Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Hương Giang

Nền sản xuất xã hội ra đời nhằm thoả mãm nhu cầu về vật chất và văn hoá ngày càng tăng của xã hội. Thị hiếu của người tiêu dùng tăng theo chất lượng cuộc sống do đó nền sản xuất phải luôn phát triển, cải tiến để tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt nhất, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Hơn nữa sản phẩm đó phải có giá thành hạ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất luôn phấn đấu tìm mọi biện pháp tiết kiệm mọi chi phí sản xuất hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân, chiếm vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nhiều nguồn vốn khác nhau đã và đang được huy động đầu tư cho tất cả các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, XDCB, GTVT., bộ mặt của đất nước đang thay đổi từng ngày, từng giờ bởi việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng diễn ra nhanh chóng ở khắp mọi nơi. Lượng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản chiếm hơn 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước đã thực sự tạo ra một động lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng phát triển. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây lắp phải trải qua nhiều khâu: thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu. với thời gian kéo dài. Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây lắp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay không chỉ có sự cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại mà còn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Do đó, điều kiện tiên quyết cho một doanh nghiệp tồn tại chính là sự ứng xử giá linh hoạt, biết khai thác tận dụng khả năng của mình nhằm giảm chi phí tới mức thấp nhất để thu được lợi nhuận tối đa. Muốn vậy, chỉ có hạch toán chi phí và tính giá thành đầy đủ, chính xác mới giúp cho doanh nghiệp phân tích, đánh giá được kết quả kinh doanh, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất để không ngừng đi lên. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: "Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh ngiệp xây lắp. Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng HƯƠNG GIANG. Chương 3: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG.

doc69 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Hương Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc100181.doc
  • xml100181 (2).xml
Luận văn liên quan