Tiểu luận Phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ. Nền kinh tế thế giới đang từng ngày từng giờ biến đổi làm xuất hiện xu thế mới - hình thành nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, kinh tế với những bước tiến đáng kể đang và sẽ hoà mình vào nền kinh tế quốc tế.

doc13 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 1576 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan