Tiểu luận Phân tích môi trường kinh doanh của công ty thép Nam Đô

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy được mình đang trực diện với những gì để từ đó xác định chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Doanh nghiệp không thể là một thực thể cô lập và đóng kín mà nó phải hoạt động trong một môi trường đầy những mâu thuẫn. Môi trường là một tập hợp những lực lượng ở bên ngoài mà mọi doanh nghiệp đều phải chú ý đến khi xác định chiến lược kinh doanh của mình. Công nghệ sẵn có bên ngoài có tác động đến mọi hoat động kinh doanh của doanh nghiệp. Máy móc thiết bị loại mới có ảnh hưởng đến quy trình sản xuất mà doanh nghiệp đang sử dụng. Các kỹ thuật tiếp thị và bán hàng mới cũng ảnh hưởng đến phương thức mà doanh nghiệp tiếp thị và bán sản phẩm cuả mình. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp rất sinh động và hoàn toàn bất định. Những biến đổi trong môi trường có thể gâp ra những bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cưú phân tích môi trường để có thể dự đoán những khả năng có thể xảy ra từ đó có những biện pháp ứng phó kịp thời. Việt Nam hiện nay là một nước đang phát triển và phải đối mặt với rất nhiều những thách thức đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Cùng với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt từ khi bước sang nền kinh tế thị trường. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển

doc11 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích môi trường kinh doanh của công ty thép Nam Đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan