Tiểu luận Hệ chuyên gia - Lập trình trò chơi Caro

Để tìm kiếm được lời giải nhanh hơn, người ta đưa ra một phương pháp với ý tưởng là “chọn đi theo hướng có nhiều khả năng dẫn đến lời giải. Đây chính là ý tưởng của thuật giải Heuristic. Số lượng hướng đi mà chắc chắn không dẫn đến lời giải luôn ít hơn những hướng đi có thể dẫn đến lời giải. Nếu như đánh giá được khả năng dẫn đến lời giải của một hướng đi thì ta có thể xây dựng được một thứ tự ưu tiên để duyệt các hướng đi. Khi duyệt các hướng đi theo thứ tự ưu tiên giảm dần ta sẽ có cơ hội tiếp cận đến lời giải nhanh hơn là duyệt một cách mù quáng. Thực ra các phương pháp tìm kiếm lời giải của một bài toán đã được trình bày rất cụ thể và chính xác ở nhiều tài liệu. Thuật giải Heuristic cũng đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng. Tiểu luận không nhằm cải tiến các phương pháp tìm kiếm này mà chỉ tóm tắt những tri thức mà bản thân đã thu nhận được qua thời gian học tập và tham khảo tài liệu. Đồng thời vận dụng những tri thức đó để giải quyết một bài toán ứng dụng cụ thể, đó là lập trình trò chơi Caro. Tiểu luận gồm 3 phần. Phần 1: Trình bày những phương pháp tìm kiếm lời giải của bái toán. Trong đó nhấn mạnh phương pháp tìm kiếm ưu tiên tốt nhất BFS và thuật giải A* cũng như các chiến lược phối hợp giữa các phương pháp. Phần 2: Giới thiệu hai thuật toán trong đó có áp dụng heuristic vào lập trình trò chơi. Phần 3: Lấy một ví dụ lập trình trò chơi Caro để minh họa cho hai phần đã được trình bày.

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 2030 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hệ chuyên gia - Lập trình trò chơi Caro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên