Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, việc ứng dụng lí luận triết học Mác Lênin vào thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đóng vai trò là kim chỉ nam, chỉ ra hướng đi đúng đắn cho toàn bộ quá trình này. Trong triết học duy vật biện chứng, bất kì sự vật nào cũng đều chứa đựng mâu thuẫn. Đó là hiện tượng khách quan, phổ biến, hình thành từ những cấu trúc và thuộc tính bên trong, vốn có của mỗi sự vật, hiện tượng. Triết học Mác Lênin đã khẳng định, chính mâu thuẫn biện chứng là nguồn gốc, động lực cho sự vận động và phát triển của mọi sự vật, hiện tường trong thế giới khách quan. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một hiện tượng trong đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, nó cũng không thể nằm ngoài qui luật mâu thuẫn. Điều này có nghĩa là nó luôn chứa đựng mâu thuẫn, và trong đó có mâu thuẫn biện chứng - nguồn gốc, động lực cho sự tồn tại, phát triển. Muốn xây dựng thành công và đưa nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đi lên, hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới thì điều tất yếu là phải nghiên cứu những mâu thuẫn biện chứng trong đó. Từ đó giúp chúng ta tìm ra những phương pháp có hiệu quả đối với điều kiện của đất nước. Chính vì những lí do trên đây, em đã chọn “Mâu thuẫn biện chứng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận triết học đầu tiên của mình. Trong tiểu luận này, em chỉ xin đề cập tới một số mâu thuẫn tiêu biểu: - Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Mâu thuẫn giữa các hình thức sở hữu - Mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và mục tiêu xây dựng con ngừơi xã hội chủ nghĩa - Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội - Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên