằng việc đa dạng hoá phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đoàn thanh niên Huyện Quế Phong đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hành động và phong trào của thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Song bên cạnh đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Huyện Quế Phong vẫn gặp không ít những khó khăn thử thách, đặc biệt là thanh niên thuộc nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong tục tập quán khác nhau, trình độ nhận thức của thanh niên còn thấp, dễ bị lôi kéo kích động, bên cạnh đó đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, tồn tại nhiếu thủ tục lạc hậu…….Do vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn.Với những lí do trên em chọn đề tài “Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ An.Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Nghệ An trong thời gian tới. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Khảo sát các phương thức Đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An, qua đó làm rõ những nguyên nhân thực trạng, tình hình thanh niên trên địa bàn xã, rút ra những bài học cần thiết. Trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp khả thi, những kiến nghị cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Đoàn thanh niên trong thời gian tới. 3.NHIỆM VỤ CỦA TIỂU LUẬN. 3.1. Làm rõ những cơ sở lí luận và phương pháp luận về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. 3.2. Khảo sát đánh giá thực trạng các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong, làm rõ những nguyên nhân tình hình. Rút ra bài học kinh ngiệm 3.3.Tìm hiểu các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những thuận lợi và khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An 3.4. Đề xuất những biện pháp khả thi, những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện hiện nay. 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 4.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An 4.2. Khách thể nghiên cứu. - Cán bộ Đoàn – Hội cấp huyện, cơ sở - Đoàn viên thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong - Cấp uỷ Đảng và chính quyền. - Các ban ngành đoàn thể có liên quan 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 5.1. Về không gian. - Trên địa bàn Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 5.2.Về thời gian. - Từ năm 2008 đến nay 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiểu luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp nghiên cứu sau: 6.1Nghiên cứu thực tiễn. -Phương pháp quan sát khoa học. -Phương pháp điều tra.. 6.2.Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. 7. KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN. Tiểu luận gôm 3 chương: - Chương 1:Cơ sở lý luận và thực tiễn của Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chương 2: Thực trạng Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An - Chương 3: Phương hướng và những giải pháp nâng cao hiệu quả Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế phong – Tỉnh Nghệ An B: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIỂU LUẬN CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 1.1. Thanh niên: Thanh niên là công dân Việt Nam đủ từ 16 tuổi đến 30 tuổi (Luật thanh niên). Thanh niên là một lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thanh niên là lực lượng trẻ, là tấm gương phản ánh xã hội hiện tại và thể hiện xu thế phát triển của tương lai. - Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.. - Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam: Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới. - Đoàn kết, tập hợp thanh niên: Là việc quy tụ, liên kết đông đảo các tầng lớp thanh niên không phân biệt giai cấp, các tầng lớp xã hội, dân tộc tôn giáo, vùng miền, thanh niên trong nước hay sống định ncư ở nước ngoài thành một khối thống nhất do đoàn làm nòng cốt; nhằm giáo dục động viên và phát huy cao độ lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên: +Khái niệm về tập hợp:Là sự tự nguyện của thanh niên có mục đích, có tổ chức rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ. +Khai niệm về đoàn kết: Là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, nó thể hiện ý chí vươn lên trong học tập, lao động và trong công tác thanh niên +Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên: Là cách thức để một lực lượng xã hội cuốn hút thanh niên, tập hợp họ lại và giáo dục họ đi theo lý tưởng mục tiêu của mình. Phương thức bao gồm cả nội dung và hình thức, các phương tiện, phương pháp, biện pháp; nó cũng bao gồm cả loại hình, tình hình thực tiễn và xu thế quy luật.do đó, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên là hết sức đa dạng và phong phú. Vấn đề là tổng hợp lại và vận dụng lại một cách sáng tạo và từng điều kiện hoàn cảnh cho phù hợp với tình hình thực tế của phong trào thanh niên và công tác đoàn hội ở từng địa phương, sao cho đạt hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên cao nhất. 1.2: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 1.2.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Quan điểm chủ nghĩa Mác-lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tập hợp lại”. Đây là một trong các luận điểm cơ bản của học thuyết Mác - Lê nin về vai trò quần chúng trong kịch sử. Điều đáng lưu ý là sức mạnh của quần chúng với tư cách là người sáng tạo ra lịch sử, không thể là sức mạnh tự phát, mù quáng mà là sức mạnh tự giác có tổ chức. chính vì thế V.I Lênin đã niêu rất sớm khẩu hiệu “Hãy tổ chức lại” người cho rằng khẩu hiệu đó “Phải được thực hiện ngay lập tức”; bởi vì “niếu chúng ta tỏ ra mạnh dạn, có sáng kiến trong việc thành lập những tổ chức, mới thì chúng ta phải từ bỏ những tham vọng rỗng tuếch, muốn đóng vai trò đội tiên phong”. Do vậy Quán triệt luận điểm này, phải nắm được cấp lõi của vấn đề là quần chúng được “Tổ chức lại” nếu không “tổ chức lại” thì sức mạnh số đông chỉ là sức mạnh tự phát, thiếu định hướng và niếu không tổ chức lại, không được định hướng thì số đông chưa chắc đã tạo niên sức mạnh. Phải “Tổ chức và đoàn kết toàn thể hệ thanh niên”. khi bàn về nhiệm vụ của đoàn thanh niên, VI Lênin đã niêu luận điểm “Là người cộng sản, tức phải tổ chức và đoàn kết toàn thế hệ thanh niên...” ;bởi vì “ phải tự ý chí của hàng triệu, hàng chục triệu người sống lẻ loi, rời rạc, phân tán mà xây dựng nên một ý chí thống nhất ...”đồng thời người khẳng định “ không có sự đoàn kết đó, không có kỷ luật tự giác đó, thì sự nghiệp của chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả”. Quán triệt các luận điểm trên phải nắm được yêu cầu mà Lê nin đã chỉ ra cho mọi người trong hoạt động thực tiễn là phải tuyển dụng được toàn bộ những chiến sỹ trẻ tuổi một cách rộng rãi hơn và tất cả mọi tổ chức của chúng ta nhằm mục đích ấy, phải xây dựng hành trăm tổ chức mới không một chút chậm trễ phải tổ chức thanh niên lại để đoàn kết thanh niên; phải tập hợp tổ chức rộng rãi thanh niên bằng “Tất cả mọi loại tổ chức” ; bằng “Hàng trăm năm tổ chức mới” của chúng ta. - Khai thác khả năng “tự tổ chức” của quần chúng thanh niên. Thanh niên bao giờ cũng là đối tượng quần chúng đặc thù, mang trong mình tính đa rạng của thế hệ đang lớn lên từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, mỗi người thanh niên tất yếu phải tham gia vào các nhóm dân cư, xã hội khác nhau. tập hợp đầu tiên mà họ gia nhập là tập hợp gia đình họ hàng. sau đó là tập hợp mang tính xã hội đầu tiên là hệ thống giáo dục quốc dân và lao động xã hội và cuối cùng tùy thuộc theo mức độ trưởng thành mà họ tham gia vào các tổ chức xã hội với những cấp độ khác nhau như: hội nghề nghiệp, giới tính, Đội, Đoàn, và Đảng. Ba hệ thống tập hợp nói trên có sắc thái khác nhau tập hợp gia đình, họ hàng trên cơ sở huyết thống; tập hợp giáo dục – lao động trên cơ sở chức phận xã hội. song chúng ta tác động lẫn nhau phản ánh tính phong phú, đa rạng trong tổ chức và sinh hoạt ở cộng đồng thanh niên. đặc biệt trong xã hội hiện đại khi gia đình có nhiều thế hệ (Tứ đại đồng đường) phân hóa thành gia đình hạt nhân (Gia đình hai thế hệ) và khi phân công lao động xã hội diễn ra ngày càng gay gắt, quá trình chuyên muôn hóa ngày càng cao, nhu cầu phát triển của thanh niên càng phong phú đa dạng thì quá trình “Tổ chức lại” càng diễn ra đa dạng và phong phú. Ngay từ đầu thế kỉ XX trong những ngày nước nga còn kém phát triển, V I Lê nin đx niêu nhận xét “Hàng ngàn tổ chức đang mọc lên khắp nơi không cần đến chúng ta, không có một cương lĩnh và mục tiêu nhất định nào cả mà chỉ do ảnh hưởng của tình hình”. Trước sự phong phú, đa dạng về khả năng “Tự tổ chức lại” của quần chúng Lê nin đã khuyên mọi cán bộ tổ chức thực tiễn rằng “Hãy mở rộng phạm vi của những hoạt động da dạng nhất; của những nhóm, tổ, hết sức khác nhau. để thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức do Đảng Cộng Sản lãnh đạo để đảm bảo tính chất đúng đắn của con đường mà họ đã đi”. Đề phòng và khắc phục căn bệnh bảo thủ trong tổ chức tập hợp thanh niên. Vấn đề này, trong tác phẩm “Nhiệm vụ mới và lực lượng mới” Lê nin đã phê phán rằng. “Niếu chúng ta dừng lại một cách bất lực trước những giới hạn, hình thức và khôn khổ đã đạt tới của ban nhấp hành, các nhóm, các hội nghị và các tổ, thì như vậy chúng ta mới chứng minh sự vụng về của chúng ta”. đồng thời Lê nin cũng vạch ra những phương hướng hành động đúng đắn cho những cán bộ hoạt động trongh lĩnh vực tổ chức thực tiễn: “Điều cần thiết là phải đề ra cho mình nhiệm vụ thiết lập vào củng cố những quan hệ trực tiếp với thật nhiều tổ chức ấy; phải giúp đỡ những tổ chức ấy, lấy khối chí thức và kinh nghiệm của mình mà giáo dục họ, c[r vũ họ bằng sáng kiến cách mạng của mình” và niêu “những cán bộ tổ chức nào mà không làm được như thế thì tốt hơn hết nên rút lui để cho lực lượng trẻ, mà nghị lực của lực lượng này thì thừa để bù đắp cho cái thói thủ cựu thông thường đã được học thuộc lòng”. “Thói thủ cựu đã được học thuộc lòng” mà Lê nin phê phán nói trên chính là căn bệnh thiếu tin tưởng váo quần chúng, thiếu tin tưởng vào lực lượng trẻ; những cán bộ này than phiền rằng “Người thì đầy dẫy mà chúnh ta lại thiếu thanh niên”. 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên: Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và của thời đại một trong những di sản to lớn mà người để lại cho chúng ta là những tư tưởng về chiến lược tổ chức, giáo dục đào tạo và phát huy vai trò to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người về vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên và phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên người đã đưa ra những quan điểm sau: -Thanh niên phải được tổ chức lại; đoàn thanh niên cộng Sản là lực lượng tin cậy của Đảng. Trên cơ sở phương pháp luận Mác – xít và vốn hiểu biết thực tiễn phong phú, Hố Chí Minh phát hiện thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong cuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng xã hội mới. người hiểu tuổi trẻ tiêu biểu cho sức sống, sự phát triển của một dân tộc, là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ, khỏe, hăng hái, nhạy cảm với cái mới, giàu lòng ước mơ, nghị lực, sắn sàng hi sinh vì lý tưởng cao đẹp. do vậy, thanh niên có vị trí đi đầu trong mọi lĩnh vực, trở thành động lực chủ yếu của cách mạng. Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân pháp” Xuất bản 1925 Hồ Chí Minh kiêu gọi “Hỡi đông dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất niếu đám thanh niên già nua của Người không sớm hồi sinh” có nghĩa là muốn thức tỉnh dân tộc Việt Nam đi theo con đường cách mạng Vô Sản thì trước hết phải “Thức tỉnh” thanh niên. giác ngộ cách mạng cho thanh niên, từ “Thức tỉnh” thanh niên để “Thức tỉnh dân tộc”; Hồ Chí Minh cho rằng tiềm năng của thế hệ trẻ vô cùng to lớn, nhưng để thực hiện hóa các tiềm năng đó trước hết cần tập hợp họ lại trong một tổ chức cách mạng. người chỉ rõ hạt nhân để tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng thời người trực tiếp giáo dục, vận động thanh niên phải là Đoàn thanh niên Cộng Sản. Với sự chuẩn bị tích cực về cơ sở lý luận và tổ chức của Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, chỉ sau một năm khi Đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời, ngày 26 tháng 3 năm 1931 đoàn thanh niên Cộng Sản được thành lập. về chức năng nhiệm vụ của đoàn, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng; là người phụ trách dìu dắt các cháu thiếu niên nhi đồng” Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đoàn thanh niên cần quan tâm đến công tác xây dựng đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Người niêu rõ “Tổ chức đoàn phải rộng hơn Đảng”. phải được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến các cơ sở. phải chăm lo đội ngũ cán bộ đoàn có đủ phẩm chất và năng lực vì: “Công việc thành công hay thất bại điều ro cán bộ tốt hay kém”. Đoàn muốn tập hợp rộng rãi, thu hút đông đảo thanh niên thì: “Về phần mình Đoàn phải nghiên cứu tìm ra nhiều hình thức, biện pháp thích hợp để đoàn kết, tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc. Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên điều phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, tránh tư tưởng kiêu ngạo. công thần tự tư tự lợi, phải xung phong trong mọi công tác, phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa nghề nghiệp để tiến bộ mãi, để sắn sàng trở thành người cán bộ tốt, Đảng viên tốt”. - Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên. Hồ Chí Minh đề cao vai trò của đoàn thanh niên Cộng Sản trong việc tổ chức tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên. đồng thời, người chủ trương tập hợp lớp trẻ bằng nhiều tổ chức đa dạng nhằm lôi cuốn thu hút đông đảo thanh niên thuộc nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội tham gia hoạt động chính trị xã hội; thông qua đó để thanh niên được giác ngộ, được giáo dục được cống hiến và trưởng thành, mặt khác thông qua các tổ chức này, Đảng nắm được lực lượng thanh niên và phát huy được vai trò thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, chống lại những âm mưu của thế lực thù địch tìm mọi cách phá hoại phong trào thanh niên, đẩy thanh niên xa rời Đảng, xa rời cách mạng, năm 1956 Hồ Chí Minh chủ trương thành lập hội liên hiệp động viên tất cả mọi tầng lớp
Luận văn liên quan