Tiểu luận Mô phỏng và tính toán chế độ thuỷ văn, thuỷ lực và chất lượng nước cho hệ thống sông soài rạp

Nghiên cứu này, với mục tiêu mô phỏng và tính toán chế độ thuỷ văn, Thuỷ lực và chất lượng nước cho hệ thống sông Soài Rạp. Chúng tôi đã lựa chọn áp dụng bộ phần mềm hec-rac 4.0, Bởi nó đáp ứng được những tiêu chí sau: - Là bộ phần mềm tích hợp đa tính năng. - Là bộ phần mềm đã được kiểm nghiệm thực tế. - Cho phép tính toán thuỷ lực và chất lượng nước với độ chính xác cao. - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

ppt23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/10/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Mô phỏng và tính toán chế độ thuỷ văn, thuỷ lực và chất lượng nước cho hệ thống sông soài rạp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC MÔ PHỎNG VÀ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN, THUỶ LỰC & CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO HỆ THỐNG SÔNG SOÀI RẠP Tiểu luận Thủy Lực TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC NỘI DUNG 1. Đặt Vấn Đề 2. Giới Thiệu Mô Hình Hec – Ras 3. Phương Pháp Nghiên Cứu 4. Giới Thiệu Khu Vực Cần Nghiên Cứu 5. Ứng Dụng Mô Hình Hec-ras 6. Kết Quả ĐẶT VẤN ĐỀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Nghiên cứu này, với mục tiêu mô phỏng và tính toán chế độ thuỷ văn, Thuỷ lực và chất lượng nước cho hệ thống sông Soài Rạp. Chúng tôi đã lựa chọn áp dụng bộ phần mềm hec-rac 4.0, Bởi nó đáp ứng được những tiêu chí sau: - Là bộ phần mềm tích hợp đa tính năng. - Là bộ phần mềm đã được kiểm nghiệm thực tế. - Cho phép tính toán thuỷ lực và chất lượng nước với độ chính xác cao. - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Giới thiệu mô hình Hec – Ras Mô hình Hec-Ras phiên bản version 4.0 cho phép sử dụng miễn phí. Có khả năng tính toán thủy lực, bùn cát, chất lượng nước. mô phỏng chi tiết mạng lưới kênh sông, lòng sông, các kết cấu thủy lực. Phương Pháp Nghiên Cứu Phương pháp thu thập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Sông Soài Rạp TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Giới thiệu khu vực cần nghiên cứu TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Kết quả Biểu đồ biểu diễn lưu lượng và chiều sâu của 12 tháng năm 2006 trên sông Soài Rạp, - Biên trên Nhà Bè - Biên dưới Vũng Tàu. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Lưu lượng: TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC Chiều sâu: TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – DHMT7LT – Môn: THỦY LỰC The end
Luận văn liên quan