Tiểu luận Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quảng cáo trên báo chí

1:Lý do chọn đề tài. Hơn hai mươi năm Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường hoà nhập với nền kinh tế thế giới, dịch vụ Quảng Cáo đặc biệt là quảng cáo trên báo đã phát triển nhanh chóng làm thay đổi diện mạo kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực báo chí nói riêng. Đặc biệt đứng trước Việt Nam ra nhập WTO, mỗi một cơ quan báo chí đang tự hạch toán kinh doanh để trở thành một doanh nghiệp độc lập quảng cáo bắt buộc phải trở thành nguồn thu chính đối với mỗi cơ quan báo chí Trước tình hình đó, việc nắm vững các kiến thức lý thuyết cũng như thực tế về quảng cáo là rất cần thiết.Để hiểu sâu hơn một cách cụ thể những kiến thức chuyên nghành về quảng cáo, chính vì vậy mà tôi đã quyết định chọn đề tài quảng cáo cho bài tiểu luận của mình là:Một số vấn đề về quảng cáo trên báo chí. Với mong muốn góp phần nhỏ của mình trước một lĩnh vực mới mẻ có tính thực tiễn cao này. 2:Mục đích và phạm vi nghiên cứu. *Mục đích: Làm rõ hơn về một số vấn đề quảng cáo trên báo chí trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quảng cáo trên báo chí. *Phạm vi nghiên cứu. Trên thực tế vấn đề quảng cáo vẫn còn khá mới mẻ ở nước ta chưa có nhiều tài liệu tham khảo chính thức về vấn đề quảng cáo do đó tài liệu nghiên cứu về quảng cáo còn hạn chế, do đó phạm vi nghiên cứu vấn đề quảng cáo ở tiểu luận này chủ yếu là tìm hiểu về các pháp lệnh quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành, vấn đề quảng cáo trên báo in, phát thanh-truyền hình , mạng internet .vv đang được thể hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay và ứng dụng của quảng cáo tại cơ quan Đài PT_TH Hưng Yên nơi tôi thực tập. 3:Phương pháp nghiên cứu. Trong nghiên cứu tiểu luận này tôi sử dụng một loạt các phương pháp khác nhau như: khảo sát, thống kê, nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp . Tức là những cơ sở lý luận chung về quảng cáo trên thế giới cũng như ở Việt Nam từ đó ta phân tích đối chiếu, so sánh, nhìn nhận từng góc độ khía cạnh khác nhau. Đi sâu vào từng trường hợp cụ thể trong thực tế đó rút ra nhìn nhận hiện đại nhất, phương pháp khoa học nhất trong vấn đề quảng cáo hiện nay nhằm tạo ra được những động lực thúc đẩy quá trình nghiên cứu mảng đề tài này. 4:Kết cấu tiểu luận . Tiểu luận này chia làm 3 chương Chương I;Vài trò của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng Chương II:Thực trạng của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng Chương III:Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quảng cáo

doc46 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quảng cáo trên báo chí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan