Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Quá trình xây dựng cơ bản trong những năm qua đã có nhiều thất thoát lãng phí. Để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư., một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra cho các nhà quản lý phải có đầy đủ thông tin về tài chính kế toán. Bởi vậy việc hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp sao cho chính xác, hợp lý, tuân thủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành là một nhu cầu rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng sức cạnh tranh. Công ty Xây dựng số 6 là một doanh nghiệp nhà nước có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp cũng đang đứng trước những thách thức chung của toàn ngành. Những thách thức này đặt ra một nhiệm vụ nặng nề cho công tác kế toán là làm sao để phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty. Mặc dù trong thời gian qua, công ty đã có nhiều cố gắng, tìm giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán song vẫn còn tồn tại một số vướng mắc cần được giải quyết. Qua một thời gian thực tập tại công ty, là một sinh viên chuyên ngành Kế toán tổng hợp của Trường đại học Kinh tế quốc dân em đã đi sâu tìm hiểu tình hình công tác kế toán tại công ty. Báo cáo tổng hợp của em gồm bốn phần chính sau: Phần 1: Tổng quan về công ty Xây dựng số 6 Phần 2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6 Phần 3: Khái quát một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty Phần 4: Nhận xét, đánh giá chung về tình hình hạch toán kế toán tại công ty.

doc41 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/08/2013 | Lượt xem: 5995 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan