Tiểu luận Dạng ô nhiễm môi trường đất và tình trạng sử dụng đất hiện nay

Đất là một tập hợp của những cơ thể tự nhiên trên bề mặt địa cầu , ở những nơi mà những vật liệu đất biến đổi hoặc làm ra từ con ngừơi , chứa đựng những vật chất sống và cung cấp hoặc có khả năng cung cấp thực vật bên ngoài . Giới hạn trên của nó là không khí hoặc lớp nước cạn . Biên của đất phân đến độ sâu của nước hoặc vùng trơ trọi của đá hoặc tuyết . Giới hạn dứơi được xem lớp không phải lá đất đuợc xem là một lớp rất khó khăn để có thể xác định . Đất bao gồm những tầng nằm gần mặt đất mà những tầng này khác với vật liệu đá nằm bên dưới như kết quả của những tương tác thông qua thời gian , khí hậu , sinh vật sống , mẫu chất và địa hình. Vài nơi có những tầng cement mỏng có thể cản trở sự xâm nhập của rễ cây, đất được xem như đến tận tầng sâu nhất. Một cách tổng quát hơn , biên thấp của đất được xem như tới lớp đá cứng hoặc tới những vật liệuđất dường như khôn g có rễ, đông vật hoặc dấu vết hoạt đông sinh vật. Do đó, giới hạn thấp nhất của đất thì thường thấp hơn giới hạn của hoạt động sinh vật, mà ở đây thường trùng khớp với chiều sâu của phổ biến của rễ cây tự nhiên lâu năm. Đối với khảo sát đất chi tiết cho việc xây dựng đơn vị bản đồ thì giới hạn thấp là lớp đất ảnh hưởng đến sự di chuyển, lượng nước và không khí trong đất của vùng rễ phải được quan tâm”.

doc30 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Dạng ô nhiễm môi trường đất và tình trạng sử dụng đất hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên