Tiểu luận Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay

Những thắng lợi to lớn mà nhân dân ta đã giành được sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và qua hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược cũng như những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN là bằng chứng khẳng định tính tất yếu khách quan về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đất nước ta tiếp tục đạt những thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm liên tục ở mức khá, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng ta gặp không ít những khó khăn, thách thức. Việc củng cố, nâng cao uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta càng trở nên cấp thiết. Điều quan trọng nhất đối với nhà quản lý là phải biết vận dụng một cách linh hoạt phong cách lãnh đạo của mình. Giống như một đoàn tàu ra khơi, bao giờ chúng ta cũng kỳ vọng ở thuyền trưởng - người chèo lái con tàu đất nước. Do đó, bản thân tôi mong những người cộng sản lãnh đạo đất nước trong tương lai phải hiểu rõ truyền thống lịch sử, văn hoá và nhìn vào bốn ngàn năm lịch sử để nhìn rõ con đường đi lên của đất nước. Những yêu cầu trên đã đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm lý của người lãnh đạo và các tổ chức. Bởi vì, mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới tâm lý rất phức tạp và phong phú. Thế giới tâm lý này là động lực nội tâm chi phối từ nhận thức đến hành vi của các chủ thể. Kỹ năng lãnh đạo là sự rất cần thiết, nhưng chưa đủ để nhà lãnh đạo nắm chắc thành công. Cái không thể thiếu ở một người lãnh đạo là biết mình lãnh đạo ai, trong môi trường kinh tế, xã hội, văn hoá nào, với những truyền thống, phong tục, tập quán ra sao và quan trọng hơn hết cần đưa ra tầm nhìn như thế nào để đem lại lợi ích lớn nhất cho người sẽ chịu ảnh hưởng từ tầm nhìn ấy.

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 29/10/2013 | Lượt xem: 17491 | Lượt tải: 332download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---—&–--- MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần I: Cơ sở lý luận về tâm lý và phong cách người lãnh đạo Trang 1 Khái niệm về lãnh đạo và các yếu tố cấu thành của lãnh đạo Trang 1 1.1. Khái niệm về lãnh dạo Trang 1 1.2. Các yếu tố cấu thành của lãnh đạo Trang1 2. Đặc điểm tâm lý và những điều cần tránh của người lãnh đạo Trang 3 2.1. Đặc tính tâm lý của người lãnh đạo Trang 3 2.2. Kỹ năng lãnh đạo Trang 3 2.3. Những điều cần trành trong người lãnh đạo Trang 3 3. Một số vấn đề tâm lý liên quan đến lãnh đạo Trang 4 3.1. Tâm lý học quản lý Trang 4 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức Trang 4 3.3. Cần khắc phục những hiện tượng tâm lý tiêu cực trong quản lý Trang 5 4. Phong cách lãnh đạo Trang 5 4.1. Phong cách lãnh đạo cơ bản Trang 6 4.1.1. Sự lãnh đạo chuyên quyền Trang 6 4.1.2. Sự lãnh đạo dân chủ Trang 6 4.1.3. Sự lãnh đạo tự do Trang 6 4.2. Phong cách cách mạng và khoa học Trang 7 4.3. Những yếu tố hình thành và con đường rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo Trang 8 4.3.1. Những yếu tố hình thành phong cách làm việc khoa học Trang 8 4.3.2. Con đường rèn luyện phong cách làm việc của người lãnh đạo Trang 9 Phần II: Thực trạng công tác lãnh đạo tại cơ quan Trang 10 1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội của huyện Hoà Vang Trang 10 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng lãnh đạo Trang 11 3. Thực trạng công tác lãnh đạo tại cơ quan Trang 14 3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giao Trang 14 Phần III: Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Trang 16 1. Nhân tố tạo khả năng được ưa thích đưa ra nhiều thông tin trọng yếu, lời khuyên. Trang 16 2. Người lãnh đạo đất nước thời kỳ đổi mới phải có các điều kiện tiên quyết Trang 16 3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trang 17 4. Một số giải pháp khác Trang 18 KẾT LUẬN: Trang 20 LỜI MỞ ĐẦU Những thắng lợi to lớn mà nhân dân ta đã giành được sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và qua hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược cũng như những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN là bằng chứng khẳng định tính tất yếu khách quan về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đất nước ta tiếp tục đạt những thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm liên tục ở mức khá, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng ta gặp không ít những khó khăn, thách thức. Việc củng cố, nâng cao uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta càng trở nên cấp thiết. Điều quan trọng nhất đối với nhà quản lý là phải biết vận dụng một cách linh hoạt phong cách lãnh đạo của mình. Giống như một đoàn tàu ra khơi, bao giờ chúng ta cũng kỳ vọng ở thuyền trưởng - người chèo lái con tàu đất nước. Do đó, bản thân tôi mong những người cộng sản lãnh đạo đất nước trong tương lai phải hiểu rõ truyền thống lịch sử, văn hoá và nhìn vào bốn ngàn năm lịch sử để nhìn rõ con đường đi lên của đất nước. Những yêu cầu trên đã đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm lý của người lãnh đạo và các tổ chức. Bởi vì, mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới tâm lý rất phức tạp và phong phú. Thế giới tâm lý này là động lực nội tâm chi phối từ nhận thức đến hành vi của các chủ thể. Kỹ năng lãnh đạo là sự rất cần thiết, nhưng chưa đủ để nhà lãnh đạo nắm chắc thành công. Cái không thể thiếu ở một người lãnh đạo là biết mình lãnh đạo ai, trong môi trường kinh tế, xã hội, văn hoá nào, với những truyền thống, phong tục, tập quán ra sao và quan trọng hơn hết cần đưa ra tầm nhìn như thế nào để đem lại lợi ích lớn nhất cho người sẽ chịu ảnh hưởng từ tầm nhìn ấy. Xuất phát từ nhận thức trên, người lãnh đạo tương lai phải có trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử, với trọng trách mà họ đang gánh vác nên em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay”. Cấu trúc đề tài gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về tâm lý và phong cách người lãnh đạo Phần II: Thực trạng công tác lãnh đạo tại cơ quan Phần III: Một số giải pháp về tâm lý – phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay Trong thời gian qua được sự hướng dẫn, chỉ bảo của các anh chị trong cơ quan và đặc biệt là thầy hướng dẫn ________ – ____________________________ đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Và chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót trong đề tài. Rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến của quý thầy cô, các anh chị và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. , ngày tháng 01 năm 2010 Học viên thực hiện PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÂM LÝ VÀ PHONG CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO Khái niệm về lãnh đạo và các yếu tố cấu thành của lãnh đạo Lãnh đạo là một chức năng quan trọng của quản lý, khả năng lãnh đạo là tiêu chí đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả lãnh đạo là chìa khoá để trở thành nhà lãnh đạo giỏi. 1.1. Khái niệm về lãnh dạo Lãnh đạo là sự tác động như một nghệ thuật hay một quá trình đến con người sao cho họ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được mục tiêu của tổ chức, mọi người cần được động viên để tự nguyện làm việc với sự sốt sắng, tin tưởng, tận tuỵ tối đa khả năng của mình. 1.2. Các yếu tố cấu thành của lãnh đạo - Khả năng nhận thức được con người, những động lực thúc đẩy khác nhau ở những thời gian khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau. - Khả năng khích lệ: Hãy hiểu rõ những biện pháp khích lệ mà mọi người coi trọng bằng cách áp dụng kỹ năng xây dựng quan hệ và xác định kỳ vọng. Hãy nghiên cứu những biện pháp khích lệ cụ thể mà mọi người muốn có và những gì mà môi trường đã mang lại cho họ. Hãy sử dụng các biện pháp khuyến khích “cứng” và “mềm” để khích lệ mọi người. Các khuyến khích cứng bao gồm: tiền lương, phúc lợi, thăng chức, an ninh nghề nghiệp và điều kiện làm việc. Đây là những công cụ thúc đẩy mạnh. Hãy chắc chắn là mọi người nhận được đầy đủ những ưu đãi này. - Khả năng hành động: Để tạo ra một bầu không khí hữu ích cho sự ảnh hưởng các quyết định của nhóm hay tập thể. * Muốn chi phối được môi trường, người lãnh đạo cần phải lưu ý 4 yếu tố: - Tầm nhìn: “Phần tinh quý thực sự của nhà lãnh đạo là có tầm nhìn”, Rev. TheodoreM. Hesburgh, Hiệu trưởng Trường Đại học Notre Dame, Pháp cho biết: Nhà lãnh đạo phải chỉ ra hướng đi cho những người dưới quyền. Các nhà lãnh đạo thường là những người có tầm nhìn xa, những người có khả năng dự báo trước xu thế lớn, họ là những nhà chiến lược. Người lãnh đạo phải xác định được tương lai, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể của một tổ chức. - Giao tiếp: Người lãnh đạo phải thành thạo giao tiếp bằng cả văn nói và cả văn viết, phải biết cách gây ấn tượng bằng giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, đôi mắt và cách diễn đạt dễ hiểu, thuyết phục. Nhà lãnh đạo tài năng thường sử dụng ngôn ngữ làm lay chuyển mọi người. Họ nói năng rất rõ ràng, chính xác, họ có cách sử dụng từ vựng vô cùng hoàn hảo, phù hợp với từng đối tượng. Người lãnh đạo giỏi phải biết bày tỏ cảm xúc của mình và tìm hiểu cảm xúc của người khác. Hãy nói với các nhân viên rằng họ đang cảm thấy thế nào về công việc và cường độ làm việc, công việc của họ tiến triển ra sao, có điều gì đang cản trở thành công. Sau đó, hãy tỏ ra chân thành và nói cho họ biết bạn đánh giá như thế nào về họ, phong cách và hiệu quae làm việc của họ. Khi những giá trị chính là gì và điều này tạo ra một bầu không khí làm việc cởi mở có hiệu quả cao. - Sự tin cậy: Một nghiên cứu của Hay đã khảo sát trên 75 yếu tố tạo nên sự hài lòng của nhân viên. Kết quả là: + Niềm tin và sự tin cậy, đây được coi là công cụ đo lường xác thực nhất của nhân viên trong một tổ chức. + Truyền thống hiệu quả là lãnh đạo trong ba lĩnh vực dưới đây chính là yếu tố then chốt để đạt được niềm tin và sự tin cậy trong tổ chức: Giúp nhân viên hiểu rõ việc làm của tổ chức. Giúp nhân viên hiểu được rằng: Họ cần đóng góp những gì để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Chia sẻ thông tin với các nhân viên về 2 vấn đề: Tổ chức đang hoạt động thế nào và mỗi thành biên làm việc như thế nào trong mối tương quan với các mục tiêu chiến lược của tổ chức. * Nhà lãnh đạo sẽ được người khác tôn trọng khi chứng minh được khả năng, kiến thức chuyên môn của mình bằng một thứ ngôn ngữ thích hợp, được thể hiện một cách chuẩn xác và đúng thời điểm. Khi nhà lãnh đạo trả lời các thắc mắc, quan tâm nhân viên một cách chính xác, thể hiện tài năng của mình một cách khiêm tốn và làm cho các nhân viên cảm thấy tin tưởng khi làm theo những đường lối do mình vạch ra, anh ta sẽ có một ảnh hưởng lớn đối với họ. - Tự biết mình: Thành công trong nền kinh tế tri thức chỉ đến với những người biết rõ bản thân, những mặt mạnh, những giá trị và cách tốt nhất mà con người có thể làm. Các cơ quan trong thời đại ngày nay không quản lý công việc nhân viên, những công nhân tri thức phải biết trở thành nhà quản lý của chính mình một cách hiệu quả. Điều đó phụ thuộc vào bạn có tìm cho mình một vị trí, có biết khi nào thì nên thay đổi công việc, làm việc tận tâm và năng suất trong cuộc đời làm việc. Để làm tốt những việc trên, bạn cần có năng suất trong suốt cuộc đời làm việc, bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, không chỉ sở trường và sở đoản mà cả cách học tập, cách làm việc với những người khác, những giá trị của bạn và nơi mà bạn có thể đóng góp nhiều nhất. Khi bạn có thể vận dụng những khả năng của mình, bạn mới có thể đạt được thành công xuất sắc thật sự. 2. Đặc điểm tâm lý và những điều cần tránh của người lãnh đạo 2.1. Đặc tính tâm lý của người lãnh đạo - Khả năng tác động về mặt tình cảm và ý chí như khả năng truyền cảm, nghị lực của mình cho người khác bằng phong thái cá nhân, tính nghiêm khắc trong truyền đạt, tính phê phán, ngay thẳng, dũng cảm, đúng lúc. - Tính cởi mở cá nhân như sự khéo léo giao thiệp với người khác, tiếp xúc nhanh chóng và không gượng gạo với bất kỳ người nào, khéo léo tác động đến con người, biết phát biểu trước công chúng, đó là phẩm chất không thể tách rời của bất kỳ người lãnh đạo nào. - Tính chọn lọc tâm lý biểu hiện ở khả năng nhanh chóng, nắm bắt được những đặc điểm và trạng thái tâm lý của người khác và muốn chan hoà với họ. - Đặc tính phản ánh là một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo có ý nghĩa tâm lý rộng rãi. 2.2. Kỹ năng lãnh đạo - Sử dụng đúng uy quyền của mình về pháp lý. - Uỷ quyền cho cấp dưới, khả năng quan trọng nhất mà người lãnh đạo cần có là biết sử dụng người khác để đạt kết quả tốt. - Phải biết tổ chức công việc của mình, vấn đề là ở chỗ phải chọn phương pháp thực hiện công việc để công việc dồn mình hay tự mình dồn công việc. - Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và người cấp dưới, việc thực hiện quyền lực trong thực tế có liên quan đến yêu cầu và mong đợi của cả hai bên từ phía tập thể đối với người lãnh đạo cũng như từ phía lãnh đạo đối với người dưới quyền. - Biết cách truyền đạt quyết định có hiệu quả. 2.3. Những điều cần tránh trong phong cách người lãnh đạo Để đạt được hiệu quả trong quản lý, người lãnh đạo cần tránh một số điều sau: Tính độc tôn. Tính cố chấp, không tiếp thu ý kiến của người khác. Tính đơn ý. Tính cực đoan, duy ý chí. Tính ôm đồn, bao biện, làm mọi việc không đúng thẩm quyền. Tính ua dua, không biết quyết định và không dám chịu trách nhiệm. Tính sổ sàng. Tính duy ý chí, phải biết người dưới quyền của mình như thế nào để giao nhiệm vụ hợp lý. 3. Một số vấn đề tâm lý liên quan đến lãnh đạo 3.1. Tâm lý học quản lý - Giúp cho người lãnh đạo nghiên cứu những người dưới quyền mình, giải thích những hành vi của những người dưới quyền, nhìn thấy trước những hành vi của cấp dưới, từ đó sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với khả năng của họ. - Tác dụng thực tiễn của tâm lý học là ở chỗ nó giúp người lãnh đạo nắm được quy luật của tâm lý và làm chủ nó nhằm phát huy khả năng chủ quan của con người, tạo ra một sức mạnh quần chúng đem lại hiệu quả tổng hợp cao. 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức - Giá trị của tổ chức: Là những tiêu chuẩn nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của tổ chứ và cùng vào khuôn khổ cho các hoạt động đó. Giá trị của tổ chức bao gồm ba yếu tố là: + Mục tiêu của tổ chức hành chính là thi hành pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và thoả mãn nhu cầu công cộng. + Tiêu chuẩn hiệu suất là tiêu chuẩn đo lường khả năng làm việc của công chức. + Nguyên tắc tôn trọng pháp luật: Nguyên tắc này có mục đích kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng công chức để bảo vệ quyền lợi của cơ quan nhất là của nhân dân. - Tương quan nhân sự trong tổ chức: + Cách cư xử giữa các công chức trong tổ chức, các công chức liên hệ với nhau theo chính thức và phi chính thức. + Tinh thần phục vụ tập thể. Áp lực của cấp trên và đồng nghiệp trong một số trường hợp cấp trên và đồng nghiệp trở thành áp lực đối với công chức khiến cho con người này có những thái độ hoạt động đặc biệt. - Chức vụ công chức: Ảnh hưởng đến hành động của cá nhân và ảnh hưởng đến hành động của người khác, chức vụ ảnh hưởng đến nhân cách của người làm thay đổi tâm trạng và do đó biến đổi phong cách. Nhiệm vụ của công chức cũng ảnh hưởng đến tâm lý và phong cách của công chức. Quyền lợi là động cơ mạnh thúc đẩy con người làm việc vì điều kiện tiên quyết là con người phải được thoả mãn. 3.3. Cần khắc phục những hiện tượng tâm lý tiêu cực trong quản lý - Tâm lý sản xuất nhỏ: Thích ổn định, ngại đổi mới, thích thoả mãn với kết quả hiện tại, cầu an yên phận. - Tâm lý tiêu xài hoang phí: Đang là vật cản lớn cho việc thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Tâm lý xin cho: Công chức trong bộ máy hành chính thường có tâm lý ban ơn trong quan hệ với các tổ chức và nhân dân. - Người lãnh đạo cần lưu ý đến tình khí cá nhân: Nó ảnh hưởng quan trọng đến kết quả hoạt động. Vì vậy, lưu ý đến các đặc điểm của nó là điều kiện tất yếu để lãnh đạo có hiệu quả. 4. Phong cách lãnh đạo Những nhà lãnh đạo - quản lý giỏi hiện nay phải là người có những cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đối với tổ chức mà họ quản lý. Họ phải có một phong cách quản lý mới, hợp lý. Phong cách lãnh đạo hợp lý là phong cách mà ở đó người lãnh đạo vừa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân và tập thể lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có thể khẳng định rằng, phong cạc lãm đapk sẽ là một yếu tố quan trọng trong những yếu tổ làm nên sự thành công trong làm ăn của một doanh nghiệp. Được coi là nhân tố quan trọng của người quản lý, lãnh đạo, nó gắn liền với nhiều người lãnh đạo và nghệ thaụat lãnh đạo, quản lý con người. Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo, quản lý mà con người thể hiện tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động người khác của người lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động và hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ. Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng công chức: Phong cách lãnh đạo bằng cá tính nhân với môi trường. Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của người lãnh đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yếu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý. Phong cách lãnh đạo được coi như là một nhân tố quan trọng của quản lý, trong đó thể hiện không chỉ mặt khoa học và tổ chức quản lý mà còn thể hiện tài năng và chí hướng của con người, nghệ thuật chỉ huy của người lãnh đạo. Phong cách làm việc của người lãnh đạo là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức riêng có, tiêu biểu, ổn định mà người lãnh đạo sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách làm việc là cái đời thường dung dị nhưng lại phản ảnh các phẩm chất bên trong của con người, phẩm chất tuy là cái sâu kín bên trong của con người song nó không phải là cái trừu tượng mà được biểu hiện trong hành động, cử chỉ, hành vi, cử chỉ, hành vi, trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong cách đối nhân xử thế, giải quyết các mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, với quần chúng, đó là phong cách làm việc của cán bộ hoặc nói một cách khác, phong cách làm việc là phẩm chất của con người, bản thân con người. 4.1. Phong cách lãnh đạo cơ bản 4.1.1. Sự lãnh đạo chuyên quyền Nhà lãnh đạo đòi hỏi cấp dưới phải tuân phục mọi mệnh lệnh của mình. Họ thể hiện những phẩm chất mạnh mẽ của người lãnh đạo vì quyết tâm biết về những mối quan tâm của nhân viên, duy trì sự thảo luận và thúc đẩy mọi người về thảo luận nhiều hơn. Họ thường lãnh trách nhiệm khởi đầu, điều hành và kết thúc mọi việc. Tuy nhiên, nếu thể hiện những đặc điểm của nhà lãnh đạo chuyên quyền một cách thái quá thì nguy cơ cũng rất rõ ràng. Khi biểu hiện một cách thái qúa, nhà lãnh đạo độc đoán lập kế hoạch trước một cách tỉ mỉ, bởi vì mục đích của họ là buộc nhân viên đạt được mục tiêu của họ đề ra, và họ quyết tâm tác động đến hoàn cảnh để làm cho điều đó được khả thi. * Ưu điểm: Nó cho phép giải quyết một cách nhanh chóng kịp thời các nhiệm vụ. Song người lãnh đạo không quan tâm tới ý kiến của người dưới quyền và ra quyết định trên cơ sở những thông tin sẵn có. * Nhược điểm: Là chủ quan không tập trung và phát huy được sáng tạo, kinh nghiệm của người dưới quyền. 4.1.2. Sự lãnh đạo dân chủ Nhà lãnh đạo thu thập ý kiến của nhân viên, tạo ra sự đồng lòng, nhất trí tuyệt đối quá trình tham gia đóng góp ý kiến của nhiều người. Khả năng tư duy và xúc cảm của nhà lãnh đạo đi kèm là tinh thần lãnh đạo đồng đội và giao tiếp trong công sở. Nhà lãnh đạo dân chủ chấp nhận quan niệm lãnh đạo là chức năng của cả nhóm chứ không phải của riêng một cá nhân nào. Tập thể được coi là một đơn vị, một cơ thể với nhiều chức năng. Nhiệm vụ lãnh đạo do nhiều người cùng chia sẻ tuỳ theo khả năng và năng khiếu riêng của họ. Nói một cách khác, cương vị lãnh đạo tập trung vào nhóm chứ không phải cá nhân nhà lãnh đạo. Điều đó không có nghĩa vai trò của người lãnh đạo là không cần thiết. Ngược lại, để nhóm hoạt động hiệu quả, rất cần một người đi đầu, giúp cả nhóm xác lập mục tiêu, tổ chức và xây dựng các quy định chung hiệu quả cho hoạt động của nhóm. Ưu điểm là nó cho phép khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của người dưới quyền của tập thể. Do đó, nó tạo ra sự thoả mãn lớn cho người dưới quyền vì họ cảm thấy được chấp nhận và được tham gia. Người dưới quyền cảm thấy thoả mãn vì họ được thực hiện những công việc do chính họ đề ra, thậm chí được tham gia đánh giá kết quả công việc. Nhược điểm của phong cách dân chủ là quá trình dân chủ tốn kém nhiều thời gian. Trong rất nhiều trường hợp, việc bàn bạc kéo dài mà không đi tới được quyết định trong khi thời gian giải quyết nhiệm vụ không cho phép kéo dài. 4.1.3. Sự lãnh đạo tự do Nhà lãnh đạo cung cấp thông tin cho tập thể, từ đó xem thông tin đó có nhận được sự ủng hộ đồng tình không và đưa ra ý kiến của mình. Người lãnh đạo tham gia ít nhất vào công việc của nhóm, giao hết quyền hạn và trách nhiệm cho mọi người. Các thành viên trong nhóm được cung cấp tối đa các thông tin được phép tự do hành động theo điều họ nghĩ, theo cách chức mà họ cho là tốt nhất. Theo phong cách này, các thông tin được thực hiện chủ yếu theo chiều ngang. Nếu xét về lượng thông tin là người dưới quyền được biết thì phong cách của sự lãnh đạo chuyên quyền độc đoán ít nhất, tiếp đến là sự lãnh đạo dân chủ và phong cách tự do là nhiều nhất. Ưu điểm của sự lãnh đạo này là nó cho phép phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền. Tuy nhiên, sự lãnh đạo này dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ trong tổ chức do thiếu vắng chỉ dẫn của người lãnh đạo. Từ việc so sánh hiệu quả của 3 phong cách lãnh đạo trên, K. Lewin kết luận rằng sự lãnh đạo dân chủ là phong cách mang lại hiệu quả cao nhất và coi đây là phong cách của người lãnh đạo thành công. Tốt nhất là phong cách dân chủ kết hợp với một ít độc đoán. Người dưới quyền tin tưởng vào
Luận văn liên quan