Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty dệt 19-5 Hà Nội

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đ• và đang phát triển, chuyển dần từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đặt dưới sự quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách, pháp luật do Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, có những thành tựu đáng kể về mọi mặt ,song đời sống KT - XH vẫn còn không ít những khó khăn . đặt ra do nền kinh tế quốc dân nói chung và các dơn vị kinh tế nói riêng. Điều này, đòi hỏi các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế nói chung và các nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng phải tập trung sức mạnh, trí lực để giải quyết các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển kinh tế nói chung và cả chính đơn vị kinh tế đó. Việc xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một vấn đề thường xuyên, cần thiết đặt ra cho tất cả các đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khác với cơ chế quản lý kinh tế cũ trước đây, vấn đề dặt ra là các đơn vị phải sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? gia bán như thế nào? hạch toán lỗ l•i ra sao?. lại trở nên rất quan trọng trong cơ chế mới như hiện nay đối với tất cả các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp hiện nay có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, bình đẳng trước pháp luật, tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh tự đưa ra phương án sản xuất kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Như vậy nếu đơn vị kinh tế nào tổ chức được tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao thì đơn vị đó có điều kiện thuận lợi để phát triển. Ngược lại nếu đơn vị nào không làm được điều đó thì sẽ không có điều kiện tồn tại và phát triển, thất bại sẽ xảy ra là tất yếu khách quan. Trong thực tế vấn đề này đ• và đang được chứng minh và ngày càng rõ nét hơn. Cùng với việc đổi mới và hoàn thiện phong cách kinh doanh, làm ăn, công tác tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp cũng phải được đổi mới và hoàn thiện sao cho phù hợp. Công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng - xác định kết quả bán hàng không nằm ngoài mục tiêu dặt ra. Nếu đơn vị làm tốt được công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng - xác định kết quả bán hàng sẽ cung cấp dược những thông tin chính xác phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Ngoài lời nói đầu và kết luận, bố cục của chuyên đề gồm 3 chương : Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty dệt 19/5 Hà Nội. Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty dệt 19/5 Hà Nội.

doc63 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty dệt 19-5 Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan