Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu

Ngoài phần mở đầu nội dụng báo cáo tổng hợp gồm 3 phần: Phần I. Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu Phần II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu Phần III. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản Xuất Bao Bì &Hàng Xuất Khẩu Phần I. Lý luận cơ bản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị sản suất&xuất khẩu I. Đặc điểm hoạt động tác động đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị sản xuất & xuất khẩu 1.Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết theo định hướng XHCN, các đơn vị phải thực sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác sản xuất, tổ chức phân công hợp lý nhằm đảm bảo hạch toán kinh tế có l•i đảm bảo thu nhập cho người lao động và các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt, các đơn vị muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả, thu nhập phải bù đắp được chi phí. Một đơn vị dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình sản xuất kinh doanh đó nhất thiết phải có sự kết hợp hài hoàn của ba yếu tố cơ bản là: -Tư liệu sản xuất -Đối tượng tham gia sản xuất -Thời gian tham gia sản xuất Các yếu tố về tư liệu sản xuất thông qua khoản khấu hao TSCĐ, đối tượng tham gia sản xuất thông qua các khoản chi phí về các loại nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hoá). Dưới sự tác động có mục đích của sức lao động biểu hiện qua các khoản lương được thanh toán, các khoản trích theo quy định thống nhất như : BHXH, BHYT, CĐ (hao phí về lao động sống). Qua quá trình biến đổi sẽ tạo ra các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ… Để đo lường hao phí mà doanh nghiệp đ• bỏ ra trong từng thời kỳ trực tiếp phục vụ sản xuất là bao nhiêu nhằm tổng hợp, cung cấp thông tin đảm bảo thống nhất tức là tôn trọng nguyên tắc nhất quán thì mọi chi phí sản xuất cuối cùng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. Vậy chi phí sản xuất được biểu hiện bằng tiền của cả toàn bộ những hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất của mình trong một thời gian nhất định. Thực chất chi phí sản xuất là sự biến đổi vốn, chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào giá thành sản phẩm. Do đó, chỉ được tính vào chi phí sản xuất của kỳ hạch toán những chi phí có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ, chứ không thống nhất phải tất cả các khoản chi ra trong kỳ. 2.Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Trong đơn vị sản xuất kinh doanh thì chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế và công dụng khác nhau nên yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Việc quản lý chi phí không chỉ dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà còn phải căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí riêng biệt nhằm phục vụ cho yêu cầu kiểm tra và phân tích chi phí phát sinh theo từng thời kỳ(đối với Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu). Do đó phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu để hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Việc phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học và thống nhất không những có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà còn là cơ sở cho việc kiểm tra, phân tích chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, phát huy hơn nữa vai trò của kế toán đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

doc68 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sản Xuất Bao Bì & Hàng Xuất Khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan