Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Xây dựng công trình giao thông Việt Lào

Mục lục Lời nói đầu1 Phần thứ I- Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây dựng3 I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng.3 1. Vị trí của vật liệu - công cụ, dụng cụ đối với quá trình xây dựng.3 2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng.4 3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu Công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây dựng:6 II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ:6 1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ:6 2. Đánh giá quá trình thi công xây dựng:8 2.1. Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá thực tế.8 2.2. Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá hạch toán.10 III- Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ:11 1. Chứng từ sử dụng:11 2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ:12 2.1. Phương pháp thẻ song song13 2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:14 2.3. Phương pháp sổ số dư:16 IV. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ:18 A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên19 A.1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu, công cụ dụng cụ:19 1. Tài khoản kế toán sử dụng.19 2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu:20 A.2. Kế toán tổng hơpọ các trường hợp giảm vật liệu, công cụ dụng cụ:24 1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu24 2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất dụng công cụ, dụng cụ:26 B. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ:30 V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ ở doanh nghiệp xây dựng:32 Phần thứ II- Tình hình thưc tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty XDCTGT việt - lào34 I. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty XDCTGT Việt Lào.34 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XDCTGT Việt Lào.34 2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất doanh nghiệp34 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty XDCTGT Việt Lào.36 4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty XDCTGT Việt Lào:37 5. Tổ chức công tác kế toán của Công ty XDCTGT Việt Lào:38 II. Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - công cụ, dụng cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào.43 1. Phân loại vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào43 2. Tổng chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào.44 2.1. Thủ tục nhập kho:44 2.2. Thủ tục xuất kho.55 3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu.57 3.1. Trình tự nhập kho vật liệu.57 4. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty XDCTGT Việt Lào.58 5. Đánh giá vật liệu61 6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán VL tại công ty xây dựng CTGT Việt - Lào.64 7. Kế toán tổng hợp nhập- xuất vật liệu công cụ dụng cụ:64 7.1. Kế toán tổng hợp vật liệu- công cụ dụng cụ64 7.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ dụng cụ72 Phần thứ ba- Nhận xét về công tác kế toán vật liêu tại Công ty XDCTGT Việt Lào và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty85 I. Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty XDCTGT Việt Lào.85 1. Ưu điểm:86 2. Hạn chế:88 II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở Công ty XDCTGT Việt Lào:89 Kết luận91

doc93 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Xây dựng công trình giao thông Việt Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan