Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền với việc tăng cường quản lý lưu thông tiền tệ trong kinh doanh tại Tổng Công ty giao nhận kho vận ngoại thương

Mục lục Lời mở đầu1 Phần I - Lý luận chung về tổ chức hạch toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp3 A-/Những vấn đề chung về vốn bằng tiền3 B-/Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền của các doanh nghiệp.6 I-/ Luân chuyển chứng từ.6 II-/Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền.6 III-/Hạch toán tiền mặt tại qũy của doanh nghiệp7 IV-/Hạch toán tiền gửi ngân hàng.13 V-/Hạch toán tiền đang chuyển14 VI-/Sổ sách hạch toán vốn bằng tiền.15 phần II - tình hình tổ chức và hạch toán vốn bằng tiền tại tổng công ty giao nhận kho vận ngoại thương17 I-/ Nhân viên kế toán vốn bằng tiền26 II-/Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản để hạch toán vốn bằng tiền và sổ kế toán tại công ty Vietrans27 III-/Thực tế công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty Vietrans28 a-/ Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt tại quỹ28 b-/ Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt29 Phần III - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương - Vietrans.51 I-/ Đánh giá chung51 II-/Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác vốn bằng tiền52 Kết luận55

doc56 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền với việc tăng cường quản lý lưu thông tiền tệ trong kinh doanh tại Tổng Công ty giao nhận kho vận ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan