Tiểu luận Nghiên cứu tình huống của BSB pizza

ReneeKeshawhiện đang là quảnlý kinhdoanhchocôngtyBSBtvà đãđạt được những thành công nhất định trong hoạtđộngkinhdoanhPizzađộc quyềntại trường tư thục AAAvà đang có mụctiêu mởrộng hoạtđộngkinh doanh. Tuynhiêncôgặpphảivấnđềlà hiệu trưởng dựđịnhxâymộtkhucungcấp thực phẩmmớivàchothêm 3côngty nữavàocungcấp. Và Renee Keshawđứng trước việc phảicân nhắc lại việc mởrộng hoạt độngkinhdoanhcủamìnhtrong tình hìnhmới

pdf16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 16/08/2014 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nghiên cứu tình huống của BSB pizza, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỦA BSB PIZZA Nhóm thực hiện: Nhóm 2 Lớp: QTKD2-K20 Môn học: Quản trị sản xuất tác nghiệp Hanoi, 23.06.2012 NỘI DUNG 1. TÓM TẮT CHUNG 2. TRẢ LỜI CÂU HỎI 1 3. TRẢ LỜI CÂU HỎI 2 4. TRẢ LỜI CÂU HỎI 3 5. TRẢ LỜI CÂU HỎI 4 TÓM TẮT CHUNG Vấn đề nảy sinh Câu hỏi nghiên cứu Renee Keshaw hiện đang là quản lý  Câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở đây bao kinh doanh cho công ty BSB tvà đã đạt gồm: được những thành công nhất định 1. Tại sao Kershaw lại nảy sinh ý tưởng trong hoạt động kinh doanh Pizza độc kinh doanh Pizza để cạnh tranh với quyền tại trường tư thục AAA và đang những đối thủ ở bên ngoài trường? có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh Những ưu tiên cạnh tranh của cô ta là doanh. gì? Tuy nhiên cô gặp phải vấn đề là hiệu 2. Quyết định mở rộng đối tác kinh doanh trưởng dự định xây một khu cung cấp thực phẩm của ông Hiệu trưởng ảnh thực phẩm mới và cho thêm 3 công ty hưởng như thế nào đến hoạt động kinh nữa vào cung cấp. doanh của BSB? Ưu tiên cạnh tranh Và Renee Keshaw đứng trước việc nào Kershaw chọn để tập trung đầu tư phải cân nhắc lại việc mở rộng hoạt sau quyết định này? động kinh doanh của mình trong tình hình mới TÓM TẮT CHUNG Vấn đề nảy sinh Câu hỏi nghiên cứu Renee Keshaw hiện đang là quản lý  Câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở đây bao kinh doanh cho công ty BSB tvà đã đạt gồm: được những thành công nhất định 3. Nếu cô ta thay đổi những ưu tiên cạnh trong hoạt động kinh doanh Pizza độc tranh thì sẽ ảnh hưởng như thế nào quyền tại trường tư thục AAA và đang đến các quyết định về quá trình vận có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh hành và công suất? doanh. 4. Chiến lược kinh doanh nào sẽ là tối ưu Tuy nhiên cô gặp phải vấn đề là hiệu đối với Kershaw hiện nay? trưởng dự định xây một khu cung cấp thực phẩm mới và cho thêm 3 công ty nữa vào cung cấp. Và Renee Keshaw đứng trước việc phải cân nhắc lại việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong tình hình mới NỘI DUNG 1. TÓM TẮT CHUNG 2. CÂU HỎI SỐ 1 3. CÂU HỎI SỐ 2 4. CÂU HỎI SỐ 3 5. CÂU HỎI SỐ 4 TIỀN ĐỀ Ý TƯỞNG Về thức ăn Về thời gian phục vụ Đặc điểm sinh viên Thức ăn trong Thời gian phục Đa phần đều có ô trường thiếu vụ cứng nhắc tô và lò vi sóng đa dạng. ƯU TIÊN CẠNH TRANH • Nới rộng thực đơn bằng cách Chi phí thấp cho đưa thêm sản phẩm Pizza. sản phẩm mới • Giới hạn ở một số loại nhất định • Giá hợp lý • Giao Pizza tại phòng trên cơ sở xây dựng lò nướng ngay tại địa điểm cung cấp. Dịch vụ đi kèm • Phân phối bằng xe đạp trong trường NỘI DUNG 1. TÓM TẮT CHUNG 2. CÂU HỎI SỐ 1 3. CÂU HỎI SỐ 2 4. CÂU HỎI SỐ 3 5. CÂU HỎI SỐ 4 ẢNH HƯỞNG Đốithủ cạnh tranh trực tiếp Sản phẩmthay thế  Pizza Hut cạnh tranh trực tiếp đối vơi sản  Thức ăn Snack của Dunkin’s Donuts, thức phẩm Pizza của BSB ăn nhanh của Taco Bell Áp lực cạnh tranh Mất vị thế độc tôn  Với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuất  BSB không còn vị thế độc tôn trong trường hiện và các sản phẩm thay thế sẽ dẫn tới việc sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn và đòi hỏi BSB phải có những biện pháp nhằm cạnh tranh với đối thủ và giữ chân được khách hàng. ƯU TIÊN CẠNH TRANH Khác biệt hóa sản • Chủng loại • Các thức chế biến phẩm • Hương vị • Kiểu dáng • Giao Pizza tại phòng trên cơ sở xây dựng lò nướng ngay tại địa điểm cung cấp. Dịch vụ đi kèm • Phân phối bằng xe đạp trong trường NỘI DUNG 1. TÓM TẮT CHUNG 2. CÂU HỎI SỐ 1 3. CÂU HỎI SỐ 2 4. CÂU HỎI SỐ 3 5. CÂU HỎI SỐ 4 QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH Khi thay đổi ưu tiên cạnh tranh từ chi phí thấp sang đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thì BSB sẽ phải có những thay đổi sau trong quá trình vận hành:  Theo đuổi chi phí thấp thì việc vận hành sẽ diễn ra nhanh gọn hơn với số lượng chủng loại hạn chế.  Theo đuổi khác biệt hóa thì quá trình vận hành sẽ phức tạp hơn do công đoạn chuẩn bị bán thành phẩm để đưa vào lò nướng sẽ phức tạp hơn do có nhiều chủng loại khác nhau. CÔNG SUẤT Khi thay đổi ưu tiên cạnh tranh từ chi phí thấp sang đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thì BSB sẽ phải có những thay đổi sau về công suất  Khi theo đuổi ưu tiên cạnh tranh là chi phí thấp thì công suất sẽ phải tăng lên nhằm tăng lợi thế về quy mô đồng thời sẽ đòi hỏi phải nâng cấp hoặc mua thêm máy móc thiết bị đối với các dòng sản phẩm cũ.  Khi theo đuổi ưu tiên cạnh tranh là khác biệt sản phẩm sẽ đòi hỏi việc phải mua thêm các máy móc mới để sản xuất các sản phẩm mới với công suất vừa phải. Content 1. TÓM TẮT CHUNG 2. CÂU HỎI SỐ 1 3. CÂU HỎI SỐ 2 4. CÂU HỎI SỐ 3 5. CÂU HỎI SỐ 4 CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP Chiến lược kinh doanh tối ưu Đa dạng hóa về sản phẩm và tạo sự khác biệt về dịch vụ kèm theo. CÁM ƠN!
Luận văn liên quan